• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Systém. To je, oč tu běží …

Systém je celek složený z částí, které na sebe vzájemně působí. Ze vzájemně provázaných a na sebe logicky navazujících procesů. Systém umožňuje opakovaně dosahovat nastavených parametrů – kvalitativních i kvantitativních, jeho výhodou je i snadná kontrola funkčnosti jednotlivých procesů.

V našich podmínkách panuje jistá resistence k práci v takových systémech. Věříme nebo chceme věřit v sílu improvizace. Často mluvíme o tom, že systém ubíjí kreativitu a invenci, omezuje práci na výkon stále se opakujících úkonů. Ale je to skutečně pravda? Rostoucí tlak na kvalitu, cenu i objemy produkce neodvratně zvyšuje potřebu zavedení funkčních a uživatelsky vstřícných systémů. Systémů, které na sebe v dodavatelském řetězci logicky navazují a umožňují hladký pohyb zboží napříč jednotlivými trhy. Při tvorbě a implementaci takových systémů je však nadmíru důležité, aby vznikaly za použití selského rozumu a kvalifikované analýzy skutečných potřeb. To nebývá problém v komerční sféře, ale zdaleka ne vždy to platí v oblastech řízených státem.

Vzpomeňme jen na absenci systému nákupu a správy strategických rezerv státu, jakéhokoliv systému, který by nabídnul jednoduché, logické a hlavně plošné řešení situace ve školství v době globální pandemie. Podobně teď všichni trpíme v důsledku naprosté nekoncepčnosti uzavírek mnohdy alternativních komunikací v důsledku překotných stavebních prací na dopravní infrastruktuře, nefunkčních experimentů s parkováním či sdílením anonymních vozidel v centech měst. Příkladů je nepočítaně. Stát dlouhodobě posiluje svoji úlohu, rozšiřuje své agendy a zaměstnává rok od roku více úředníků. Dlouhodobě se mu však nedaří pro jednotlivé agendy získávat dostatečně vzdělané, zkušené a hlavně motivované odborníky a rozvíjet funkční řídící systémy.

Digitalizace dat, automatizace procesů a viditelnost napříč celým systémem jsou dnes významnými cíli, jejichž dosažení by mělo v blízké budoucnosti v komerčním sektoru snížit hlad ekonomiky po levné nekvalifikované pracovní síle, zvýšit efektivitu využití veškerých zdrojů, minimalizovat jejich plýtvání a dostat nás zpět do skupiny nejvyspělejších ekonomik světa. Ve státní správě musí zavedení vhodných systémů propojit související agendy napříč celou společností, nastavit požadované standardy kvality správy celé země a především umožnit sledování efektivity těchto agend i práce jednotlivých částí celého aparátu. To bude jistě pro řadu lidí těžké, ale pokud tuto příležitost dnes promarníme, můžeme se velmi brzy propadnout mezi země s nefunkční ekonomikou a se státní správou ne nepodobnou například těm v jižní Americe …

 

Miroslav Rumler

16.7.2020

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies