• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Vzdělávání studentů v praxi může skvěle fungovat

ilustrační foto

Dnešní moderní logistika je velmi rychle vyvíjejícím se oborem, kde je zapotřebí neustálá potřeba generování nových logistických odborníků. Ze strany logistických firem je naplňování této potřeby, kdy dnes graduje nedostatek kvalifikovaných pracovníků, velice těžké. Samozřejmě investují samy nemalé peníze do vzdělávání kmenových pracovníků, ale je hlavně potřeba nových absolventů, jen tak se mohou firmy rozvíjet. Vzdělávání je tedy velice strategickou misí, kterou je zapotřebí propojit již od počátku a správně nastavit a sladit systém vzdělávání studentů středních škol. Tito absolventi středních škol jsou velice klíčoví pro budoucnost oboru. Společnost TIMOCOM se snaží se svým celoevropským logistickým systémem již několik let propojit teorii s praxí. Je otevřená spolupráci se středními školami v ČR a vytvořila a provozuje pro potřeby středních škol uzavřenou studentskou skupinu ve svém systému.

Jednou z mála prestižních středních škol, která se může pochlubit spoluprací s TIMOCOM, je Střední odborná škola Nové Město na Moravě. Zde je jedním ze studijních oborů ukončených maturitou „Logistika v dopravě“. V současné době globalizace nabývají logistické činnosti všeobecně na významu a atraktivita budoucího zaměstnání absolventů školy v různých odvětvích logistiky je zřejmá. Tomu je přizpůsobena i výuka studentů na střední škole. Kromě základních teoretických a praktických znalostí z logistiky, dopravy, základů automatizace, informačních a telekomunikačních systémů, přepravy a zasílatelství je do výuky včleněna praktická činnost s logistickým systémem TIMOCOM. Společnost TIMOCOM, která sídlí v Erkrathu v Německu, není v oboru žádným nováčkem. Její historie sahá až do roku 1997, kdy byla založena. Její systém se postupně začal používat v celé Evropě. V současné době tento logistický systém používá více než 127.000 uživatelů z celé Evropy. Podpora vzdělávání studentů patří k cílům, které se TIMOCOM snaží naplňovat.

Již během dvou let studenti třech ročníků úspěšně prošli výukou a praktickými činnostmi s aplikacemi logistického systému TIMOCOM. Na základě prokázaných znalostí získali od firmy TIMOCOM certifikáty o jejich způsobilosti tuto aplikaci používat v budoucím povolání po ukončení školy. Znalost práce se systémem TIMOCOM ovšem někteří studenti již prokázali i během čtrnáctidenních odborných praxí v různých dopravních firmách, ve kterých se aplikace používají. Po zjištění, že studenti umějí s aplikací pracovat, byli zapojeni do činností ve firmách také v této oblasti. Pro studenty je výuka a práce se systémem TIMOCOM zajímavá z několika hledisek. Jde o práci s výpočetní technikou, ke které má současná mladá generace blízký vztah. Navíc jsou zde propojeny teoretické znalosti z oblasti logistiky v dopravě, znalosti z přepravy a zasílatelství, ale i z technických parametrů vozidel i pravidel ohledně přepravy nebezpečných nákladů či jiných speciálních přeprav.

Motivace studentů vzdělávat se stoupá, pokud mohou používat nejmodernější technologie. Na vzdělávání bychom měli všichni společně pracovat, je to naše společná mise.

 

Zdroj: TIMOCOM

 

 

4.10.2018

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies