• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Víte, že větráním na pracovištích dochází ke snížení relativní vlhkosti vzduchu, což zvyšuje šanci přenosu infekcí? Proč není antibakteriální dezinfekce účinná?

ilustrační fotografie

I když část firem a institucí nařídila svým zaměstnancům práci z domu, je tu stále velká část profesí, kde je nutné na pracoviště docházet každý den. Společnost SSI Group, která se specializuje na facility management ve stovkách budov po celé ČR, připravila několik klíčových otázek a odpovědí pro firmy, jak eliminovat šíření koronaviru v kancelářských budovách a na dalších pracovištích. Zásadní jsou zvýšená hygienická opatření, správně prováděný úklid a vhodně zvolená desinfekce společných prostor, stejně tak vhodná opatření týkající se vzduchotechniky, zejména výměna filtrů. Provětrávání budov nemá většího efektu. Naopak v případě většího proudění vzduchu skrz celou budovu může docházet ke snížení relativní vlhkosti vzduchu, což zvyšuje šanci přenosu infekcí a proudění vzduchu samotného zase unášení patogenů na větší vzdálenost. Na nejčastější dotazy odpovídá Radek Škrabal, provozní ředitel SSI Group.

Jaká dodatečná hygienická opatření je vhodné zajistit v oblasti úklidu?

Doporučujeme zvýšit frekvenci četností úklidu v prostorách se vyšší kumulací osob. Dále je vhodné využívat chemické čistící prostředky na chlorové bázi, v dostatečném dávkování dle pokynů výrobce, které jsou vždy uvedeny na zadní straně etikety.

Jak a co dezinfikovat?

Doporučujeme dezinfekci ploch, kde dochází k častému kontaktu plocha/ruce. Jedná se zejména o tlačítka výtahů, kliky dveří, madla eskalátorů, atp. Tuto dezinfekci je vhodné provádět minimálně 3x v denním režimu a jednou v době generálního (nočního) úklidu.

Chemie určená k dezinfekci by měla být virucidní. Jedná se zejména o dezinfekce na alkoholové nebo chlorové bázi jako například Meridasan, Suma Chlorsan, Savo, Real profi dezinfekce a jiné. Antibakteriální dezinfekce není dostatečně účinná a tedy není vhodná. Virucidní dezinfekce je na etiketě vždy jasně označena, rovněž jsou na etiketě uvedené časy působení a návod, jak ji správně ředit. Obojí doporučujeme maximálně dodržet – zvyšuje se tak efektivita prováděného dezinfikování.

Jak dezinfikovat jídelny, případně další prostory, kde dochází ke kontaktu s jídlem?

Dezinfekci je vhodné provádět několikrát v průběhu dne, při použití virucidní dezifnekce, která je bez vůně. Je nutné dodržet návod na použití a správně ošetřit vydezinfikovanou plochu, aby nedošlo k přenosu na jídlo.

A co toalety a umývárny?

Prostor toalet, mísy, pisoáry, umyvadla a jiné kontaktní plochy dezinfikovat alespoň 4x denně, u koncentrace budov a pracovišť s velkým počtem osob pak každé dvě hodiny. K dezinfekci rukou jsou vhodné dezinfekce na alkoholové bázi (roztok nebo gel) s bezkontaktním dávkováním, například Septoderm 5l či Chyrosan 5l. Aplikátory rozmístěte na všechny toalety, před vstupy do jídelen a ke vstupům do budovy. Dále je možné využít dezinfekční mýdla, případně mýdla s dezinfekční přísadou. Antibakteriální mýdla nejsou proti virům účinná.

Je potřeba měnit filtry ve vzduchotechnice?

Filtrační vložky do vzduchotechniky případně FCU systémů doporučujeme měnit z preventivních důvodů, jestliže byly do vzduchotechniky resp. FCU osazeny před třemi měsíci a déle. Vzhledem ke stavu filtračního materiálu, který bývá zanesený jemným prachem již po zmiňovaných třech měsících, čímž i klesá jeho účinnost, dochází vlivem tlaku vzduchu k pronikání drobných prachových částeček skrz filtrační materiál. Na těchto částečkách mohou ulpívat choroboplodné zárodky bakterií, plísní a virů. V případě četnější výměny může docházet k eliminování tohoto jevu.

Je třeba vyměnit filtry za účinnější?

Výměnu filtračních tříd ve vzduchotechnikách oproti výrobcem určeným nedoporučujeme. Je nasnadě v dobré víře uvažovat o takovéto výměně. Nicméně filtrační materiál s vyšší odlučivostí je ve vzduchotechnikách tomu navržených osazován až za upravený, tedy předfiltrovaný, vzduch. V případě osazení těchto filtračních vložek do standardních vzduchotechnických jednotek se tyto filtry zanášejí během několika málo dní nepropustnou vrstvou prachových částeček a dochází k jejich destrukci. Doporučujeme pouze dočasnou vyšší frekvenci výměn filtračních vložek.

Je nutné vypínat přimíchávání odpadního vzduchu do vzduchu čerstvého, pokud jsou jednotky vzduchotechniky tímto systémem vybaveny?

Ano, toto doporučujeme. Znamená to však zvýšené náklady na vytápění. Standardně se u vzduchotechnických jednotek takto navržených přimíchává poměrné množství odpadního vzduchu do vzduchu čerstvého tak, aby se eliminovaly tepelné ztráty při ohřevu vzduchu nasávaného z venkovních prostor.

Doporučujete vypínat rotační a křížové rekuperátory?

Ne, rotační ani křížové rekuperátory není třeba odstavovat. U křížových rekuperátorů, pokud jsou osazeny obtokem, tento doporučujeme zavřít. Jinak by zásadním způsobem nemělo docházet k mísení odpadního s přívodním vzduchem.

Je vhodné provětrávat budovy přirozeně a vypnout nucenou výměnu vzduchu?

Toto řešení, byť může být doporučováno, nemá většího efektu. Naopak v případě většího proudění vzduchu skrz celou budovu může docházet ke snížení relativní vlhkosti vzduchu, což zvyšuje šanci přenosu infekcí a proudění vzduchu samotného zase unášení patogenů na větší vzdálenost.

Jaká další opatření navrhujete?

Naše doporučení je u vzduchotechnických systémů, které jsou vybaveny zvlhčením vzduchu toto zařízení zapnout a udržovat vnitřní prostředí budovy při 22° C a relativní vlhkosti vzduchu kolem 55% nasycenosti. Tyto podmínky jsou dle studií nejméně vhodně pro množení a přenos bakterií a virů. Doporučujeme také preventivně dezinfikovat FCU a vnitřní klimatizační jednotky vhodnou desinfekcí.

Vedle těchto opatření je samozřejmě v současné situaci nejdůležitější minimalizovat mezilidský kontakt, nosit ochranné prostředky a dodržovat další nařízení státní správy.

 

Zdroj: ASPEN.PR

22.3.2020

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies