• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Více Evropy, více státu, více politiky …

Více Evropy, více státu, více politiky …

Jakkoli pandemická krize v posledním roce odhalila nepřipravenost Evropy účinně a efektivně čelit společné hrozbě, koncentrace moci v Bruselu nejenže neslábne, ale naopak dále narůstá. Ti, kdo věřili, že neschopnost politických špiček a centrálních institucí EU přinese změnu k lepšímu, dnes prožívají krušné chvilky při sledování bezuzdného zadlužování celé sedmadvacítky, upřednostňování ekologických cílů nad těmi ekonomickými a sociálními a nad pramalou obavou evropských leaderů z toho, kde na to všechno budeme brát peníze my i generace po nás.

Pohled svou vlastní optikou zkušeného bruselského analytika legislativy EU nám v exkluzívním rozhovoru pro Reliant BroadCAST nabídl Mgr. Ondřej Krutílek.

Ten projekt společné Evropy považuje stále za perspektivní, současně však upozorňuje na nutnost systémových změn. Vedle kritiky dalšího posilování vlivu EU na úkor jednotlivých národních států přináší celou řadu pozitivních myšlenek, jak stávající struktury transformovat ve prospěch evropské společnosti i jednotlivých národů.

Události posledních dnů v České republice ale jasně naznačují, že nemá-li postupně celé společenství evropských států kulturně, ekonomicky a především morálně klesnout na dno hluboko pod úroveň tradiční balkánské reality, bude nutné změnit mnohem více: jako nezbytná se dnes jeví radikální změna nastavení nejen politiky bruselské, ale zcela jistě bude třeba najít i cestu zpět alespoň k základním standardům lidské i politické slušnosti, odpovědnosti a k pravdě jako základní hodnotě moderní společnosti na úrovni jednotlivých členských států EU. A to je ve světle alespoň těch aktuálních českých reálií jako odkaz budoucím generacím úkol důležitější a složitější, než brzké dosažení uhlíkové neutrality starého kontinentu …

 

Miroslav Rumler

8.4.2021

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies