• LogisticNEWS
    O čem se mluví

V Berlíně vznikla nadace Open Logistics Foundation

Open Logistics Foundation

Společnosti DACHSER, DB Schenker, duisport a Rhenus založily na konci října v Berlíně nadaci Open Logistics Foundation. Účelem této neziskové organizace je vybudovat evropskou open source komunitu s cílem podporovat digitalizaci v logistice a řízení dodavatelských řetězců na základě softwaru s otevřeným zdrojovým kódem a standardizovat logistické procesy prostřednictvím de facto standardů. Nejenže je taková technologická iniciativa v logistice doposud nevídaná, ale zakládající členové na sebe zároveň berou průkopnickou roli i co se tématu open source týče.

„Společně chceme posunout digitalizaci v logistice kupředu. Proto je open source významným faktorem pro úspěch celého logistického průmyslu a zároveň hnacím motorem pro harmonizaci procesů v digitálních dodavatelských řetězcích. Open Logistics Foundation považujeme za první krok směrem k platformové ekonomice založené na evropských právních normách a hodnotách. Je to začátek a zároveň výzva pro logistický sektor, abychom společně uvažovali o technologiích a procesech a aktivně se zapojili do open source komunity,” uvedli zakládající členové ve společném prohlášení. Nyní je zapotřebí open source ukotvit v logistickém sektoru a upravit interní struktury pro práci s odpovídajícím hardwarem a softwarem.

Nadace oslovuje všechny společnosti spojené s logistikou a vývojáře jejich IT. Prostřednictvím financující organizace Open Logistics e.V., která byla v Berlíně také založena, je otevřená novým členům ze všech oblastí logistiky, od průmyslu, retailu a služeb až po spediční společnosti a politické organizace. Svou účast ve financující organizaci již oznámilo mnoho společností včetně AEB, BLG Logistics Group, GS1 Germany, Lobster Logistics Cloud a Setlog Holding, ale také asociací, jako je společnost Fraunhofer.

 

“Inteligentní logistika je založena na vysoce výkonných IT systémech. Tento princip uplatňuje DACHSER již mnoho desetiletí a bude tomu tak i nadále. Ovšem nedává moc smysl programovat každý řádek kódu ve standardní aplikaci vlastními silami. To není ani ekonomické a ani to neposkytuje konkurenční výhodu.”

Stefan Hohm, Chief Development Officer (CDO), DACHSER SE

 

Podstatou působení nadace je práce na úložišti, takzvaném Open Logistics Repository – technické platformě, na které budou softwarová a hardwarová rozhraní odkazovat na referenční implemetace a komponenty dostupné jako open source pod svobodnou licencí (permissive license). Všechny nástroje a komponenty budou k dispozici bezplatně bez omezení pro komerční využití s cílem podpory širokého zavedení v rámci logistického sektoru. Společnosti je mohou využívat například pro rozšíření svých platforem nebo pro rychlejší nastavení nových produktů či obchodních modelů. Open source přístup garantuje otevřený standard pro digitalizaci logistických procesů a nabízí značnou míru flexibility pro individuální přizpůsobení. Společnosti, které využívají open source, jsou většinou produktivnější, snižují náklady a nejsou vázány na proprietární software (software s uzavřeným kódem). Další výhodou je, že softwarová řešení nejsou izolovaná, ale všechny komponenty jsou kompatibilní, což usnadňuje digitální zasíťování i za hranicemi společnosti.

Mezi hlavní úkoly nadace se řadí také identifikace kolaborativních projektů, které by mohly být zahrnuty do úložiště (repositoria). Nadace bude monitorovat kvalitu open source softwaru a garantovat neutralitu při jeho vývoji. Kromě toho bude také nabízet společnostem školení, jak s platformou pracovat.

Spouštěcí fáze platformy proběhne v příštím roce. V Berlíně již byly některé open source projekty oznámeny, například první open source digitální nákladní list (eCMR) a také implementace pro digitální výměnu přípojných vozidel či rozhraní pro automaticky řízená vozidla (AGV) s názvem VDA 5050. Další vývojové produkty budou ze strany komunity přidány v budoucnu.

Při založení nadace byli jmenováni členové správní rady. Do čela správní rady byli zvoleni Jochen Thewes (předseda), CEO DB Schenker, Dr. Stephan Peters (místopředseda), člen představenstva společnosti Rhenus, a Stefan Hohm (místopředseda), CDO skupiny DACHSER. Dozorčí radu pak tvoří prof. Dr. Dr. h. c. Michael ten Hompel (předseda), Managing Director Fraunhoferova IML institutu, Markus Bangen, CEO společnosti duisport, a Jakub Piotrowski, CIO/CDO BLG Logistics Group.

Inteligentní logistika je založena na vysoce výkonných IT systémech

„Tento princip uplatňuje DACHSER již mnoho desetiletí a bude tomu tak i nadále. Ovšem nedává moc smysl programovat každý řádek kódu ve standardní aplikaci vlastními silami. To není ani ekonomické a ani to neposkytuje konkurenční výhodu,” říká Stefan Hohm, Chief Development Officer (CDO) skupiny DACHSER SE a místopředseda nadace Open Logistics Foundation, a dodává: „Naopak to docela často dokonce brání pragmatickému networkingu s partnery a zákazníky. Proto bude pro všechny strany dodavatelského řetězce výhodné, když budou vybrané komponenty softwaru dostupné pro všechny zdarma jako open source prvky a budou průběžně aktualizovány neutrální autoritou. Open source se tak stane dalším významný konkurenčním faktorem, a proto jsme myšlenku nadace Open Logistics Foundation podporovali už od samého počátku.“

Vznik Nadace Open Logistics Foundation inicioval Fraunhoferův institut pro materiálové toky a logistiku (IML) jako součást svého výzkumného projektu Silicon Economy, který je financován německým Spolkovým ministerstvem dopravy a digitální infrastruktury (BMVI) částkou ve výši 25 milionů euro. Více než 150 vědců pracuje na  softwarové a hardwarové infrastruktuře s otevřeným zdrojovým kódem, která umožní společnostem provádět jejich obchodní operace automatizovaným způsobem a nabízet a využívat služby a data bezpečně na různých platformách za hranicemi společností. Software a hardware vytvořený v průběhu trvání projektu do roku 2023 a vývojové aktivity komunity budou tvořit základ úložiště nadace Open Logistics Foundation.

 

Zdroj: Dachser

8.11.2021

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies