• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Turbulentní období v dopravě přetrvává

Radek Duda

Logistika a momentálně především přeprava zboží zažívá velmi intenzivní období. Po prvotních „šocích“ způsobených příchodem koronaviru, kdy byl očekáván spíše pokles poptávky po zboží, a tudíž i útlum objemu přeprav, přišla v důsledku uzavření velké části obchodů změna v nákupním chování zákazníků. Ti se z kamenných obchodů přesunuli do on-line prostředí. Logistické a přepravní společnosti tak musely zvládnout nárůsty přeprav v řádech několika desítek procent, navíc za poměrně ztížených podmínek. Po ukončení mimořádných opatření, kdy se svět alespoň z části vrátil k „normálu“, se začal odrážet vliv „lockdownů“ a pozastavení výroby na nedostatku materiálů. Do toho se přidal akutní nedostatek kontejnerů v námořní dopravě a extrémní zdražení cen námořní přepravy. Tato situace opět zamíchala kartami a postavila logistické společnosti před nové výzvy.

O zhodnocení aktuální situace jsme požádali Radka Dudu, Country Managera Air & Sea Logistics společnosti DACHSER Czech Republic a. s.

Jaký vliv měla pandemie na letecké a námořní přepravy?

Pandemie koronaviru v první řadě narušila pravidelné globální toky zboží a způsobila obrovské kapacitní problémy světové dopravní infrastruktury. Zmrazení osobní letecké dopravy s výpadkem pravidelných linek mělo a doposud má výrazný dopad i pro přepravu zboží. Náhlý globální výpadek výroby v první vlně pandemie a nárůst nejistoty pramenící z nákazy onemocněním COVID-19 také vedly k poklesu poptávky po námořních přepravách, takže rejdaři záměrně odstavovali část své flotily jak z ekonomických důvodů, tak i proto, že na některých lodích bylo nutné dokončit montáž techniky pro splnění emisních limitů IMO 2020. S oživením poptávky, které bylo znatelné od druhé poloviny léta loňského roku, se však lodní kapacita na trh nevrátila v požadovaném množství.  Na všech kontinentech je i dnes nedostatek prázdných kontejnerů a ceny za námořní přepravy jsou historicky nejvyšší při historicky nejhorší spolehlivosti námořních servisů. Navíc dochází k nečekanému uzavření přístavů nebo letišť v Asii, a to i kvůli jedinému pozitivnímu Covid případu. Vliv pandemie tedy stále přetrvává a dá se říct, že spolu s novými mutacemi viru se objevují další a další mutace problémů v mezinárodním obchodě, které často přerůstají do rozměrů, jaké nikdo nepamatuje.

 

Jak na tuto mimořádnou situaci zareagoval Dachser a jak pandemie obecně ovlivnila práci ve vašem oboru?

Na jednu stranu se jedná o poměrně dlouhé a frustrující období, kdy se jako DACHSER snažíme co nejvíce zmírnit negativní dopady pandemie na naše zákazníky a hledat v této obtížné situaci schůdné řešení. V oblasti leteckých přeprav jsou to například DACHSER chartery spojující nejvýznamnější obchodní destinace světa. Ale každý den vnímám, pod jakým tlakem jsou oddělení nákupu a logistiky výrobních nebo prodejních firem. Prvotní překvapení a šok ze situace už často vystřídala únava a někdy i beznaděj. A tady je naše role jasná – sdílet aktuální informace, být proaktivní a přinášet varianty řešení, ze kterých si zákazník vybere tak, aby ho to v uvozovkách bolelo co nejméně. Na druhou stranu se ale také jedná o nesmírně inspirativní dobu, kdy můžeme zúročit naše zkušenosti v řešení problémů v situaci, kdy neplatí letité sezonní trendy a tržní předpovědi mají nízkou vypovídací schopnost. Dnes je prostě více než kdy jindy nutné myslet takzvaně outside-the-box.


Jaký je stav leteckých přeprav nyní? Lze v kontextu rozvolňování pozorovat oživení osobní letecké přepravy spojené s dovolenými, které by přineslo i volné kapacity pro letecké cargo?

V souladu se situací na mezinárodním trhu námořní dopravy současně roste poptávka po letecké nákladní dopravě. I zde jsou kapacity velmi napjaté. Osobní letecká přeprava je v porovnání s obdobím před pandemií stále významně redukována. Na výrazný výpadek v přepravě zboží na zrušených pasažérských linkách letecké společnosti i speditéři zareagovali vlastními charterovými lety nebo uzpůsobením části osobní flotily pro nákladní přepravu. Loňská vlna přepravy roušek a respirátorů je sice za námi, ale nyní plní nejen naše DACHSER chartery zboží, které by jinak plulo po moři nebo z Asie jelo po železnici, ale kvůli výraznému zpoždění musí být přepraveno letecky. Očekáváme tak vysoké sazby a silnou poptávku v této oblasti i pro letošní konec roku.


Na trhu dochází k akutnímu nedostatku materiálu a výrobních součástek zprvu zejména pro automotive, ale nyní již tato situace ovlivňuje další obory. Čím je podle vás tento stav způsoben? Nakolik ho ovlivňuje kritická situace v námořních přepravách?

Loňská zdržení ve výrobě byla spojována především s nařízenými „lockdowny“ či větším počtem zaměstnanců v karanténě, což logicky snižovalo kapacitu běžné produkce. Letošní raketový růst cen v námořní přepravě a nedostatek kontejnerů mají negativní vliv na velkoobjemové komoditní přepravy surovin a ve spojení s velmi silnou poptávkou po výrobcích způsobují tyto obtíže. Často už neplatí, že v případě zpoždění zboží na moři si zákazník, aby nezastavil výrobní linku nebo své zásobování, může poslat bezpečnou zásobu letecky, protože odesílatel prostě nemá další zboží vůbec vyrobeno.


Jaký je stav v oblasti dálkových přeprav z Asie po železnici? Zaznamenali jste zvýšenou poptávku v době pandemie po tomto druhu přeprav? Dostal se jako částečná náhrada za chybějící kapacity v leteckých a námořních přepravách na hranici kapacity, nebo funguje jako před pandemií?

Železniční přeprava po hedvábné stezce z Asie se potýká již od začátku roku s obdobným náporem zájmu, jako je tomu na moři. Situace je zde o něco složitější, protože se tam promítají vlivy čínských úřadů, ucpané hraniční přechody a nedostatek vagonů a kontejnerů. Když začalo být jasné, že přebytek námořních zásilek železnice prostě nepokryje, přišla na řadu letecká doprava, kombinace námořní přepravy z Číny do Ruska a následné železniční přepravy do Evropy nebo i kamionová přeprava přímo z Číny. Všechny tyto alternativy jsou však řešením pro velmi malý vzorek přeprav z celého balíku námořních přeprav, takže efekt odlehčení v přístavech jsme prakticky nezpozorovali.


Jsou nějaké trendy, které se nově či zesíleně objevily v leteckých a námořních přepravách v důsledku pandemie COVID-19?

Kdo měl postaven svůj obchodní model na převážení velmi levných komodit přes půl světa za nízké námořní ceny, je nyní opakovaným skokovým zdražením zásadně ohrožen a možná to urychlí hledání výrobních kapacit blíže k Evropě, o čemž se vlastně hovoří už dost dlouho. Dopravci nyní pomocí řízeného snižování dopravní kapacity velmi efektivně ovlivňují cenový vývoj ve svůj prospěch. Po mnoha letech jsme se dostali z trhu zákazníka, který diktoval cenové a servisní podmínky, do období trhu dopravce. V letošním roce často cena přepravy není pro zákazníka tím hlavním rozhodovacím faktorem. Je to hlavně dostupnost volných kapacit, reálná data odletu či odplutí a také důvěra ve vybraného speditéra, že takovou přepravu zajistí od začátku do konce.


S jakým vývojem podle vás můžeme počítat ve druhé polovině letošního roku?

Z pohledu cenového vývoje a servisních problémů jsme se, vypadá to, stále ještě neodrazili ode dna. Zájem o lodní prostor je rekordní a letecká přeprava předpovídá velmi silný konec roku. Úzkými hrdly se nyní stávají přístavy a letiště, kde pandemie stále často nedovoluje odbavení na sto procent kapacity. Přes všechny ty komplikace a rizika se však na budoucí vývoj díváme v DACHSERU optimisticky. Koneckonců koronakrize  přinesla světu i nové impulzy a zlepšení, zejména z pohledu digitalizace nebo automatizace procesů, a také ukázala mimořádnou solidaritu lidí. A to je něco, co nám doufejme, zůstane jako trvalá hodnota.

 

Markéta Vojáčková

22.9.2021

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies