• LogisticNEWS
    O čem se mluví

„Vývoj distribuce potravin je ovlivňován především požadavky konečných uživatelů“

„Vývoj distribuce potravin je ovlivňován především požadavky konečných uživatelů“

Logistika potravin patří k jednomu z nejnáročnějších odvětví logistiky. Při nesprávném skladování a distribuci může díky nízké trvanlivosti zboží dojít k velmi vysokým škodám. Navíc zákazníci jsou stále náročnější na kvalitu a rychlost dodávky. Také sem již zasáhl fenomén on-line nakupování. Nejen s těmito ale i dalšími nástrahami se dokáže bravurně poprat společnost MD logistika, která se specializuje právě na oblast FMCG. Za projekt Hub and Spoke dokonce získala v loňském roce ocenění Logistický projekt roku a je nominována na ocenění také Evropskou logistickou asociací. V jejím čele stojí jeden z nejzkušenějších odborníků v oblasti skladové a distribuční logistiky v České republice Ing. Robert Kuchar.

Společnost MD logistika se stala z lokální společnosti, společností evropského dosahu. Specializujete se především na oblast FMCG. Čemu vděčíte za svůj úspěch v této oblasti?

Společnost MD logistika patří mezi přední poskytovatele komplexních logistických služeb na českém trhu. Služby naší společnosti zahrnují skladování, manipulaci a dopravu rychloobrátkového zboží, především potravin. Hlavními prioritami při poskytování našich služeb je maximální kvalita a spokojenost zákazníků. Tyto snahy máme jasně deklarovány a veřejně vyhlášeny v politice společnosti, a jsou realizovány na základě plnění stanovených hodnot, zásad a cílů v oblasti řízení, obchodní, personální, kvality a kontroly, vzdělávání, marketingu a reklamy či sponzoringu. Dokumentované cíle společenské odpovědnosti vytváříme, implementujeme a udržujeme pro příslušné funkce a úrovně. V souvislosti se stanovenými cíli jsme již v minulosti postupně zavedli integrovaný systém managementu kvality (ČSN EN ISO 9001), systém environmentálního managementu (ČSN EN ISO 14001), systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ČSN OHSAS 18001), a dále standardy IFS Logistics, GMP + Feed Certification scheme (GMP + B4, Přeprava) a HACCP.

Díky takto nastaveným standardům se snažíme zvyšovat konkurenceschopnost a kvalitu svých činností. Zároveň jsme si však vědomi, že v současném vysoce konkurenčním prostředí je třeba poskytnout zákazníkům přidanou hodnotu. Proto jsme se jako jedni z prvních v oblasti logistiky rozhodli pro implementaci politiky CSR, tedy dobrovolný závazek podniků chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají. Koncept CSR lze charakterizovat jako široký soubor národních a mezinárodních norem zaměřených na prosazování sociální, etické a environmentální výkonnosti podniku a to jak na základě jejich teoretického vymezení, tak i praktické implementace.

Jak se zavedení politiky CSR projevuje ve vztahu k vašim zákazníkům? A jaké benefity jim přináší?

Díky budování politiky CSR jsme schopni našim zákazníkům poskytnout širší povědomí o všech našich aktivitách a výkonnosti podniku v ekonomické, sociální, etické a environmentální oblasti. Společně s našimi zaměstnanci a zákazníky se snažíme neustále zlepšovat a zdokonalovat služby, které poskytujeme. Činíme tak na základě pravidelné revize a zdokonalování všech našich procesů a komunikačních toků, využívání a vyvíjení nových inovativních přístupů, technologií a systémů. Jen tak totiž dokážeme plně vyhovět potřebám a požadavkům našich zákazníků. Příkladem konkrétních kroků, které v současnosti podnikáme či uvažujeme o jejich realizaci pro zdokonalení našich služeb, jsou: větší optimalizace procesů, periodické zjišťování spokojenosti zákazníků v jednotlivých oblastech, systém na automatické potvrzování objednávek dopravy, informovanost zákazníků o zákonných požadavcích na skladování a přepravu zboží, revize a doplnění systému proškolování v případě změny pracovní pozice, zefektivnění komunikace se zákazníky prostřednictvím pravidelného školení a zjišťování spokojenosti zákazníků, vypracování manuálu řešícího případné problémy při komunikaci se zákazníky, zajištění dokladování přepravních teplot a zvýšení angažovanosti v sociální oblasti a oblasti charity se zapojením zaměstnanců a zákazníků. Uplatňování tohoto přístupu vede k vyšší transparentnosti našeho jednání vůči zákazníkům, zvýšení důvěryhodnosti podniku a celkové vyšší spokojenosti všech našich zákazníků. Věříme, že v dnešním vysoce konkurenčním a dynamickém podnikatelském prostředí se tak můžeme značně odlišit od konkurence a nabídnout zákazníkům něco „navíc“.

Vy osobně se v oblasti FMCG pohybujete přes deset let. Jak se za tu dobu proměnila oblast distribuce potravin a jaký vliv na ní měl rozvoj e-commerce?

Oblast distribuce potravin je velmi dynamická a směr jejího vývoje je určován zejména požadavky konečných uživatelů, tedy nás všech. Není to tak dávno, co nám stačilo nakupovat jednou až dvakrát týdně, stačil nám omezený výběr značek a kvality potravin, byli jsme rádi, že se staví hypermarkety na okrajových částech větších měst, atd. Dnes chceme mít vlastně všechno on-line, obrovský výběr a nejlépe vše mít dodáno až domů a za velmi krátký čas (který počítáme v minutách…). Tyto změny mají samozřejmě velký vliv také na poskytovatele logistických služeb, na jejich flexibilitu a na jejich komplexnost. Kdo chce toto tempo udržet, musí se rozvíjet a prakticky neustále optimalizovat a upravovat své procesy. I naše společnost MD logistika udělala během posledních několika let veliké procesní změny, spojené právě s dynamickým vývojem v oblasti distribuční logistiky. Jde zejména o rozšíření našich služeb o tzv. “malou logistiku”. Od těchto změn si slibujeme především to, že budeme i nadále v očích našich stávajících či potenciálních zákazníků společností, která mimo kvality, která je “samozřejmostí”, poskytuje právě i flexibilní a komplexní logistické služby a inovativní řešení.

Za projekt Hub and Spoke mraženého zboží pro obchodní řetězec Billa jste v loňském roce získali ocenění Logistický projekt roku 2016 udělený Českou logistickou asociací. Nominováni jste také na ocenění udělované Evropskou logistickou asociací. Můžete nám tento projekt přiblížit?

V souvislosti s měnící se strukturou distribuční logistiky FMCG jsme již delší dobu pociťovali potřebu zavedení nového modelu. Uvědomovali jsme si, že poptávka po tzv. malé logistice se stále zvyšuje a také naši stávající zákazníci tuto službu u nás intenzivně poptávali. Projekt BILLA byl tedy logickým vyústěním a spouštěcím impulsem “dát se do toho”…

Není snadné popsat takto rozsáhlý model v několika větách.  Jedná se o proces v rámci distribuční logistiky, který funguje na bázi kombinovaných přeprav velké a malé logistiky s využitím “překladišť” právě pro možnost překládky palet konkrétních zákazníků z velkých vozidel do vozidel menších, určených pro rozvozy menších objemů a také do míst ke koncovým zákazníkům, kde jsou dopravní restrikce, či restrikce technického charakteru (např. konečný zákazník nemá vykládací rampu, či vjezd není uzpůsoben pro vjezd velkých nákladních vozidel, apod.). Současně tato “překladiště” fungují také jako prostory ke kolektování zboží více zákazníků či logistických providerů (většinou kombinace providerů malé a velké resp. regionální a celorepublikové distribuční logistiky).

Díky tomuto modelu jsme schopni maximálně vytížit vozidla a dosáhnout tak co největší úspory přepravních nákladů.  Zejména v době, kdy je na trhu velký nedostatek řidičů, je pro nás maximální vytížení kapacit jednou z priorit. Při správně nastaveném modelu a jeho optimálním využití navíc dochází ke snížení emisí a dalších zplodin vznikajících spalováním nafty, tudíž je tento model šetrnější k životnímu prostředí. To byl i jeden z našich vedlejších cílů při nastavování modelu, vzhledem k programu CSR, který má naše společnost zaveden.  Přínosy modelu Hub and Spoke, které jsem výše uvedl, jsou jen částí z mnoha dalších výhod, který tento model přináší. Navíc jsme připravili řadu dalších projektů, které se budou zabývat Hub and Spoke modelem velmi detailně formou vědeckého výzkumu s přesahem právě do environmentálních a socio-ekonomických dopadů, ale také se zaměřením na další zefektivnění všech procesů v rámci tohoto modelu…

Markéta Vojáčková


Robert Kuchar působí ve firmě MD logistika, a.s. na pozici generálního ředitele od 1. 10. 2013. Patří mezi nejzkušenější manažery v oblasti skladové a distribuční logistiky  FMCG v České republice. Má bohaté zkušenosti z manažerských pozic v rámci nadnárodních koncernů (Quelle CZ a Kaufland ČR). Vystudoval VUT v Brně, hovoří česky, německy a anglicky. Jeho hlavním cílem je pokračovat v dalším rozvoji úspěšné logistické a dopravní společnosti.

12.6.2017

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

 

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.