• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Vznikla společnost PKP CARGO INTERNATIONAL

ilustrační foto

Dne 2. října 2019 se česká společnost Advanced World Transport a.s. (AWT) patřící do skupiny PKP CARGO přejmenovala na PKP CARGO INTERNATIONAL a.s. Rebranding společnosti AWT, jehož podstatu tvoří zejména nový název, logo a korporátní barvy, mají silněji vyjadřovat vazbu společnosti AWT na skupinu PKP CARGO a lépe odrážet její působení na mezinárodních trzích. 

Společnost Advanced World Transport je druhým největším nákladním železničním dopravcem v České republice. Společnost PKP CARGO S.A. získala 80% podíl v AWT v květnu 2015, zbývajících 20 % získala pak v listopadu 2017. V prosinci 2018 získala společnost AWT 80% podíl ve společnosti PRIMOL-RAIL d.o.o., která v roce 2019 obdržela certifikát umožňující samostatnou dopravní činnost na slovinském trhu.

V loňském roce byl zahájen proces komplexní restrukturalizace společnosti AWT, který již teď přináší měřitelné efekty. V prvním kvartálu 2019 dosáhla AWT, poprvé od vstupu do skupiny PKP CARGO, kladný hospodářský výsledek a tento příznivý trend potvrdila dobrými výsledky také za celé první pololetí 2019.

„Chceme rozvíjet působení skupiny PKP CARGO na nových trzích a získávat nové zákazníky. V této strategii zaujímá AWT důležité místo. Zásadním vyjádřením této strategie a také známkou pokračování integrace společnosti AWT v rámci skupiny PKP CARGO je její rebranding, jehož podstatou je přejmenování, nové logo a korporátní barvy. Nový název PKP CARGO INTERNATIONAL má silněji vyjadřovat těsně sepjetí společnosti AWT se skupinou PKP CARGO a lépe odrážet její působení na mezinárodních trzích. Doufám, že tato změna společně se zlepšujícími se výsledky společnosti bude přijata pozitivně jak zaměstnanci, tak zákazníky, dodavateli a obchodními partnery,“ uvedl Czesław Warsewicz, předseda představenstva PKP CARGO S.A.

      „Společnost AWT zvyšuje svoji aktivitu v zahraničí. Díky akvizicím a získání nových licencí zvyšujeme objem přeprav na koridoru sever-jih, zejména v oblasti Trojmoří, mezi přístavy na Jadranu, Baltu a Černém moři. V procesu posilování pozice skupiny PKP CARGO jako předního logistického operátora v Evropě vidíme stále větší roli pro společnost AWT. Prostřednictvím rebrandingu, jehož zásadním prvkem je přejmenování, budou jak společnost AWT, tak i dceřiné společnosti ze skupiny AWT lépe spojovány s naším vlastníkem, což by mělo mít pozitivní vliv na naše podnikání na mezinárodním trhu,“ zdůraznil Maciej Walczyk, předseda představenstva PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.

 

Zdroj:  PKP CARGO INTERNATIONAL

14.10.2019

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies