• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Světoznámá značka Čechofracht na prodej

Logo ČECHOFRACHT

Společnost PKP CARGO INTERNATIONAL (dříve Advanced World Transport) v rámci reorganizace činností a společností ve skupině nabízí k prodeji potenciálním zájemcům textovou a grafickou ochrannou známku (logo) Čechofracht. Značka Čechofracht existuje od roku 1952. Služby spedice, které donedávna poskytovala společnost AWT Čechofracht ze skupiny PKP CARGO INTERNATIONAL (dříve AWT), byly z důvodu optimalizace přesunuty do mateřské společnosti PKP CARGO INTERNATIONAL.

Společnost a značka Čechofracht, která vznikla v roce 1952, má velmi bohatou historii a dodnes je světoznámým symbolem námořní plavby, letecké, silniční a železniční dopravy, spedice a zasilatelství nejen u nás, ale po celém světě.

Dne 1. ledna 1952 byl založen státní podnik pro námořní dopravu – Čechofracht a v roce svého založení Čechofracht disponoval první československou poválečnou lodí Republika. Do působnosti Čechofrachtu byla převedena veškerá činnost Československé akciové společnosti pro mezinárodní zasílatelství související s provozováním námořní plavby vlastními i najatými plavidly, nákupem a prodejem plavidel, najímáním lodního prostoru, zastupováním zahraničních námořních rejdařství, dopravních společností a další agenda. 1. srpna 1958 došlo k rozšíření předmětu podnikání Čechofrachtu o mezinárodní zasílatelství.

Po ukončení aktivit na poli provozování námořní dopravy v roce 1959 se Čechofracht plně věnoval zahraničnímu obchodu. Soustředil ve svých rukách veškerý československý export i import a zcela se orientoval na spolupráci s tuzemskými dovozci a vývozci a samozřejmě se zahraničními partnery. Čechofracht jako jeden z prvních zaváděl u nás do praxe moderní přepravní systémy – hlavně kontejnerovou přepravu. Významnou oblastí v přepravních aktivitách Čechofrachtu se stala silnice a železnice. Železniční přeprava spadala v rámci podniku dokonce pod zcela samostatnou skupinu. Aby bylo portfolio nabízených typů přepravy úplné, věnoval se podnik také přepravě letecké. Díky dlouholetým kontaktům s partnery jak v západní, tak východní Evropě se Čechofrachtu podařilo vybudovat efektivní a spolehlivou speditérskou síť po celém kontinentu, využívanou jak našimi, tak zahraničními podniky a společnostmi.

Nejlepším vyjádřením kvalit Čechofrachtu jakožto zasílatelské společnosti je fakt, že jako první podnik svého druhu ze zemí východního bloku v září 1963 na kongresu v Luzernu rozšířil v rámci řádného členství řady Světové federace zasílatelských svazů (FIATA). Podobného ocenění se Čechofrachtu dostalo o osm let později, kdy se stal členem Mezinárodního sdružení pro leteckou přepravu (IATA). Ve svých obchodních aktivitách pokračoval Čechofracht i v šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých letech. O jeho kvalitách svědčí úspěšná transformace na akciovou společnost v roce 1991. Tentýž rok se společnost stala členem nově založeného Svazu spedice a logistiky. O čtyři roky později se společnost přestěhovala do nového terminálu v Praze-Hostivaři, což jí umožnilo rozšířit nabídku služeb o skladovou logistiku. Od roku 2010 je členem skupiny PKP CARGO INTERNATIONAL (dříve AWT).

Indikativní nabídky na zakoupení ochranné známky Čechofracht mohou zájemci zasílat do 30. září 2020 na e-mail richard.spacek@pkpcargointernational.com.

 

 

Zdroj: PKP CARGO INTERNATIONAL

9.9.2020

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies