• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Vládní opatření pod drobnohledem profesionálů

Jaroslav Hanák

Ocitli jsme se všichni v neskutečně těžké a složité situaci vyvolané celosvětovou pandemií KORONAVIRU. Je to pro nás z hlediska zdravotního, imunologického i ekonomického zcela nová zkušenost, jež velmi výrazně kontrastuje se skvělými výsledky naší země v průběhu posledních nejméně pěti letech. Skvělá hospodářská kondice naší ekonomiky však nebyla výsledkem práce profesionálních politiků, ale především našich firem z oblasti průmyslu, dopravy a obchodu.

Pokud bych měl osobně hodnotit situaci české ekonomiky v průběhu pandemie, jsem přesvědčen, že z hlediska imunologického Babišova vláda rozhodla zcela správně o NOUZOVÉM STAVU, stejně jako o parametrech uzavření či omezení jak osobních aktivit, tak ekonomických činností. Obzvláště citlivým byl v celé věci okamžik, kdy vláda zcela zakázala část podnikání nebo byznys významně omezila. Již před tímto okamžikem vyzýval Svaz průmyslu a dopravy vládu nejen k pravidelné konzultaci, ale i ke spolupráci při formulaci přijatých opatření. Jak bývá zvykem u premiéra Babiše, v něčem jsme uspěli, jinde nás přehlížel a rozhodoval po svém. To znamená ne vždy tak, aby zohlednil naše požadavky a připomínky.

 

Pro mě osobně bylo klíčovým dnem rychle se vyvíjející situace kolem stavu nouze v České republice úterý 10. března, kdy mi v průběhu dne začala výrazně stoupat teplota a počaly se projevovat i další symptomy COVIDU 19. V tomto stavu jsem byl nucen celé odpoledne přesvědčovat premiéra, že při všech připravovaných opatřeních, včetně uzavření hranic, nesmí za žádných okolností omezit EXPORT ani s ním přímo spojenou kamionovou dopravu. Mé úsilí nakonec slavilo úspěch. Dostal jsem příležitost po zbytek dne s vicepremiéry a ve spolupráci s představiteli sdružení ČESMAD Bohemia dotáhnout výsledné znění příslušných výjimek. Toho jsme nakonec ten den dosáhli až pozdě večer ve 22.15.

Dlužno dodat, že pro mě tato dílčí pracovní bitva pokračovala hned druhý den ráno další bitvou, tentokrát čistě osobní, v izolaci na JIPce Motolské nemocnice. Velmi vážný průběh, včetně zápalu plic a podpory dýchání, splňoval všechny příznaky nákazy. Tři po sobě provedené testy na COVID 19 s negativním výsledkem ale prokázaly opak. Nejspíš to byl asi nějaký nevlastní bratr COVIDU 19.

 

Nyní se nacházíme na prahu fáze, ve které je vláda podle dostupných vyjádření připravena ekonomiku postupně vracet do původních „předkoronavirových“ kolejí. Znamená to, že je připravena alespoň těm nejpostiženějším podnikatelům a firmám poskytnout skutečnou pomoc?

My jsme ještě před Velikonoci poslali vládě VÝZVU se šesti body, jak by měla vypadat první fáze restartu ekonomiky.

 

Šest opatření klíčových pro restart ekonomiky

Svaz průmyslu a dopravy ČR vyzval 3. 4. 2020 vládu, aby urychleně ještě před Velikonocemi přijala opatření v šesti oblastech klíčových pro první fázi restartu ekonomiky.

1. VLÁDA MUSÍ JEŠTĚ PŘED VELIKONOCEMI PŘIJÍT S JASNÝM HARMONOGRAMEM, JAK SE PO VELIKONOCÍCH BUDOU OMEZENÍ EKONOMIKY UVOLŇOVAT
2. VLÁDA MUSÍ PŘIPRAVIT PLÁN AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI PRO OČEKÁVANÝ NÁRŮST POČTU NEZAMĚSTNANÝCH
3. VLÁDA MUSÍ JEŠTĚ PŘED VELIKONOCEMI JASNĚ STANOVIT PRAVIDLA PRO INTELIGENTNÍ KARANTÉNU
4. VLÁDA MUSÍ UVOLNIT VSTUP DO ZEMĚ ALESPOŇ PRO KLÍČOVÉ ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍKY
5. VLÁDA MUSÍ SPUSTIT ADMINISTRATIVNĚ JEDNODUCHÉ PROGRAMY PRO PODPORU NEJEN MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM, ALE TAKÉ VELKÝCH FIREM
6. VLÁDA MUSÍ RYCHLE NASTAVIT DALŠÍ DOTAČNÍ TITULY NA KOMPENZACI ŠKOD MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM A PODNIKATELŮ, KTERÉ VZNIKLY BEZPROSTŘEDNĚ V SOUVISLOSTI S NOUZOVÝM STAVEM

 

Zkusme se alespoň na některé z našich požadavků letmo poohlédnout, do jaké míry vzala vláda naše návrhy v potaz a realizovala je v rámci svých dosavadních opatření:

 

Pro firmy je jednou z priorit udržení jejich kvalifikovaných pracovníků a je proto třeba udělat vše pro udržení zaměstnanosti. To se povedlo realizovat v programu ANTIVIRUS neboli v opatření s označením kurzarbeit, kde se v obou kategoriích dopravní a logistické firmy docela dobře najdou. Troufnu si říct, že především naším přičiněním jsou kompenzace mzdových nákladů odvozeny ze superhrubé mzdy. Nyní se snažíme dosáhnout strategického cíle v podobě platnosti kurzarbeitu po dobu ŠESTI měsíců.

 

Druhou prioritou pro naše firmy je udržení likvidity. K tomu však nestačí programy COVID I a další. My v dopravě a logistice potřebujeme nastavit podmínky podobně jako průmyslové firmy:

 

  • Posunutí platby silniční daně a případně její snížení na minimum přípustné v EU. Stávající výše činí proti polské konkurenci rozdíl v náš neprospěch skoro 40 tisíc korun.
  • Určitě preferujeme odklad odvodů z DPH, obzvláště z nezaplacených faktur, a to nejméně na dobu 3 či raději 6 měsíců.

 

Přivítali bychom i odklad sociálního nebo i zdravotního pojištění též na dobu 6 měsíců. I zde mimochodem v dopravě máme zákonné odvody dramaticky vyšší než v Polsku a Maďarsku o více než 12 procent.

 

Notifikační programy či opatření pro ekologická vozidla.

 

Pro úspěšnou realizaci výše uvedených opatření, ale především proto, aby se celá ekonomika mohla v dohledné době opět vrátit zpátky do co možná nejlepší kondice, je nezbytné, aby členové vlády v čele se samotným premiérem pochopili, že doprava a logistika představují strategickou infrastrukturu státu – podobně jako třeba energetika, voda nebo plyn. Nezbývá tak než věřit, že v nadcházejících uvolňovacích týdnech nezapomene nejen na malé a střední průmyslové podniky, ale ani na firmy z dopravní a logistické branže.

 

Co si můžeme všichni do budoucna přát? Určitě v první řadě zdraví a štěstí bez COVIDU 19 a potom co nejmenší ekonomické dopady na české hospodářství a úspěšný restart firem, které si udrží své kvalifikované pracovníky.

 

Pro mě jako prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR nebo prezidenta Svazu dopravy či místopředsedu vládní RHSD je důležité, aby vláda v čele s premiérem pochopila, že jsme flexibilní, nebojíme se nových výzev včetně digitalizace a od státu toho nikdy moc nežádáme. Potřebujeme jen přesná rozhodnutí s cílením na naše klíčové potřeby. A jedno přání bych měl i směrem k vládě. Méně nepřehledných tiskových konferencí, a hlavně zbytečně rozdílných výroků strategické povahy před jednáními vlády.

 

A úplně nakonec mi dovolte připomenout, že i v těžkých dobách je klíčový úsměv, pozitivní nálada a celkový optimismus. A právě v tom jsme silní – my ČEŠI!

 

Ing. Jaroslav Hanák,

podnikatel v dopravě

prezident Svazu průmyslu a dopravy

prezident Svazu dopravy

místopředseda vládní RHSD

24.4.2020

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies