• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Uplynulý rok byl mimořádnou výzvou

František Mikeš | Toyotoa Material Handling CZ

Nástup na novou pozici je vždy určitou výzvou. A pokud k němu dochází v období tak turbulentních změn, jaké přinesla koronavirová krize, a navíc se jedná o firmu, která je celosvětovým lídrem trhu manipulační techniky s ambicemi na prvenství také na českém trhu, pak se opravdu jedná o mimořádnou zkoušku.

Jak uplynulý rok hodnotí a jak se v této nelehké době daří společnosti Toyota Material Handling naplňovat stanovené cíle, jsme se zeptali jejího obchodního a marketingového ředitele Františka Mikeše.

 

Na pozici obchodního a marketingového ředitele Toyota Material Handling jste nastoupil před rokem, a také před „příchodem“ koronaviru. Když se ohlédnete zpět, jak byste uplynulý rok na nové pozici zhodnotil?

Náročný a zajímavý zároveň. Na jedné straně pro mě subjektivně nové prostředí, zákazníci, kolegové, nový byznys a jeho specifika a na straně a na straně druhé i objektivně nové prostředí a způsob práce pro všechny. Tedy pořádná výzva se vším všudy. Z pohledu výsledků společnosti se zdá, že byť jsme zatím neukončili náš fiskální rok, skončíme celkově se ctí. Jak z pohledu ekonomických výsledků, tak i z pohledu podílu na trhu. Uvidíme v následujícím měsíci, osobně jsem optimista.

 

Z důvodu opatření souvisejících s koronavirem přesunuje řada společností svoje zaměstnance na home-office, uvnitř firem pak panují často velmi přísná pravidla setkávání, běžné jsou i zákazy návštěv a to nejen ve vnitřních prostorách ... Při nástupu do nové pozice je však osobní kontakt s kolegy ale i s klienty velmi důležitý. Jak Vy osobně vnímáte omezení možnosti osobních setkání při práci pro TMH?

Považuji osobní setkávání za jednu z nejdůležitějších oblastí v profesním i soukromém životě. Byť mám velmi blízko k ICT technologiím, a tedy i různým formám on-line komunikace, zvláště pro obchod platí, že musíte vnímat celkovou atmosféru jednání ve všech jeho aspektech. To výrazně usnadňuje vzájemné porozumění jednajících partnerů. I první interní sales-kick off meeting jsem ale připravoval i vedl měsíc po svém nástupu v čistě digitální podobě, právě díky nástupu Covidu. To byla zcela nová zkušenost nejen pro můj tehdy nový tým a spolupracující kolegy. V průběhu doby jsme se my interně, ale především naši zákazníci i partneři naučili žít více on-line. Nic nového, týká se to celé společnosti. Těším se, až se situace vrátí co nejvíce k předkovidovému stavu. Některé mechanismy a způsoby chování jsou ale už změněny na nové standardy. Nezbývá než tento vývoj akceptovat.

 

Toyota MH je celosvětově lídrem trhu. V  T-Way  magazínu jste u příležitosti vašeho nástupu zmínil, že se chcete se značkou Toyota MH stát jedničkou i na českém trhu. Jak se vám daří pokračovat v cestě k tomuto ambicióznímu cíli v současné složité situaci, ve které se celá společnost kvůli koronaviru nachází?

Trh, kde se pohybujeme, poklesl oproti roku 2019 o cca 13 - 14 %. Díky částečnému zotavení v posledním čtvrtletí 2020 se podařilo dohnat původní propad v jarních a letních měsících, kdy se na začátku dubna 2020 propadl trh o 30 %. Pozitivním v celém příběhu je fakt, že se nám podařilo zvýšit náš celkový tržní podíl. Zatím jsme ale v oblasti prodeje nových vozíků stále dvojkou. Naše ambice tak stále trvá.

 

Zaznamenali jste v průběhu loňského roku nějaké významnější změny ve struktuře a požadavcích zákazníků ve smyslu skladby jejich flotil manipulační techniky?

Zákazníci se více zajímají o automatizaci, to souvisí s nedostatkem manipulačních pracovníků. Zároveň je zajímají optimalizační projekty. Zvyšuje se zájem o krátkodobé i dlouhodobé pronájmy na úkor koupě manipulační techniky do majetku. Dobře se prodávají použité prověřené stroje. Výrazné rozdíly jsou v jednotlivých oblastech podnikání – např. e-commerce vs. gastronomie.

 

Podle odborníků koronavirová krize urychlila skokově implementaci digitalizace a automatizace procesů, či dokonce celých provozů. Vnímáte to tak i u vašich zákazníků?

Celosvětově ano, Česká republika má standardní, několikaleté zpoždění. Ale při diskuzích se zákazníky se více a více dané směry objevují a máme otevřeny nové projekty s předpokládanou realizací za cca rok a půl až tři roky.

 

Automatizace je řešením v současné situaci, kdy se firmy potýkají s výpadky zaměstnanců ať již z důvodu onemocnění, karantény nebo péče o malé děti. Současně však řada podniků může mít z důvodu nejisté budoucnosti obavy před většími investicemi. Jaká je situace mezi vašimi zákazníky a máte případně i pro tyto firmy řešení?

Toyota Material Handling se snaží mít pro své klienty vždy řešení, které odpovídá jejich aktuálním potřebám. Nabízíme různé druhy pronájmů, buď zajišťovaných námi, nebo bankovními ústavy, se kterými spolupracujeme. V daném směru jsme velmi flexibilní. Nabízíme starší a prověřené stroje, jsme schopni nabídnout tyto stroje i ze zahraničí. V konkrétních větších obchodních případech jsme schopni nabídnout zcela individuální řešení k oboustranné spokojenosti nás i našich zákazníků. Pokud známe potřebu, jsme schopni nabídnout řešení. Samozřejmě platí to, že na partnerském principu – tedy vždy hledáme win-win řešení.

 

Před nástupem koronakrize byla velkým tématem environmentální udržitelnost. Zdá se, že pod vlivem současných okolností a z důvodu nutnosti mnohých firem řešit existenční problémy ustoupilo toto téma do pozadí a firmy mají tendenci řešit spíš ekonomickou udržitelnost svého podnikání. Myslíte, že po návratu k „normálu“ opět získá na významu?

Je jasné, že pro některé společnosti je z objektivních důvodů prioritou číslo jedna v současné době „přežít“. Udržet zaměstnance, pokračovat v nastoupené podnikatelské cestě. V daném směru není pochyb. Celkové současné podnikatelské prostředí je zatíženo velkou měrou nejistoty se kterou se velmi obtížně pracuje v jakýchkoliv kvantifikacích, plánování apod.  Nemá cenu o daném dále hovořit, pokud otázku vezmu obecněji - environmentální udržitelnost je jakýsi „buzzword“ na straně jedné, na straně druhé reálná potřeba s reálnými dopady. My v TMH daný termín bereme vážně. Projevuje se to nejen v konstrukci a vývoji našich produktů samotných, ale i způsobu chování celé společnosti – jejich zaměstnanců. Od nastavení procesů, různých používaných principů a metod až po jednotlivosti typu důsledného třídění odpadů. Toyota Material Handling Europe jako celek, a také 15 z našich 24 lokálních subjektů dosáhlo v hodnocení EcoVadis úrovně Gold - minimální standard pro všechny subjekty Toyota Material Handling. Obecně ctíme 3 principy udržitelnosti a to: 1. maximalizaci kvality a bezpečnosti zákazníků, 2. optimalizaci příležitostí pro úspěšný růst lidí a konečně 3. minimalizaci ekologických dopadů.

 


 

František MikešFRANTIŠEK MIKEŠ převzal vedení obchodního týmu Toyotoa Material Handling CZ v únoru 2020.

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Před příchodem do TMHCZ zastával mnohé klíčové pozice se zaměřením na strategii a řízení obchodu ve významných společnostech, například v holdingu TTC, společnostech Schneider Electric, Altron, Telefónica O2, Telenor Networks CE, a nebo Český Telecom, a to primárně na českém, slovenském nebo polském trhu. Má rovněž obchodní zkušenosti z prostředí východní Evropy a oblasti Spojených arabských emirátů. František Mikeš je ženatý, má dvě děti, a kromě času stráveného společně s rodinou patří k jeho nejoblíbenějším aktivitám vysokohorská turistika, přístrojové potápění, sportovní střelba, cestování a hudba.  

 

 

Markéta Vojáčková

11.3.2021

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies