• LogisticNEWS
    O čem se mluví

V březnu začne dostavba 32 kilometrů dálnice D4

Zdroj: MD ČR

Podpisem koncesionářské smlouvy ministr dopravy Karel Havlíček potvrdil, že dostavbu 32 kilometrů a následný 25 letý provoz dálnice D4 bude mít na starosti konsorcium DIVia. Začíná tak pilotní PPP projekt, který je alternativním způsobem, jak zajistit výstavbu a dlouhodobý provoz dopravní infrastruktury, včetně jejího financování.

Celková délka smluvního vztahu je fixně stanovena na 28 let, z toho je dle nabídky vybraného dodavatele 44 měsíců (tj. 3 roky a 8 měsíců) projektová a stavební fáze a 292 měsíců (tj. 24 let a 4 měsíce) fáze provozování a údržby.

„Nově vzniklá i modernizovaná dálnice bude po celou dobu smluvního vztahu, i po jeho ukončení, ve vlastnictví státu“, ujišťuje ministr Havlíček a doplňuje: „Právo a povinnost provozovat, udržovat a brát užitky v podobě Platby za dostupnost bude na Koncesionáři. Příjmy z výkonového a časového zpoplatnění budou i nadále standardně příjmem SFDI a výnosnost z těchto poplatků žádným způsobem nevstupuje do nastaveného platebního mechanismu.“

Platba za dostupnost je rozdělená poměrně na jednotlivé úseky dle jejich délky a výše proinvestovaných nákladů, přičemž platba za dostupnost ve vztahu ke stávajícím úsekům bude vyplácena až po uvedení prvního nového úseku dálnice D4 do provozu. První měsíční platbu za dostupnost se předpokládá hradit od 11/2024, když dle úvodního harmonogramu by mělo dojít ke zprovoznění všech nových úseků najednou k 31. 10. 2024.

Jak ale upozorňuje ministr Havlíček, výše platby za dostupnost je vázána na dodržování dohodnutých kritérií kvality a dostupnosti jednotlivých úseků dálnice. V případě nekvality nebo nedostupnosti jízdních pruhů budou aplikovány smluvně definované srážky. „Teoreticky tedy budou platby za dostupnost moci být při nulové dostupnosti sníženy až na nulu. Pravidelný systém kontroly kvality a dostupnosti budou dělat zaměstnanci Státního fondu dopravní infrastruktury a Ministerstva dopravy,“ dodává ministr.

Před plnohodnotnou účinností koncesionářské smlouvy bude ještě nutné splnit všechny odkládací podmínky, které koncesionářská smlouva obsahuje. Nejdůležitější podmínkou je dosažení tzv. finančního uzavření, tedy uzavření všech smluv o financování a to za předem jasně fixovaných marží, které byly součástí konečné nabídky.

Za účelem garance úspěšnosti dosažení finančního uzavření předložil koncesionář při podpisu smlouvy finanční garance ve výši 75 milionů korun. Ze strany koncesionáře jsou činěny všechny kroky k finančnímu uzavření k datu 17. 3. 2021.   

 

Zdroj: MD ČR

15.2.2021

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies