• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Ztráty a nálezy ve veřejné dopravě

ilustrační foto

Přestože v Česku neexistuje žádná centrální statistika ztrát a nálezů, je možné odhadnout, že jen počet hlášených případů přesáhne až 100 000 ročně, přičemž skutečný počet ztracených věcí je ještě násobně vyšší. Jiný důležitý údaj vyplývá z výsledků průzkumů, podle nichž má 80 % nálezců dobrou vůli nalezenou věc vrátit, odrazuje je však pracnost a také nejistota ohledně toho, jak mají vlastně postupovat. Podívejme se tedy, co platí pro oblast veřejné hromadné dopravy.

Problémy, které potkávají majitele hledajícího ztracenou věc i jejího nálezce, stály v pozadí vytvoření  Národní databáze nálezů. Ta je provozovaná bezplatně na serveru www.eztraty.cz, který se stává neoficiálním centrálním informačním místem o nálezech na celém území ČR. Informace o nálezech do ní vedle jednotlivců vkládají desítky obcí provozovatelů škol, nemocnic, nákupních středisek a dalších veřejných budov a zařízení – a také dopravci. To velmi ulehčuje hledání ztracených věcí jejich majitelům, kteří mohou on-line, a to dnes již i prostřednictvím svého mobilu, vyhledat svou věc, aniž by museli únavně obtelefonovávat nebo obcházet místa, kde svou věc mohli zapomenout. „Od zahájení provozu Národní databáze nálezů na začátku léta 2016 do konce září byly do Národní databáze nálezů vloženy tisíce záznamů o nálezech a denně přibývají desítky dalších. Velmi pozitivní zpětnou vazbu máme samozřejmě od těch, komu tato zcela nová aplikace pomohla snadno a rychle nalézt to, co z nějakého důvodu ztratili. Bonusem je pro nás ale také obliba, které se Národní databáze nálezů těší mezi společnostmi podnikajícími v osobní dopravě, tedy především mezi provozovateli městské hromadné dopravy, linkových spojů či taxislužby,“ řekl  Ing. Marko Nguyen, autor aplikace NDN.
 Pro využívání Národní databáze nálezů provozovateli železniční, silniční a městské hromadné dopravy neplatí žádné předběžné podmínky. „Dopravce si pouze bezplatně otevře účet v evidenčním systému ZTRATOS na www.ztratos.cz – a hned do ní může začít vkládat informace o nálezech. Je to snadné, bezplatné a efektivní,. Navíc tato služba velmi zjednodušuje i práci těch, kdo mají v jednotlivých dopravních firmách právě problematiku nakládání s nalezenými věcmi na starosti. Pro firmy je pak důležité i to, že využívání Ztratosu je v souladu se zákonem, a  že se nevystavují riziku případných sankcí ze strany státu či soudních tahanic s cestujícími,“ dodává Marko Nguyen.
Národní databáze nálezů je tak vítaným nástrojem nejen pro ty, kteří věci v dopravních prostředcích zapomínají, ale i pro jejich nálezce. Zkušenosti z uplynulých měsíců ukazují, že díky aplikaci eztraty.cz se zapomenuté předměty do rukou svých vlastníků vracejí výrazně rychleji a méně jich zůstává "bezprizorních".


Občanský zákoník stanoví dopravcům určité povinnosti, týkající se nakládání s věcmi nalezenými ve veřejném dopravním prostředku. Lze je shrnout takto: dopravce se zachová podle přepravního řádu případně podle svých smluvních přepravních podmínek; pokud ty žádná pravidla pro nakládání s nálezy neurčují, postupuje dopravce podle ustanovení občanského zákoníku pro občanské nálezy (§ 1052 ObčZ). Těmi jsou:
1. je-li možné zjistit majitele, pak mu věc vrátit, a
2. pokud majitele zjistit možné není, pak nález bez odkladu (do tří dnů) oznámit obci, kde k nálezu došlo, a návazně na to věc obci odevzdat, ledaže se s ní dohodne, že má zůstat u nálezce.
Vyjma ČD ovšem přepravní řád ani smluvní přepravní podmínky dopravců žádná ustanovení o nakládání s nálezy neobsahují. Velká většina dopravců si proto nálezy nechává zhruba 1 týden u sebe (na nádražích, v depech, a podobně) a pak je fyzicky odevzdává nejbližší obci. Přestože zákon ukládá povinnost nález vyhlásit jen obcím (§ 1053 ObčZ), rovněž někteří dopravci informace o nálezech v dopravních prostředcích vyvěšují na své webové stránky

Zdroj: LN

 

14.11.2016

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

 

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.