• LogisticNEWS
    O čem se mluví

„Výhodou byl neopakovatelný start podnikání v dopravě, spedici a logistice“

ilustrační foto

Logistika sdílí ve většině zemí střední Evropy společnou historickou zkušenost čtyřiceti let centrálně řízeného hospodářství socialistického státu. V České republice ve srovnání s ostatními středoevropskými zeměmi sovětského bloku tuto zkušenost ještě více zdůraznilo téměř naprosté zestátnění všech ekonomických činností a postavení podnikání mimo zákon. Logistika byla zakázané slovo, neboť představovala – spolu s kybernetikou – buržoazní pavědu.

Po roce 1989 tak musely logistika spolu se spedicí začínat prakticky z nuly. Mezi těmi, kteří se na obnově dopravního podnikání u nás podíleli, patří Ing. Jiří Kladiva, CSc., se kterým jsme hovořili o obnově logistiky i o jejím dalším rozvoji.

Jak bylo možné se v dobách socialismu seznamovat s myšlenkami o možnostech logistiky?

Kdo se v té době zúčastňoval kupříkladu jednání mezinárodních dopravních svazů – například tirácké Mezinárodní unie silniční dopravy IRU v Ženevě, byl svědkem a také i účastníkem seminářů o logistice. Přitom se doma o ní nesmělo na odborných středních a vysokých školách přednášet (používaly se „obchvatné“ manévry), ani psát v odborném tisku. Mohu-li být trochu neskromný, první kratší sérii článků o logistice jako takové z mé ruky neotiskl dopravní tisk, ale Technický týdeník v roce 1988. V roce 1990 jsem přišel s ideou založit Svaz spedice a skladování – zanedlouho změněný na Svaz spedice a logistiky (SSL).

Čemu vděčíme za rychlý rozvoj logistiky ve střední Evropě a v České republice?

Velkou výhodou byl neopakovatelný start soukromého podnikání v dopravě, spedici, logistice, když se začaly rozdávat podnikatelské karty a tím i šance, v západní Evropě již podstatně dříve rozdané. Naše republika odpovídá velikostně a počtem obyvatel jedné spolkové zemi v SRN. Považoval bych za dostatečné, když k té výhodné poloze se bude připojovat vysoký standard evropských dopravních a logistických služeb, ale také opřených o vysoký standard evropské dopravní infrastruktury. Ve zmíněném Německu existuje soustavná snaha posilovat jeho roli jako logistického centra, odkud se zásobují okolní státy. Přicházet nahlas s takovou koncepcí u nás třeba při současné kvalitě silnic znamená jitřit obyvatele obcí a jejich zástupce.

Jaká jsou specifická rizika, která dalšímu rozvoji logistiky hrozí?

Ještě před několika lety jsme si neuměli představit, že u nás bude jednou nedostatek lékařů a zdravotních sester – při značném počtu lékařských fakult a zdravotních škol. V odborném tisku jsme také s podivem čítali, že třeba v USA chybí snad 150 tisíc dálkových nákladních řidičů. Nyní se tento problém začíná velmi citelně dotýkat také našich autodopravců. A v německy mluvících státech již pociťují v dopravě a spedici nedostatek kvalifikovaných disponentů, jako velmi důležitých spojnic se zákazníky. Lépe to nezačíná vyhlížet ani s kategorií skladištních dělníků. V teoretické rovině se můžeme umluvit a upsat o všemožných aspektech digitalizace, robotizace, nasazování dronů a podobně. Ale v praxi bude problém se základními „řemesly“. Abychom se nedostali do problémů povolání nedostatku kovopracovníků – svářečů, soustružníků a dalších.

Co je podle Vás třeba, aby současný pozitivní vývoj české logistiky pokračoval?

Domnívám se, že je třeba dostat dopravní a logistickou spolupráci a osvětu na vyšší úroveň. Před slušnou řádkou let jsme se pokoušeli o nastolení mezisvazové spolupráce a ta tu stále chybí. Za dominantní se považuje stále Svaz dopravy a průmyslu; ale on to je tak trochu kolos na hliněných nohách, protože v dopravní části má za členy firmy z konkurenčních branží, takže výsledný produkt jaksi nesmí nikoho urážet. Podívejme se na mezinárodní organizace, zda a jak dalece do nich dostáváme naše lidi. Zde máme třeba v porovnání s Polskem a Maďarskem tradičně slabiny.

Máme svazy v oboru logistiky a v jednotlivých dopravních oborech. Zde by bylo užitečné definovat společná témata a tlačit je třeba až do vlády. Je snad nemožné, aby vláda také jednou vydala dokument ke stavu a rozvoji logistiky v zemi?

Zdroj: LN

14.11.2016

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

 

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.