• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Tři různé továrny, tři různé koncepty Linde MH v České republice

ilustrační foto

V uplynulých letech byla Linde Material Handling, nejvýznamnější společnost v Kion Group, velice aktivní pokud jde o investování do nových výrobních zařízení pro výrobu manipulační techniky v České republice. Uplatněny byly tři různé modely investování. První je projekt „greenfield“, zbrusu nová továrna nedaleko Plzně, do které byla převezena část výrobního programu z Aschaffenburgu v Německu. Produkce a výrobní linky nejsou zamýšleny pouze pro český trh, ale také pro další evropské země a zámořské trhy. Druhá metoda je unikátní nejenom svojí polohou, ale také charakterem výroby. Továrna této velikosti ve Velkobílovickém regionu je ojedinělá pro tento region, protože je spíše známý pro pěstování vína než pro výrobu manipulační techniky. Letos bylo ve Velkých Bílovicích otevřeno nové centrum repasí, kde jsou použité vysokozdvižné vozíky renovovány a přivedeny zpět k životu. Opomenout také nesmíme výrobu těžkých vozíků pro celosvětový trh v Šenově u Nového Jičína. O strategii  Linde Material Handling v České republice jsme si povídali s panem Christophem Lautray, členem představenstva a obchodní ředitelem.

Proč se Linde Material Handling rozhodl rozšířit své produkční a servisní zázemí v České republice?
Je zde několik dobrých důvodů, proč se v Linde rozhodli investovat v České republice. V prvé řadě jsou dobré investiční podmínky s atraktivními a dostatečně velkými nemovitostmi, dobře vyškolení zaměstnanci a pohodlné dopravní spojení. K tomu už mělo Linde MH velmi dobré zkušenosti s dalšími lokacemi v České republice v uplynulých dekádách.

Problém s nedostatkem pracovní síly v této oblasti na českém trhu není nic nového. Není to však nevýhoda pro výrobní závod z pohledu obav, že brzy bude potřeba více zaměstnanců?
I přesto, že situace s hledáním nových zaměstnanců není v tomto regionu jednoduchá, podařilo se nám to. Náborový proces jsme zahájili včas a také jsme mohli stavět na předchozích aktivitách v regionu a také na povědomí o naší značce jako prestižního a spolehlivého regionálního zaměstnavatele.

S nedostatkem zaměstnanců vzniká i problém nedostatku jejich technického vzdělání. Jak společnost Linde MH řeší tento nedostatek odborných pracovníků v technologicky náročné výrobě?
Česká dceřiná společnost Linde MH pracuje na strategii náboru kvalitních pracovníků dlouhodobě. Vytvořili jsme partnerské vztahy se specializovanými školami v této oblasti (Kyjov a Břeclav), žáci a praktikanti získávají praktické zkušenosti v našem závodě. Obecně nabízíme zajímavé zaměstnání s adekvátním platem a atraktivními sociálními výhodami.

Podílíte se na vytváření obchodní strategie pro region východní a střední Evropy. Jak vnímáte rozdíl mezi jednotlivými národními trhy a vyhlídky na jejich další rozvoj v horizontu 3-5 let?
Střednědobé prognózy předpokládají, že odvětví logistiky bude i nadále růst. Stejně tak to platí ve větším či menším rozsahu pro všechny země východní a střední Evropy. Hlavními hnacími faktory růstu jsou rostoucí propojení globální ekonomiky a specializace podniků, které vyžadují dodatečné dopravní služby v rámci dodavatelského řetězce. Komplexní procesy se stále častěji digitalizují jako součást Průmyslu 4.0 a vyžadují inteligentní stroje, propojené v rámci komplexních logistických řešení.

Jak tyto rozdíly ovlivňují marketing a obchodní strategii společnosti Linde MH v jednotlivých zemích?
Naše zastřešující obchodní strategie nás vede k tomu, že i v budoucnu chceme být pro naše zákazníky poskytovatelem řešení pro celý jejich vnitropodnikový tok materiálu, což i nadále bude z výroby špičkové manipulační techniky činit jádro naší společnosti. Vytváříme výhody pro naše zákazníky prostřednictvím nejlepších a nejspolehlivějších zařízení pro manipulaci s materiálem a měříme náš úspěch v porovnání s vylepšením, které nabízíme našim zákazníkům po celou dobu manipulace s výrobky. To zahrnuje kompletní řešení všech hardwarových a softwarových komponentů, ale také například poskytování finančních služeb. Naše marketingové strategie se zaměřují na konkrétní trhy nebo regiony se záměrem cíleně oslovit zákazníky stávající i potenciální.

Současná situace na trhu naznačuje, že rostoucí automatizace a robotika jsou budoucností. Jak podle vašeho názoru ovlivní tento trend produktové a technologické portfolio společnosti Linde MH?
V nadcházejících letech se zařízení, která samostatně řídí a zvedají věci a jsou vybavena výkonnými procesory, snímači a navigačními technologiemi, stanou ve skladech stále běžnějšími. Zároveň budou nasazeny kompletní cykly nepřetržitě automatizovaných přenosů mezi různými vozidly. Linde je daleko před tímto trendem a je jedním z průkopníků inovací a významným hráčem v oblasti automatizace a robotiky v logistickém odvětví. Díky inovativní geo-navigaci nabízí robotika Linde MH velmi pružnou a snadno adaptabilní technologii pro postupné rozšiřování automatizovaných řešení, a i nadále bude rozšiřovat tento tržní segment.

Žijeme v době, kdy výběr skladových a manipulačních technologií není jen otázkou samotné technologie. Vidíte přítomnost společnosti Linde MH ve střední Evropě s vlastními výrobními závody jako konkurenční výhodu?
V segmentu Industrial Trucks & Services skupina KION usiluje o výrobu svých strojů v blízkosti trhů, ve kterých budou prodávány. Toto platí také v Evropě s výrobními závody v Německu, Francii a České republice, kde se vyrábějí stroje Linde. V České republice jsme v září 2017 otevřeli také centrum repasí a v roce 2016 jsme spustili Regionální distribuční centrum pro náhradní díly poblíž Brna. Regionální distribuční centrum dokázalo urychlit dodávku náhradních dílů servisním technikům až o jeden den ve srovnání se standardní dodávkou z centrálního skladu. Vysoká kvalita, stejně jako rychlá a řádná služba jsou významnými konkurenčními výhodami, které pomáhají našim zákazníkům ještě více uspět v jejich podnikání.

 

LN 1/2018
 

6.2.2018

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies