• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Vysoká škola logistiky

ilustrační foto

Jsme neuniverzitní soukromou vysokou školou se sídlem v Přerově a v Praze s jedinečným zaměřením na  výchovu a přípravu logistických odborníků pro všechna odvětví. Součástí kurikula profesně orientovaných studijních programů je odborná praxe.

V současné době logistika pomáhá v nouzovém stavu. Důležitá je výroba léčiv, potravin, zdravotnického materiálu a hygienických potřeb. Aby se vše dostalo na správné místo, ve správný čas, v požadovaném množství a kvalitě, to je úkol pro logistické firmy. Bez nich by nefungovalo zásobování léčivy, potravinami, drogistickým zbožím, ale ani základní zdravotní péče. Logistické firmy doručují zásilky e-shopů, které nahrazují nákupy spotřebního zboží v uzavřených obchodních centrech, specializovaných a jednotlivých obchodech. E-bankovnictví, e-podpis, e-doklady a e-komunikace usnadňují bezdotykové předávání zásilek. Logistika jako vždy zajišťuje výkony s požadovanými parametry, jako je flexibilita, spolehlivost a dobrá fyzická kondice zaměstnanců.

Učební plány na VŠLG zahrnují předměty základních teoretických znalostí a odborné předměty, jako je logistika jednotlivých druhů dopravy, zpětná logistika, výrobní logistika, city logistika, operační výzkum, informatika, ekonomické předměty a právní disciplíny. Teoretické znalosti jsou prohlubovány a ověřovány v praktických učebnách a laboratořích a při výkonu praktické výuky (praxe) ve výrobní i nevýrobní sféře. Škola je vybavena odbornou učebnou s funkčním modelem dopravních systémů, odbornou učebnou pro obalové materiály a laboratoří pro označování a zjišťování zboží pomocí čárových a radiofrekvenčních kódů. Absolventi bakalářských studijních programů i magisterského studijního programu jsou velmi dobře připraveni pro výkon náročných pracovních činností v reálném pracovním životě. Volitelnými předměty si studenti mohou přizpůsobit studium svému zájmu nebo požadavkům svého budoucího zaměstnavatele.

V porovnání s jinými školami je VŠLG jedinečnou školou v přípravě absolventů pro obor logistika. Žádná jiná vysoká škola nemá studijní program tak úzce zaměřen na logistiku jako VŠLG. Pozitivně lze hodnotit provázanost teoretických znalostí s praktickými dovednostmi ověřenými v odborných učebnách a laboratořích a při praktické výuce na praxích ve výrobních i nevýrobních institucích.  Škola velmi úzce spolupracuje s významnými firmami a veřejnými institucemi, se kterými má podepsanou smlouvu o spolupráci.

Cílem vysoké školy je udržet tempo s technologickým pokrokem ve výrobních a logistických firmách a trvale zajistit potřebnou propojenost teorie s praxí. Není to lehký úkol, ale rozšiřováním odborných učeben se zaměřením na simulace logistických procesů se tyto vize daří plnit. Uzavíráme nové smlouvy s podnikatelskými subjekty pro výkon odborných praxí, které jsou na špici nových technologií. Prostřednictvím Rady pro spolupráci s praxí získáváme odezvy na inovace učebních plánů důležitých odborných předmětů profilujících studenty pro budoucí povolání. Škola má velmi dobré výsledky v aplikovaném výzkumu v oblasti nejmodernějších technologií pro řízení výroby a logistiky v automotivu, ale i v oblasti optimalizace dopravy a přepravy, s akcentem na přepravu osob do zaměstnání. Na řešení projektů spolupracují i studenti a tím si zvyšují odborné a kvalifikační předpoklady pro budoucí povolání. V současné době aplikujeme do výuky platformu Průmysl 4.0 zařazováním nových předmětů, jako je moderní a komunikační technika na úrovni Logistika 4.0. K dalším předmětům, které do výuky zařazujeme, patří inteligentní a digitálně propojené síťové systémy, které vzájemně propojí lidi, stroje, zařízení, logistiku a produkty. Škola je členem Národního centra průmyslu 4.0 a Smart City Clusteru.

Od letního semestru letošního roku VŠLG nabízí studijní program MBA se zaměřením na logistiku, který je určen zejména manažerům střední i vrcholové úrovně a všem zástupcům soukromé, státní i neziskové sféry s dokončeným magisterským studiem. Účastníci tohoto studijního programu, který je třísemestrální, získají nejnovější poznatky, aktuální a perspektivní trendy v logistice.

 

Zdroj: VŠLG Přerov

15.4.2020

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies