• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Svoji pozici v regionu budujeme na dobře položených základech

Svoji pozici v regionu budujeme na dobře položených základech

Přístav Antverpy patří k největším přístavům na světě. V zemích západní Evropy je známost přístavu a dopravní síť, která jej spojuje s vnitrozemím velice vysoká. Naopak v zemích střední a východní Evropy není přístav dostatečně znám, a to i přesto, že kapacity a služby tohoto přístavu mohou být pro místní subjekty velmi přínosné vzhledem k vzrůstajícímu objemu zahraničních investic v těchto zemích v posledních letech. Proto se přístav Antverpy rozhodl rozšířit síť svých zástupců v zahraničí o zástupce pro střední a východní Evropu, kterým je Martin Hubeňák.

Od března letošního roku zastupujete přístav Antverpy na trzích v České republice, na Slovensku a v Polsku. Jak vidíte potenciál těchto trhů pro přístav Antverpy?

Jsme druhým největším evropským přístavem se stále rostoucím objemem přepraveného zboží z/do různých koutů světa a také v kontinentální přepravě. V případě trhu střední a východní Evropy (České republiky, Slovenska a Polska) tomu není jinak. Když se podíváme na zvyšující se poptávku po logistice v mnoha obchodních, výrobních a dalších sektorech, které jsou v dnešní době vázány na globální trhy (import a export v rámci celého světa). To vše si žádá širší nabídku sofistikovaných logistických služeb a přístavy v ní hrají významnou roli. Náš přístav je tedy přesvědčen o potenciálu a příležitostech v tomto regionu, a zároveň jsme si vědomi toho, jak aktivně musíme pracovat na již dobře položených základech a dalším budování své pozice a její udržitelnosti.

Čím Vás nabídka zastupovat právě přístav Antverpy na trzích střední a východní Evropy oslovila?

Mělo to svůj postupný vývoj, od vzájemné spolupráce s přístavem již pár roků zpětně, přes společné setkání s klíčovými lidmi pro tento region a oboustrannou komunikací o tom jaká je dlouhodobá strategie přístavu pro expanzi, co od sebe obě strany v tomto směru mohou očekávat, a také další aspekty, jako je motivovanost a entusiasmus spolupracujících kolegů podílet se na rozvoji, jejich vysoká úroveň profesionality a znalostí při jednáních, možnosti našeho přístavu expandovat včetně probíhajících nebo již realizovaných investic. To vše a také nesporné ambice to někam s přístavem dotáhnout mě oslovilo a provázelo naše námluvy až po konečnou finální dohodu, kdy jsme si na to takzvaně „plácli“.

Máte za sebou bohatou profesní historii. Jaké zkušenosti Vám budou na nové pozici nejužitečnější?

Po letech strávených na dodavatelské straně logistických služeb a na straně výrobního závodu jsou všechny zkušenosti užitečné a specifikovat jen pár z nich by bylo ode mne sobecké. Dle mého názoru, si každá zkušenost najde svého fanouška, a jsem přesvědčen o tom, že díky nim se mohu přizpůsobit a vžít do jednotlivých situací na opačné straně (u lidí a firem), kteří hledají alternativu ke stávajícímu dodavatelsko-odběratelskému řetězci, zabývají se optimalizací, zavádí nové projekty, zvažují dopravní řešení z/do přístavu, jejich napojení na logistiku v přístavu a námořní dopravu atd., vždy tak, aby to pro ně mělo pozitivní dopad na hospodaření a kvalitu služeb.

Přestože má přístav Antverpy co nabídnout, není dosud jeho známost tak vysoká? Čím myslíte, že je to způsobeno?

Ano, známost služeb a možností Antverp není na té úrovni, jakou by si druhý největší přístav v Evropě zasloužil. Je však nutné podotknout fakt, že se jedná o nízkou známost hlavně v zemích, kde nemá nebo neměl přístav dosud žádné zastoupení. Naopak v zemích západní Evropy je známost našeho přístavu a dopravní síť, která jej spojuje s vnitrozemím velice vysoká. Taková pozice v západní Evropě se musela také léta budovat, aby se dostala na dnešní úroveň, tak jako pozice našeho přístavu na jiných kontinentech, například v Africe, Jižní a Severní Americe a Asii (Indie, Čína). Z tohoto pohledu je logickým a strategickým krokem posílení naší pozice také v dalších zemích (konkrétně ve střední a východní Evropě), kde můžeme právě těžit ze zkušeností a vypracované pozice přístavu a našich kolegů, působících několik let v jiných zemích.

S jakou nabídkou na trhy střední a východní Evropy přicházíte?

Za nabídku, již považuji aktivní vstup našeho přístavu do tohoto regionu a v horizontu posledních dvou let otevření několika dopravních spojení – intermodálního řešení, kde se nejdelší úsek realizuje po železnici z/do Antverp.  Náš přístav také nabízí spolupráci s více dopravci, železničními operátory, logistickými společnostmi, terminály. Což znamená, že si nevymezujeme právo veta, kdo do našeho přístavu může, za jakých podmínek a dalších regulí, ale chceme nabídnout flexibilitu a vytvořit tak zdravou konkurenci, ze které si můžou koncoví zákazníci vybrat, dle jejich potřeb. Náš přístav disponuje širokou základnou různých standardních a speciálních služeb s přidanou hodnotou. Takovéto společnosti se sídlem v Antverpách mají dlouholeté zkušenosti ve svém oboru a jsou schopny nabídnout špičkový servis, to mohu potvrdit i z vlastních zkušeností z předchozích firem, kde jsem působil.

Jakých cílů byste chtěl na nové pozici dosáhnout?

V první fázi si dávám za cíl zvýšit známost Antverp jako přístavu a probudit u lidí, hlavně v oblasti logistiky, veřejný zájem o služby spojené s naším přístavem. Jednoduše řečeno „dostat nás na mapu přístavů“, mající význam pro střední a východní Evropu. Je to zároveň i mé přání, když si vzpomenu, jak moc mi na předchozích pozicích a také mému zaměstnavateli, potažmo zákazníkům, pomohly informace a znalost různých možností ve více přístavech. Dalším milníkem je postupné navýšení dopravního spojení (prioritně železničního, jako hlavní osy pro intermodální řešení) mezi Českem, Polskem, Slovenskem a našim přístavem. K tomuto cíli je zapotřebí úzké a intenzivní spolupráce s více subjekty (operátory, terminály ve vnitrozemí, terminály v přístavu a další). Skvělým signálem, že se posouváme správným směrem je postupné navyšování objemů a přímého železničního spojení mezi přístavem Antverpy a Českou republikou, Slovenskem a Polskem.

 

LN

16.11.2017

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

 

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.