• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Veškeré nové haly P3 budou mít certifikaci BREEAM Excellent či vyšší

Ilustrační foto | P3

Průmyslový developer P3 zvýšil minimální standard pro kvalitu svých budov. Veškeré nové haly P3 se již připravují pro certifikaci na úrovni BREEAM Excellent, která je jedna ze dvou nejvyšších. Systém hodnocení, jež se používá převážně pro komerční nemovitosti, přispívá ke snazšímu hodnocení vlivu budovy na životní prostředí.

Certifikace udržitelnosti BREEAM developery zavazuje k dodržování náročných ekologických požadavků. Nájemci mají jistotu, že nové prostory jsou postaveny nejenom s ohledem na životní, ale i pracovní prostředí. Benefitují z něj ale nejen nájemci budov, v dlouhodobém měřítku jsou nižší emise, šetření zdrojů a bohatší a různorodější životní prostředí výhodné pro celou společnost. Samotný certifikát je zárukou, že budova byla spravedlivě ohodnocena a je mezinárodně uznaná za udržitelnou.

Vysokou laťku si P3 nastavilo již v minulém roce, kdy v uvedeném standardu postavila haly ve svých parcích v Olomouci nebo v Lovosicích.  Budova B2 v lovosickém průmyslovém parku, kterou využívá společnost Van Eupen pro reverzní logistiku a servis chytré elektroniky předních světových značek, je měřítkem moderního a udržitelného standardu průmyslových budov. Většina materiálu použitá na výstavbu plní standard Enviromental Product Declaration III, která garantuje, že během svého životního cyklu nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavební materiály jsou odolné vůči opotřebení přírodními činiteli, jako je sluneční záření nebo změny teplot a vlhkosti vzduchu. Klimatizační systém pak využívá chladivo, které má nižší potenciál přispívat ke skleníkovému efektu v atmosféře. Veškeré vnější osvětlení budovy zajišťují LED svítidla, která jsou pro omezení světelného smogu nastavena tak, aby efektivně osvětlovala manipulační plochy a nezářila do okolí. „Velkou péči jsme přikládali hospodaření s vodou. Instalovali jsme retenční nádrže na dešťovou vodu, speciální pítka a umyvadla, použili jsme víceúrovňové měření vody s dálkovým odečtem včetně detekce případných úniků. Součástí projektu je také nabíjecí stanice pro elektromobily, volba stromů a křovin respektující okolní vegetaci, ale také propojení obce Lukavec s Lovosicemi pomocí chodníku vně areálu, doplněného o venkovní cvičební prvky pro širokou veřejnost,“ popisuje Tomáš Kubín, šéf výstavby P3 pro střední a východní Evropu.

 

Zeleň v P3 parcích má koncepci

Certifikační systém BREEAM je nejdůležitějším měřítkem udržitelnosti, jehož jméno je v developmentu celosvětově známo nejen díky mezinárodnímu uznání, ale také protože klade důraz na zeleň v okolí certifikovaných budov po celém světě. Zasadit průmyslový park do okolní krajiny citlivě je stejně důležité jako umístit do ekosystému správné rostliny. Společnost P3 si proto od zahradnického ateliéru Flera nechala pro své parky vypracovat Koncepci zeleně. Řeší napojení nové vegetace na tu stávající, vylepšuje pracovní prostředí, a zároveň cloní okolí od provozu areálu.

Unikátní koncepce se již uplatňuje v parku P3 Prague D11 ve Mstěticích na východním okraji Prahy nebo v P3 Mladá Boleslav. Zeleň v areálu zajišťují místní dřeviny, traviny a nenáročný porost, které plní jak estetickou, tak praktickou funkci. Dle koncepce je například pro oblast mladoboleslavska typickým biotopem dubový háj. Duby a habry nově vysazené v širokém pásu po obvodu areálu poslouží jako izolační zeleň. Stromořadí vytvoří clonící hmotu, která v budoucnu pomůže snížit míru světelného znečištění. Ve vertikální úrovni zajistí zeleň také popínavé rostliny na trelážích na stěnách budov. Prostor mezi halami a podél komunikací doplní luční a travní společenstva, aby tak navázaly na přírodní charakter krajiny a poskytly útočiště pro drobné tvory. Zajímavostí jsou i terénní úpravy. V menších příkopech se rostlinná společenstva postarají o regulaci a zadržování vody. Proměnou projdou i místa určená pro odpočinek zaměstnanců doplněná o odpočinkové piknikové sety.

Logistické parky P3 zažívají zelenou revoluci. Více než jen vysoce efektivní výrobní, skladovací a distribuční prostor, nyní standard P3 také znamená vyšší úroveň udržitelnosti a pohodlnější pracovní prostředí pro zaměstnance našich nájemců,“ doplňuje Jan Valter, Property manager z P3.

 

Zdroj: Ogilvy

19.1.2022

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies