• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Zájezdová autobusová doprava se vrací k životu jen pozvolna; v následujících letech je očekávána stagnace

ilustrační foto

Zájezdová autobusová doprava je rozhodně jedním z oborů, které byly a doposud jsou koronavirovou krizí zasaženy nejvíce. Ve vnitrostátní smluvní dopravě byly zrušeny školy v přírodě, firemní akce apod. Stav nouze zastavil veškerou zájezdovou dopravu a turismus jako celek ze dne na den.

Vláda sice snížila silniční daň jako příspěvek k řešení těžké situace silničních dopravců, zásadním problémem provozovatelů smluvní autobusové dopravy je však ztráta schopnosti splácet leasingové splátky, které činí 100 – 150 tisíc korun měsíčně u běžného autobusu a u patrového se jedná dokonce o částku 250 tisíc korun za měsíc.

Na situaci jsme se zeptali Jakuba Vyskočila, majitele a jednatele skupiny BusLine, jednoho z provozovatelů smluvní autobusové dopravy.

 

Podařilo se vám najít nějaký způsob, jak po uvolnění opatření vlády oživit alespoň částečně aktivitu firmy – třeba orientací na jinou cílovou skupinu?

Skupina BusLine po vyhodnocení ekonomické rentability na konci roku 2019 omezila klasickou smluvní (zájezdovou) dopravu na naprosté minimum. O to více se dopravní společnosti skupiny BusLine zaměřily na tři klíčové projekty:

  1. Základní dopravní obslužnost zajišťovanou v režimu závazku veřejné služby,
  2. zajišťování výlukové dopravy při výlukách železničních tratí,
  3. zajišťování dálkové linkové dopravy v komerčním režimu ve vybraných destinacích.

První dva z těchto tří projektů byly koronavirovou krizí méně dotčeny (v rozsahu cca 30 - 50% obvyklých výkonů). Velmi dramaticky byly dotčeny dálkové komerční linky, kde zprvu došlo k útlumu až o 95 % běžných výkonů. V tuto chvíli už je ale i na dálkových komerčních linkách cca 80 % původního provozu obnoveno a zbytek by se měl k původnímu režimu vrátit k 1. 7. a zejména k 1. 9. 2020. Hledáme vždy nové směry, jakými se rozvíjet, avšak v tuto chvíli se soustředíme na udržení toho, co bylo poškozeno nejméně a na nastartování těch kontraktů, které krize zasáhla plně.

 

Co pro vás ochromení tohoto oboru znamená dnes a jaké jsou podle vašeho názoru vyhlídky smluvní autobusové dopravy pro nejbližší budoucnost?

V rámci tří oblastí našeho kmenového působení, kterými jsou veřejná regionální autobusová doprava v rámci základní dopravní obslužnosti, výluková doprava při železničních výlukách a dálková komerční linková doprava, vnímáme už v tuto chvíli pozitivní vývoj směrem k dřívější poptávce. Smluvní dopravu jsme na konci roku 2019 téměř zcela pozastavili, protože toto specifické odvětví utrpělo během koronavirové krize enormní útlum. Předpokládáme, že autobusová zájezdová doprava bude v horizontu 2 - 3 let stagnovat a není pochyb o tom, že situace na trhu bude nelehká. V každém případě budeme činit kroky k úspoře nákladů a získání možných nových kontraktů.

 

Markéta Vojáčková

2.7.2020

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies