• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Ve středoevropském prostoru trápí logistiku globální problém nedostatku lidí

Ve středoevropském prostoru trápí logistiku globální problém nedostatku lidí

Logistika v České republice se v mnoha ohledech stala součástí evropského i globálního obchodu. Poskytovatelé logistických služeb se zapojují do nadnárodních výrobních a distribučních řetězců a uplatňování moderních postupů a technologií se už dávno stalo součástí portfolia jejich logistických služeb. Jenomže zapojení do globálních souvislostí přináší i globální problémy, a tak Českou republiku trápí podobné neduhy jako její sousedy. V průmyslu i logistice dnes zní ve většině vyspělých zemí volání po lidech. Pro lidech kvalifikovaných a motivovaných, po kvalitních pracovnících, kteří chybí v Americe stejně jako v Británii, Německu – a také v České republice.

Pro českou i středoevropskou logistiku a dopravu je typický rychlý rozvoj v uplynulých desetiletích. Řada firem vyrostla prakticky na zelené louce, jiné vznikaly jako pobočky zavedených evropských logistických společností. Tento růst umožňoval hlad po logistických službách a dostatek kvalifikované pracovní síly. Nadbytek lidí na trhu práce je však dnes minulostí. Problematiku sleduje například Svaz průmyslu a dopravy ČR, který jedná s úřady a hledá možnosti ke zvyšování kvalifikace pracovní síly i pro získávání nových zaměstnanců.

„Současná situace na trhu práce je velmi napjatá, neboť zdroje domácích pracovníků jsou vyčerpány,“ uvedla Jitka Hejduková, ředitelka Sekce zaměstnavatelské Svazu průmyslu a dopravy ČR. „To jasně deklarují data, podle kterých počet uchazečů o zaměstnání klesl pod 300 tisíc osob. Naproti tomu rostoucí ekonomika vytváří stále nové příležitosti. V srpnu jsme zaznamenali historicky nejvyšší požadavek na obsazení volných míst, a to přes 199 tisíc.“

V logistice tak díky silné poptávce firem dostávají příležitost i lidé s nižším vzděláním, starší pracovníci, absolventi škol či mladiství. Důkazem toho je třeba rozjezd projektu na podporu regionální mobility, jehož cílem je motivovat zaměstnance k dojíždění za prací. Za tři čtvrtě roku této možnosti využilo přes tři tisíce uchazečů.

Svaz průmyslu hledá řešení

„Jednou z možností, jak obsadit volné pozice, je zaměstnávání cizinců,“ vysvětlila Jitka Hejduková. „Svaz průmyslu a dopravy se již delší dobu angažuje v projektech, zaměřených na usnadnění tohoto procesu, ať už jde o takzvaný režim Fast-track (zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné zaměstnance zahraničních investorů), Welcome Package pro investory či Projekt Ukrajina pro vysoce kvalifikované zaměstnance.“

Firmy nejčastěji využívají takzvaný Režim Ukrajina, který se zaměřuje na méně kvalifikované lidi. Aktuálně dostane zaměstnaneckou kartu v ČR 9800 osob z řad ukrajinských pracovníků ročně. Svaz usiluje o to, aby se aktivity podobné tomuto režimu rozšířily i ve vztahu k jiným zemím.

„Zmíněné projekty mají přísně nastavená pravidla. Díky nim je možné vyloučit neseriózní subjekty, umožnit zaměstnavatelům legální nábor potřebných pracovních sil a současně získat jasný přehled o tom, kdo, do jaké firmy, za jakých podmínek a na jak dlouho na český trh práce přichází,“ dodala Jitka Hejduková. Podle jejích slov tak od začátku projektu Svaz průmyslu a dopravy pomohl firmám zprostředkovat 1 488 uchazečů o práci z Ukrajiny, z toho za letošní rok až do poloviny září je to 1 215 uchazečů pro 93 domácích firem. Zájem firem je velký, přestože doba od zažádaní po příjezd pracovníka je neprakticky dlouhá. Aktuálně se pohybuje v rozmezí 112 až 116 dnů.

Průzkum ManpowerGroup ukazuje realitu

Logistika, doprava a zaměstnanost jsou významnými tématy pro personální agenturu ManpowerGroup. Podle jejího průzkumu nemůže 30 procent firem v ČR najít vhodné zaměstnance na svá volná pracovní místa. „V žebříčku nejobtížněji obsaditelných pozic vidíme na předních místech profily, které nejvíce chybí v logistice,“ zdůraznil Martin Hroch, servis delivery manažer ManpowerGroup. „Na 3. místě českého žebříčku jsou to řidiči a na 4. místě nekvalifikovaní operátoři. To je velká změna na trhu práce, kdy člověk ochotný dělat skladového manipulanta nebo operátora ve výrobě je jednou z nejvíce nedostatkových ,kvalifikací‘ na trhu. Poptávka po tomto pracovním profilu navíc nadále rychle roste.“

Česká republika je ve srovnání s EU svojí geografickou polohou a nižšími cenami i mzdovou hladinou zajímavou destinací pro mezinárodní distribuční centra, která se sem přesouvají ze západní Evropy. Jejich vysoká koncentrace v několika málo lokalitách rychle vysála z trhu volné uchazeče o zaměstnání. Nedostatek lidí nutí firmy zvyšovat investice do náboru, do mezd a benefitů. Poptávku po zaměstnancích v logistice zvyšuje i rychle rostoucí výroba a prodeje ve velkoobchodě a maloobchodě. V době prakticky nulové nezaměstnanosti je i mimořádně náročné zvládat sezónní výkyvy, které jsou nejvýraznější především v maloobchodní logistice.

„Struktura zaměstnanců v logistice se proměňuje s tím, jak tyto firmy zavádějí inteligentnější skladovací systémy, které dokáží část procesu zautomatizovat,“ vysvětlil Martin Hroch. „V důsledku toho klesá počet středně kvalifikovaných logistických specialistů. Na řadu úkolů stačí operátor bez praxe v logistice, ale je třeba zvyšovat počet vysoce kvalifikovaných odborníků pro řízení, plánování a analýzu sofistikovanějších procesů. Fakt, že nám stačí operátor bez praxe, neznamená, že na něj nemáme žádné požadavky.“

Nové technologie přinesly možnost neustálého sledování polohy zboží a materiálu i jeho plynulejší tok. To umožňuje efektivněji plánovat jednotlivé kapacity a činnosti. Operátor je zodpovědný za větší úsek procesu nebo zajišťuje různé úkoly podle potřeby. Musí být také schopen naučit se rychle pracovat s různými softwary a čtečkami. Sofistikovanější a individualizované procesy tedy vyžadují mnohem větší flexibilitu, multifunkčnost, zodpovědnost a odolnost vůči stresu.

Automatizace vyřeší problém jen zčásti

Martin Hroch zdůrazňuje, že automatizace zakládání zboží, manipulace a zásobování výroby bude sice rychle postupovat, ale bez lidské práce se v budoucnu neobejdeme. Nadále také poroste individualizovaná nabídka logistických služeb, potřeba přípravy zboží do výroby a variabilita procesů, které budou vyžadovat lidskou asistenci. Klíčovou vlastností již není kvalifikace a praxe, ale stává se jí učenlivost. „To nemá dopad pouze na nábor, ale i na vytváření interního systému rekvalifikace a rozvoje zaměstnanců. Zatímco náročnost náboru logistických operátorů spočívá v poptávce po vysoké kvantitě spolehlivých a učenlivých lidí, u řidičů je náročné nalézt i jednotlivé zájemce. A nejsložitější je to v mezinárodní dopravě. V každém případě i na řidiče se kladou rostoucí nároky, které souvisí s vyšší sofistikovaností logistických služeb a přepravovaného zboží,“ řekl Martin Hroch.

Stále více je pro logistické firmy v ČR i v celém středoevropském regionu zřejmé, že zachovat si konkurenceschopnost na trhu práce začíná být větším problémem, než schopnost získávat nové zakázky a řada zaměstnavatelů to již pochopila. Nábor mnohdy připomíná marketingovou kampaň. „Nestačí oslovovat pouze lidi, kteří aktivně práci hledají. Těch je maximálně 20 procent,“ řekl Martin Hroch. „Moderními marketingovými postupy je třeba vyhledávat a oslovovat lidi, kteří jsou nakloněni změně, ale aktivně ji nehledají. Potenciální zaměstnance oslovujeme jak racionálními argumenty, tak je třeba i zprostředkovat emoce a příběhy konkrétních lidí. Logistické firmy investují do zlepšování pracovních podmínek a zakládají na tom náborovou kampaň. Řidiči kamionů nejvíce ocení kvalitní vozidlo s dobře vybavenou kabinou pro povinný odpočinek a spaní. Bohužel stále existuje špatný management a snaha provádět optimalizaci tlakem na řidiče, aby porušovali předpisy. Naopak velkou konkurenční výhodou na trhu práce je obyčejný rozumný lidský přístup, který dokážeme uchazečům o práci ukázat. Komfort se zlepšuje i na pracovištích ve skladech,“ dodal Martin Hroch.

Odborníci očekávají, že se nedostatek lidí na všech úrovních logistiky ještě zhorší. Středoevropské země budu moci ještě nějaký čas využívat výhody pracovníků z východní Evropy, z dlouhodobého hlediska však bude třeba hledat řešení v automatizaci, robotizaci a především v důrazu na dobrou personální práci s lidmi. Nesmí se zapomenout, že ačkoli ve světě Průmyslu 4.0 a Logistiky 4.0 bude řada věcí vypadat i fungovat jinak, lidská práce zůstane stále zapotřebí.

LN

15.11.2017

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

 

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.