• LogisticNEWS
    O čem se mluví

V MOŠNOVSKÉ ZÓNĚ VYROSTE NOVÝ KONTEJNEROVÝ TERMINÁL. PO ŽELEZNICI SPOJÍ LETISTĚ A PRŮMYSLOVOU ZÓNU S PŘÍSTAVEM ANTVERPY

Terminál kombinované dopravy Mošnov a Letiště Leoše Janáčka Ostrava – vazby na páteřní dopravní infrastrukturu.

Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava, Správa železniční a dopravní cesty, společnost Concens Investments a přístav Antverpy budou spolupracovat na vzniku a rozvoji nového kontejnerového terminálu ve strategické mošnovské průmyslové zóně. Dnes o tom uzavřeli memorandum.

Nový terminál mimo jiné logisticky propojí Moravskoslezský kraj s jedním z největších přístavů v Evropě -  Antverpy. Předpokládá se také přesun významného podílu nákladu a zboží ze silnic na železnici. Memorandum podepsali moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák, ostravský primátor Tomáš Macura, náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy Správy železniční dopravní cesty Mojmír Nejezchleb, statutární ředitel společnosti Concens Investments Petr Kalina a manažer pro mezinárodní rozvoj přístavu Antverpy Wim Dillen.

„Zlepšení životního prostředí v Moravskoslezském kraji a zvýšení bezpečnosti silniční dopravy v regionu je pro nás prioritní. Proto podporujeme veškerá technická opatření a obchodní aktivity směřující k zahájení provozu terminálu a jeho bezkoliznímu fungování a rozvoji. Tím, že Správa železniční a dopravní cesty postaví novou odbočku z železniční trati Studénka-Veřovice přímo na II. tranzitní železniční koridor, propojí lépe mošnovské letiště a průmyslovou zónu s Evropou. Podstatná část kontejnerové nákladní dopravy se tak přenese ze silnic na koleje a sníží se ekologická zátěž z dopravy,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Dodal, že díky aktivitě Moravskoslezského kraje byla pořízena studie přímého odbočení z II. tranzitního železničního koridoru ke kolejovému napojení terminálu kombinované dopravy a na Letiště Leoše Janáčka Ostrava.  „Díky této studii byla stavba zahrnuta do plánu investic Státního fondu dopravní infrastruktury. V současnosti se pracuje na projektové přípravě. Tato odbočka je pro železniční napojení nového terminálu naprosto klíčová,“ zdůraznil hejtman Ivo Vondrák.  

„Rozvoj obchodních vztahů s přístavem v Antverpách a dobudování logistického cargo terminálu v Mošnově nepochybně přinesou významné ekonomické impulsy a příliv nových investic nejen pro Ostravu, ale pro celý kraj. Je tedy logické, že město již od počátku prosazuje vznik Multimodálního terminálu v Mošnově. Posílení a zintenzivnění carga v průmyslové zóně může významně přispět i k rozvoji ostravského letiště. Protože jednou z priorit města je zlepšování životního prostředí, tak také vítáme s tím související, připravované zvýšení kapacity železniční infrastruktury, které umožní další převedení významné části dopravní zátěže ze silniční sítě na železnici. Pro zdejší firmy to bude mít významný ekonomický přínos, pro region to bude znamenat výrazně nižší emise z nákladní automobilové dopravy," sdělil primátor Statutárního města Ostravy Tomáš Macura.

Investorem projektu s názvem Terminál kombinované dopravy Mošnov je společnost Consens Investments (mateřská společnost Ostrava Airport Multimodal Park s.r.o.). Při jeho přípravě a realizaci využije dotaci z Operačního programu Doprava Ministerstva dopravy ČR. Předpokládá, že terminál zprovozní začátkem roku 2022.

Stavba nového terminálu kombinované dopravy je příležitost pro rozvoj obchodních vztahů s přístavem Antverpy, a to jak z pohledu importu, tak exportu pro oba regiony.  

Přístav Antverpy je se svými 235 miliony tun námořního carga zmanipulovanými v roce 2018 největším rostoucím přístavem v Evropě za posledních 6 let. Realizaci projektu Terminálu kombinované dopravy Mošnov považuje vedení přístavu jako významnou příležitost a impuls pro rozvoj obchodních vztahů s Českou republikou. „Železniční dopravu podporujeme jako velmi důležitou a zásadní alternativu vůči silniční přepravě. Projekt Terminál kombinované dopravy Mošnov má přesvědčivé ambice být jedním z největších a komplexním hubem ve střední Evropě s dlouhodobým a udržitelným růstem,“  dodal manažer pro mezinárodní rozvoj přístavu Antverpy Wim Dillen.

 

Zdroj: Moravskoslezský kraj, kancelář hejtmana

27.9.2019

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies