• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Věřím, že osobní kontakt je nenahraditelný

Ing. Lucie Padevětová

Logistika byla dlouhá léta veřejností vnímána jako obor málo zajímavý, nepříliš kreativní, navíc se silným zastoupením té nejméně kvalifikované pracovní síly. V posledních letech se ale daří její image úspěšně měnit k lepšímu. Logistika dnes naopak platí za obor velmi atraktivní, plný moderních technologií, vzdělaných a kreativních lidí a inovativních řešení. Jednotlivé vysoké školy postupně otevírají obory zaměřené na logistiku a do praxe se daří získávat rok od roku více mladých vzdělaných lidí. Za popularizací logistiky je spousta tvrdé práce. Mezi těmi, kdo stojí za touto pozitivní změnou, je i Ing. Lucie Padevětová, manažerka mezinárodní logistické konference SpeedCHAIN International, národní konference SpeedCHAIN Slovakia, Technologické konference, GreenTRAIN a celé řady dalších formátů a platforem určených k setkávání lidí se zájmem o dění v logistice a celém dodavatelském řetězci.

 

Proč právě logistika?

Logistika v tom nejširším pojetí je pro mě zčásti spojena s rodinnou tradicí, ale především je pro mě od samotného počátku zdrojem ohromné inspirace a nepřetržitého poznávání nových věcí. To, co zvenčí může snad na první pohled vypadat fádně a nezajímavě je ve skutečnosti plné dynamiky, inovací, skvělých nápadů a unikátních řešení. Přitom je ale celý obor důsledně regulován velmi striktními mezinárodními standardy, díky nimž dnes neexistuje logistika regionální nebo národní, dnes jde o obor skutečně globální. A ten je plný skvělých a výjimečných lidí, se kterými velmi ráda pracuji. Jejich píle, profesionalita a životní zkušenosti jsou pro mě velkou inspirací a mou snahou je tuto zkušenost zprostředkovat i ostatním – prostřednictvím celé řady odborných komunikačních a společenských platforem, které postupně spolu s mými kolegy a kolegyněmi v barvách společnosti RELIANT odborné veřejnosti nabízíme.

Konference, workshopy, setkávání lidí … To vše má dneska jiné souvislosti než před vypuknutím pandemie.

Přestože RELIANT zdaleka není jen organizátorem nejrůznějších eventů a v portfoliu svých služeb má mimo odborného vzdělávání, systémového poradenství a vydavatelské činnosti i vlastní výzkumnou činnost, vlajkovou lodí společnosti nepochybně je již řadu let mezinárodní logistická konference SpeedCHAIN International. Ten se postupně stal nejvyhledávanější a nejkomplexnější odbornou akcí české, ale i slovenské logistické scény. Návštěvnost SpeedCHAINu v posledních několika letech opakovaně atakovala hranici sedmi stovek účastníků, což představuje zhruba dvojnásobek účasti těch největších konkurenčních projektů. I přes objektivní překážky, které letošní pandemie přináší, jubilejní patnáctý ročník konference již bezmála rok připravujeme tak, aby jeho účastníci dostali vše, na co jsou za ty roky zvyklí: kvalitní odborný program, bohatý společenský zážitek, prvotřídní pohoštění i unikátní networkingový rozměr. Abychom toto vše mohli splnit, rozhodli jsme se vrátit k úplně původní koncepci konference SpeedCHAIN jako vyvrcholení podzimní předvánoční sezóny a datum konání letošního ročníku jsme stanovili na 9. prosince. Změnu termínu přivítali všichni partneři konference a podle vývoje registrací jednotlivých účastníků se domnívám, že nové datum vyhovuje i jim. Teď nezbývá než věřit, že pandemie nebude v nadcházejících týdnech dále gradovat a že se naopak věci začnou vyvíjet k lepšímu.

 

Jak lze zajistit bezpečnost v průběhu indoorových akcí?

Bezpečnost ve smyslu respektování všech platných opatření proti šíření koronaviru je pro nás zcela zásadní. V nastavení bezpečnostních standardů jsme v rámci konference připraveni jít ještě o několik kroků dál, než stanoví obecně platná pravidla. Významným partnerem letošního ročníku se stala společnost AC MARCA, výrobce sanitárních a desinfekčních přípravků. Jejich SANYTOL tak bude k dispozici ve všech prostorách Břevnovského kláštera a osobní desinfekční gel dostane navíc i každý účastník konference. Na vstupu do prostor Břevnovského kláštera bude připravena brána pro měření tělesné teploty každého příchozího, k dispozici budou jednorázové roušky, slavnostní večer nabídne zážitkovou gastronomii formou servírování jednotlivých chodů na slavnostně prostřené stoly, změny dozná i tradiční hudební produkce. Jsem přesvědčená, že i když jde o změny vyvolané nepříznivými okolnostmi objektivní povahy, výsledný zážitek z účasti na konferenci bude pro účastníky jednoznačně pozitivní.

 

Mají lidé zájem o účast na akcích tohoto typu?

Naše letošní zkušenosti z ostatních akcí, které jsme postupně úspěšně realizovali, jasně dokládají, že lidé o možnost vzájemného setkávání rozhodně stojí. Já sama jsem přesvědčená, že bez osobního kontaktu, možnosti setkávat se a diskutovat o běžných pracovních tématech s kolegy z oboru nejenže trpí obchod, ale život se stává šedivým, fádním a ztrácí tolik potřebnou dynamiku. To, s jakou chutí se našich akcí bezprostředně po uvolnění vládních opatření na začátku léta, ale i na sklonku letních prázdnin účastnili vrcholoví manažeři nejrůznějších firem napříč snad všemi obory pro nás bylo ve světle několika neúspěšných konkurenčních projektů milým překvapením. Obdobně pozitivně se v průběhu posledních týdnů vyvíjí jak zájem partnerů, tak i registrujících se účastníků. Věřím, že jejich zájem povzbudilo i naše ujištění, že na seznamu možných opatření z naší strany není ani konverze SpeedCHAINu do online formátu, ani jeho zrušení.

 

Posun termínu jako cesta?

Dlouho jsme věřili, že se české vládě podaří nepříznivý vývoj prvních zářijových týdnů zvládnout, hrozící nárůst šíření zvrátit a tím uspořádání letošního ročníku konference SpeedCHAIN umožnit v původně plánovaném listopadovém termínu. Ať už je důvodem současného stavu cokoliv, je zřejmé, že tento plán v důsledku objektivních příčin reálný není. Jen málokdo si dnes ještě vzpomene, že první ročníky SpeedCHANu probíhaly vždy na začátku měsíce prosince a byly tak předznamenáním blížících se vánočních svátků. My jsme se rozhodli tuto tradici připomenout a letošní ročník jsme nově naplánovali na středu 9. prosince. Věřím, že téměř dva měsíce, které nás dělí od tohoto data, budou dostatečné pro překonání zjevně vrcholící pandemie a že v jejich průběhu bude možné vrátit celou společnost a s ní i obor logistiky do stavu, který jsme letos byli nuceni přijmout za „blízký normálu“, ať už si pod tím každý z nás představuje cokoliv. No a pokud by snad vývoj nabral nečekaný a pro nás všechny nepříznivý kurz, ani tak jistě není všechno ztracené. Škola, kterou mi dnes a denně dávají mí profesionální kolegové – zákazníci, obchodní partneři a vlastně všichni, se kterými se ve své práci setkávám mě naučila, že v takovém případě se prostě přizpůsobíme novým podmínkám a nalezneme jiné vhodné řešení. Takové, které bezezbytku naplní očekávání všech, kdo se na patnáctý ročník SpeedCHAINu těší stejně jako já a se mnou i všichni mí kolegové v Reliantu.

 

 

MV

2.11.2020

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies