• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Logistic NEWS

česko-anglický odborný měsíčník pro logistiku, dopravu a supply chain
 

Charakteristika

1.    Obsahová náplň
Po obsahové stránce představuje odborný logistický měsíčník Logistic NEWS komplexní zdroj informací z prostředí české, evropské a globální logistiky. Dílčím logistickým oborům jsou věnovány jednotlivé rubriky, které nabízejí aktuální informace ze světa skladování, manipulace, kompletace, balení, dopravy, distribuce a dalších oblastí, jakými jsou například zpětná logistika, environmentální aspekty, logistická bezpečnost a další.

2.    Náklad / čtenost
Logistic NEWS si svou cestu k jednotlivým níže specifikovaným cílovým skupinám nachází prostřednictvím:
•    Fyzických výtisků v celkovém měsíčním nákladu 4.500 ks s průměrnou dosahovanou čteností 2-4 osoby, tj celkem cca 13.500 čtenářů
•    Unikátních přístupů k elektronické verzi jednotlivých výtisků umístěných na internetových stránkách měsíčníku www.logisticnews.eu Průměrně činí počet unikátních měsíčních přístupů na stránky 2.500 čtenářů
•    Unikátních přístupů k elektronické verzi jednotlivých výtisků umístěných na internetovém portálu e-Logistika.info. Zde si virtuální stránky měsíčníku zpravidla každý měsíc otevře na 2.500 čtenářů. Celková návštěvnost tohoto portálu dle výsledků zjištěných prostřednictvím Google Analytics činí v průměru 12.000 – 14.000 unikátních přístupů měsíčně
•    Unikátních přístupů k elektronické verzi jednotlivých výtisků umístěných na internetovém portálu Eulog.cz. Čtenost Logistic News zde dosahuje v průměru 700 unikátních čtenářů měsíčně

Celkově tak skupina čtenářů oslovených prostřednictvím odborného logistického měsíčníku Logistic NEWS čítá na 19.200 převážně vrcholových manažerů s odpovídající rozhodovací pravomocí.

3.    Cílové skupiny
Jak vyplývá z obsahové náplně, měsíčník je určen jasně definované skupině profesionálů odpovědných za efektivní fungování výrobních, obchodních a logistických procesů. Dvojjazyčnost tohoto média umožňuje zacílit kromě česky mluvících adresátů i vrcholové zahraniční manažery působící jak v ČR, tak i v ostatních zemích regionu střední a východní Evropy.
a.    Stále větší podíl na výsledné cílové skupině mají vrcholoví manažeři výrobních a obchodních společností, ve kterých je pozornost věnována problematice efektivního nastavení logistických procesů. Zde jsou zpravidla široké možnosti optimalizace stávajícího stavu a dosahování významných finančních úspor v důsledku implementace nových postupů, progresivních technologií a moderní techniky. Výrobní a obchodní společnosti představují žádanou cílovou skupinu pro poskytovatele profesionálních logistických služeb, dodavatele moderních technologií, logistické konzultanty a celou řadu dalších
b.    Druhou významnou skupinu tvoří představitelé firem poskytujících profesionální logistický servis. Jedná se o společnosti zabývající se především skladováním a manipulací se zbožím, kompletací, balením, distribucí a případně dalšími službami s přidanou hodnotou pro zákazníka.
c.    Třetí významnou skupinu tvoří představitelé dopravních a spedičních společností. Do této kategorie patří dopravci poskytující služby silniční, železniční, letecké, říční a námořní dopravy bez ohledu na to, zda služby poskytují prostřednictvím svých či smluvních dopravních prostředků.
d.    Čtvrtou početně významnou skupinu tvoří dodavatelé techniky a technologií pro moderní logistiku – zpravidla zejména dodavatelé skladové a manipulační techniky, SW, vybavení hal a dalších logistických provozů (vysokozdvižné vozíky, regálové systémy, transportní systémy, EZS, WMS, …)
e.    Poslední skupinu tvoří představitelé akademické sféry, státních institucí, výzkumných organizací, poradenských firem, atd.

Typickým čtenářem Reliant Logistic News je muž se středním odborným a vysokoškolským vzděláním. Jeho příjmy jsou střední a vyšší s čistým příjmem nad 30 tis. Kč. Je součástí managementu nebo vedoucí oddělení v prosperující společnosti, která se živě zajímá o dění na trhu, hledá inovace a nové postupy.*)

*) Data získaná z nezávislého průzkumu společnosti PENTACLE

 

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

 

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.