• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Znovuotevření nákupních center přinese mimořádný nárůst návštěvnosti i tržeb

ilustrační foto Pixabay

Dnes se do značné míry znovuotevřou nákupní centra. Z údajů o vývoji jejich návštěvnosti a tržeb je zjevné, že zákazníci od jejich návštěvy v dlouhodobém horizontu neupouštějí a své nákupní zvyklosti nijak zásadně nemění. Po znovuotevření po první vlně koronakrize oba parametry výkonnosti opět rostly a tržby v meziročním srovnání dokonce převýšily loňské hodnoty. Ve druhé vlně byl dopad na návštěvnost i obraty nižší, návštěvnost v posledních týdnech dokonce postupně narůstá. I vzhledem k blížícím se Vánocům lze očekávat, že jakmile to půjde, zákazníci se do nákupních center znovu rychle vrátí, což přinese mimořádný nárůst návštěvnosti i tržeb.

 

Realitněporadenská společnost Cushman & Wakefield vyhodnotila údaje o obratech a návštěvnosti z obchodních center ve svém portfoliu v Praze i v regionech od ledna do října 2019 a 2020. Zjistila, že propad je vždy přímo spojen s probíhajícími omezeními jejich provozu a není dlouhodobý: jakmile je to opět možné, zákazníci se do nich vrátí. Původní obavy, že lidé změní své nákupní chování, přenesou většinu nákupů natrvalo do online prostředí a obchodní centra v obavách o bezpečnost přestanou navštěvovat, se tedy zcela nepotvrzují. V mnohých online obchodech již navíc systémy narážejí na své kapacity a přestávají přijímat objednávky – další důvod, proč se zákazníci těší do kamenných obchodů, a výhoda pro ně.

Jan Kotrbáček, partner a vedoucí týmu pronájmu maloobchodních prostor pro střední a východní Evropu, Cushman & Wakefield: „Přednosti nakupování v kamenných obchodech jsou nesporné a zákaznici se jich rozhodně nechtějí zcela vzdát. Vedle praktických aspektů, jako je možnost zboží si lépe prohlédnout a vyzkoušet a vytvořit si k danému produktu nebo značce vztah, je pro mnohé zákazníky fyzické nakupování i zábavou a způsobem trávení volného času. Nemusí přitom jít jen o samotné nákupy: důležitou součástí návštěvy obchodů v obchodních centrech nebo v centrech měst je i návštěva stravovacích, zábavních a kulturních konceptů. Ty jsou nedílnou součástí maloobchodního prostředí, kde se jednotlivé funkce a koncepty vzájemně výborně doplňují.“

 

První propad vystřídal rychlý návrat k normálu

V letošních prvních dvou měsících naprostá většina obchodních center vykazovala zdravý růst: lednové tržby byly v meziročním srovnání v průměru o 8 procent vyšší, ty únorové o 10 procent, návštěvnost byla s loňskem srovnatelná nebo vyšší. S březnovým uzavřením většiny prodejen přišel bezprecedentní propad, který svého vrcholu dosáhl v dubnu: tržby klesly meziročně o 85%, návštěvnost jen o něco méně. Duben měl nejhorší výsledky proto, že omezení trvala po celý měsíc, zatímco v březnu šlo o polovinu měsíce a v květnu o třetinu.

V červnu už byly tržby meziročně jen o málo nižší, v červenci a srpnu pak dokonce vyšší než ve stejném období loni: například u obchodních center portfoliu společnosti Cushman & Wakefieĺd byl nárůst 3 až 5 procent. Návštěvnost sice zůstala i přes léto v průměru o 15 procent nižší než o rok dříve, ale v kombinaci s vyššími tržbami to svědčí o jediném: lidé navštěvovali obchodní centra sice méně často, ale při svých návštěvách v nich utráceli více peněz najednou.

Michal Soták, partner a vedoucí investičního týmu v České republice, Cushman & Wakefield: „Většina obchodních center dokázala na nepříznivou situaci dobře reagovat a nastavit opatření, jež v dlouhodobém horizontu přinesla návrat k předkrizovým hodnotám. V letních měsících se jim povedlo vyrovnat s předchozími omezeními, což dává naději, že tomu tak bude i po aktuálně chystaném znovuotevření.“

 

Graf 1: Meziroční srovnání ukazatelů výkonnosti obchodních center v České republice, nárůst či pokles v roce 2020 oproti roku 2019 v procentech

Graf 1

 

Po druhé vlně lze opět čekat růst

Rychlý návrat k obvyklým hodnotám ukazatelů výkonnosti obchodních center lze tedy očekávat i po uvolnění stávajících omezení. Navíc propad tentokrát nebyl tak velký jako během prvního lockdownu: srovnáme-li vývoj obratů a návštěvnosti v obou vlnách, v té druhé je dopad na oba parametry nižší: 

  • Návštěvnost obchodních center v období od 15. března do 10. května meziročně klesla o 71 %, v období od 22. října do 22. listopadu o 65 %. Podmínky přitom nebyly zcela srovnatelné: ve druhé vlně byl navíc omezen prodej po 20. hodině večer a v neděli.
  • Celkový pokles tržeb při druhém lockdownu bude znám, až budou k dispozici také data za listopad, nicméně dosavadní údaje už naznačují, že by měl být nižší než při předchozím uzavření.

V posledních týdnech navíc i při omezeních provozu sledujeme, že návštěvnost obchodních center průběžně narůstá. I to svědčí o tom, že lidé se vrací ke svým původním nákupním zvyklostem, jichž je návštěva obchodních center důležitou součástí. O to více to platí v předvánočním období, které právě začíná – a tak s plánovaným znovuotevřením očekáváme mimořádný nárůst jak návštěvnosti, tak tržeb.

Jan Kotrbáček, partner a vedoucí týmu pronájmu maloobchodních prostor pro střední a východní Evropu, Cushman & Wakefield: „Vánoce jsou pro obchodníky klíčovým obdobím a vrcholem nákupní sezony. Pro zotavení retailového sektoru je tedy rozhodně dobrým a zcela zásadním krokem, aby se obchody pro zákazníky otevřely. Čím dříve se tak stane, tím lépe – nejen z hlediska „záchrany“ letošních maloobchodních tržeb, ale i kvůli bezpečnosti nakupujících. Pokud se vysoký počet návštěvníků obchodních center i obchodů v centrech měst, který po předvánočním znovuotevření čekáme, rozprostře do delšího období, sníží se samozřejmě koncentrace lidí, což je jenom dobře. Ze stejného důvodu jednáme s nájemci o možném večerním prodloužení otevírací doby.“

 

Tabulka 1: Meziroční srovnání návštěvnosti nákupních center, pokles v roce 2020 oproti roku 2019

Období

 

Pokles návštěvnosti

Období před 1. lockdownem

1. 1. – 14. 3.

-2 %

První lockdown

15. 3. – 10. 5.

-71 %

Druhý lockdown

22. 10. – 22. 11.

-65 %

Celkem v letošním roce

1. 1. – 22. 11.

-29 %

 

Obavy o bezpečnost nejsou namístě

Lze se domnívat, že podobně jako v létě se zákazníci budou do obchodních center vypravovat méně často, ale zato na větší jednorázové nákupy. Tržby tak nejspíš porostou rychleji než návštěvnost, protože stále bude přetrvávat snaha vyhnout se častému pobytu v místech s větší koncentrací lidí.

Majitelé a správci obchodních center spolu s nájemci obchodů však ujišťují, že k obavám nemají zákazníci důvod: díky používání technologií, důrazu na hygienu a možnostem pro zajištění bezpečnosti jsou jednou z nejbezpečnějších nákupních destinací. Například technologie umožňují na vstupu či parkovištích přesně monitorovat a dle potřeby omezovat počet návštěvníků, striktní předpisy zaručují vysoký standard čistoty a hygieny, častý úklid a dezinfekci společných prostor, kvalitní sociální zázemí nebo třeba filtrovanou výměnu vzduchu. Profesionální ochranka (koordinátoři pohybu lidí v objektu) dbá na bezpečný pohyb po obchodním centru, tedy dodržování rozestupů a prevenci shlukování lidí.

Jan Kotrbáček, partner a vedoucí týmu pronájmu maloobchodních prostor pro střední a východní Evropu, Cushman & Wakefield: „Již v první vlně jsme v souladu se všemi zákonnými požadavky i nad jejich rámec v námi spravovaných obchodních centrech zavedli opatření, jež maximalizují bezpečnost a komfort pro návštěvníky, stejně tak v té druhé průběžně reagujeme na vládní nařízení a doporučení. Jsme připraveni zajistit dohled nad počtem zákazníků ve společných prostorách a předejít jejich shromažďování. Těší nás, že návštěvníci opatřením rozumí, berou je jako běžnou součást pobytu v obchodním centru a téměř bez výjimky je dodržují.“

 

Obchodní centra přežijí, trvá i zájem investorů o ně

Obchodní centra během letošních omezení a uzavírek prošla náročným testem odolnosti. Prokázala však, že při správném konceptu jsou schopna fungovat velmi dobře i přes dopady koronavirových opatření. Jsou tak i nadále cílem zájmu investorů, pro něž představují trvalou hodnotu. Dokladem mohou být významné post-covidové transakce v tomto segmentu: prodej obchodních center Čestlice a Central Kladno.

Michal Soták, partner a vedoucí investičního týmu v České republice, Cushman & Wakefield: „Retail bývá spolu s cestovním ruchem zmiňován coby koronavirovou krizí nejvíce postižený sektor. Neznamená to však, že by byl poškozený dlouhodobě. Již podruhé se letos přesvědčujeme, že je schopný rychlého zotavení a že obchodní centra s dobře nastavenou strategií své zákazníky – a tedy ani výkon – neztrácejí.“

 

Zdroj: Cushman & Wakefield

 

3.12.2020

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies