• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Technologická předpověď pro rok 2022: co lze očekávat v hybridním pracovním světě

Ilustrační foto | Dynabook

Předpovídat budoucí trendy není snadné. Svět technologií, výzvy společností i nepředvídatelnost spotřebitelských trendů se vyvíjí velmi rychle. Tento status quo narušují pouze inovace, které předbíhají dobu nebo jejichž trh se právě nyní formuje. Na základě aktuálního stavu, který pozorujeme v chování podniků a spotřebitelů, se nyní pokusíme předpovědět, kam se firemní technologie v letošním roce vydají.

Rok 2022 bude zásadním pro růst edge computingu a chytrých brýlí

Podle společnosti IBM plánuje 91 % podniků implementovat metody edge computingu během pěti let. Například v oblasti výroby se budou postupně stávat normou, protože související produkty, jako jsou chytré brýle pro asistovanou realitou (AR), budou klíčem k tomu, aby zaměstnanci mohli pracovat odkudkoli i bez připojení k Wi-Fi síti. Nicméně zavedení AR do procesů není snadné – aby ji bylo možné reálně využít, musí chytré brýle pracovat s množstvím dat a také reagovat v reálném čase. To může být obtížné, pokud každý krok vyžaduje odesílání dat ze zařízení ke zpracování. V některých situacích, například ve zdravotnictví, by při použití chytrých brýlí mohlo zpoždění ohrozit i život.

A právě proto je nyní tak důležitý nástup edge computingu. Umožňuje totiž chytrým zařízením okamžitě a přesně reagovat a činí je použitelnějšími v mnoha ohledech i situacích. Náš vlastní výzkum, který jsme realizovali ve společnosti Dynabook, ukázal, že 63 % organizací plánuje nasazení chytrých brýlí během příštích 24 měsíců. Podle všeho mnohé z nich začnou právě v roce 2022 své nápady na implementaci těchto technologií formalizovat.

Zásadní bude zabezpečení hybridního pracovního prostředí

Pandemie navždy změnila pracovní prostředí, když vedla k nebývalému rozšíření vzdálené a hybridní práce. Toto odvětví s sebou však přináší i specifická rizika. Aby podniky chránily citlivá data, musí nyní pravidelně prověřovat a vyhodnocovat zabezpečení všech procesů. Jednou z oblastí, která se bude držet tento rok v popředí, je zabezpečení zařízení.

Náš vlastní výzkum zjistil, že 81 % pracovníků s rozhodovací pravomocí v oblasti IT řadí při nákupu nových zařízení mezi nejdůležitější funkce bezpečnostní vlastnosti. A právě v souvislosti s přetrvávajícím trendem práce z domova bude význam zabezpečení dále narůstat. Aby byla data při vzdálené práci v bezpečí, budou společnosti muset poskytnout zaměstnancům dobře zabezpečená zařízení s dvoufaktorovým ověřováním identity, Windows 11 a modulem Trusted Platform Module. Během roku 2022 budou firmy dále zpřísňovat bezpečnostní opatření a implementovat více mobilních řešení.

Edge zlepší možnosti využití umělé inteligence (AI)

Zájem o edge computing vzrůstá také v souvislosti se zaváděním 5G sítí. Zpráva Linux Foundation z roku 2021 předpovídá, že globální kapitalizace trhu infrastruktury edge computingu vzroste do roku 2028 na více než 800 miliard USD. Podniky chtějí alespoň v některých svých oblastech investovat do AI. Pojem digitální transformace nabude v roce 2022 nového významu – spojením edge computingu a umělé inteligence budou stále dostupnější aplikace pro vzdálenou pomoc či monitorování montážních linek. Edge AI se dostane do popředí také kvůli lepšímu chápání spotřebitelských trendů, nákupních a rozhodovacích vzorců zákazníků. Tyto okamžité informace umožní činit správná obchodní rozhodnutí v reálném čase.

Ve druhé polovině roku 2022 můžeme dokonce očekávat, že některé větší podniky využijí díky Edge AI optimalizované kamery k tomu, aby identifikovaly věkové skupiny spotřebitelů a zacílily na ně vhodně personalizovanou reklamu. I když se v souvislosti s tím nepochybně vyskytnou bezpečnostní problémy, které bude třeba řešit, nezdá se, že by se růst Edge AI měl v dohledné době zpomalit.

V logistice vzroste trend doručování pomocí dronů

Pandemie vyvíjí obrovský tlak na dodavatelské řetězce po celém světě a logistické společnosti se zaměřují na technologie z oblasti automatizace a robotiky, které jim mohou pomáhat vyskladňovat, balit a rozesílat stále rostoucí množství zásilek. Obě zmíněné technologie budou proto hrát během roku 2022 v oboru logistiky hlavní roli.

Přibližně před pěti lety předběhla myšlenka doručovacích služeb pomocí dronů dobu. Proto jsou například plány Amazon Prime Air v současné době v krizi. Nedávné předpovědi však naznačují, že se situace brzy změní: očekává se, že globální trh skladové robotiky vzroste mezi lety 2021 a 2026 ze 4,7 miliardy USD na 9,1 miliardy USD. Spolu s postupným prosazováním těchto technologií se v příštích 12 měsících začne také opět více uvažovat o doručování pomocí dronů.

Rok 2022 bude rokem recyklování notebooků

Moderní předpověď se nemůže obejít bez úvahy o udržitelnosti. Podle nás je před námi nyní rok recyklování notebooků. Vzhledem k tomu, že od března 2020 narůstá množství firemních přenosných zařízení, vznikají obavy ze souvisejícího škodlivého dopadu, který by mohl mít negativní vliv na životní prostředí, a podniky jsou nuceny jednat.

Aby se během pandemie přizpůsobily globální podniky přechodu na vzdálenou práci, muselo podle E-Waste 97 % z nich nakoupit nové notebooky. Pokud chtějí podniky plnit závazky COP26, budou letos usilovat o chytrá a udržitelná rozhodnutí. Jedním z relativně snadných řešení bude etická likvidace vysloužilých zařízení prostřednictvím přeprodeje či recyklace. Věříme, že se tyto iniciativy dostanou nyní do popředí a více společností najde nejlepší a nejudržitelnější způsob, jak snížit svou uhlíkovou stopu.

 

Zdroj: FYI Prague

17.1.2022

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies