• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Teorie, jíž se řídí dopravní praxe

Radek Novák

V době, kterou charakterizuje překotné řešení mimořádných požadavků na krizové fungování globálního dodavatelského řetězce, představují doc. JUDr. ing. Bohumil Poláček, Ph.D., MBA, LLM a doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc. publikaci Mezinárodní přepravní doklady. Tu vydalo počátkem tohoto roku nakladatelství Wolters Kluwer. Publikace díky dlouhodobé těsné vazbě obou autorů na dopravní a spediční praxi systematicky zachycuje dokumenty, které se využívají při mezinárodní přepravě zboží podle jednotlivých dopravních oborů.

Kniha pojednává pouze o přepravních listinách. „O doprovodných dokladech, jako jsou celní doklady, doklady o pojištění, nebo doklady zasilatelské, zde pojednáno není. Výjimku tvoří pouze zmínka o tzv. House konosamentu a o Neutrálním leteckém nákladním listu – oba doklady mají v praxi zásadní význam“, říká doc. Novák. Poláček BohumilPublikace se věnuje nejen samotným mezinárodním přepravním dokumentům, ale v příslušném kontextu pojednává také o souvisejících pasážích mezinárodních úmluv, unijních předpisech, eventuálně i o vnitrostátní legislativě, kterou zachycují jednotlivé přepravní listiny. V jednotlivých částech publikace jsou uváděny nejen konkrétní odvolávky na právní rámec, ve kterém se konkrétní pojednání o jednotlivých mezinárodních přepravních dokladech vyskytuje, ale jsou zde uváděny i komentáře na konkrétní používání jednotlivých listin v praxi. K tomu autoři dodávají: „Tato kniha obsahuje detailní popis nejvýznamnějších mezinárodních přepravních dokladů, a to jak nákladních listů, tak i náložných listů – konosamentů. V přílohách jsou pak uvedeny příklady v praxi používaných mezinárodních přepravních dokladů. V některých případech jsou zde uvedeny i příklady těchto dokladů, které jsou konkrétně vyplněné“.

 

 

26.3.2020

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies