• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Studie DHL odhaluje úspěšné strategie pro logistiku poslední míle

ilustrační foto
  • Rostoucí počet spotřebitelů ve městech vyspělých a rozvíjejících se trhů znamená pro maloobchodníky a jejich logistické partnery stále vyšší požadavky na rychlé a komfortní doručování
  • Společnosti, které dokážou vylepšovat své výkony v oblastech flexibilních přepravních sítí, automatizace a dat, získají konkurenční výhodu

Rostoucí urbanizace zvyšuje komplexnost logistiky poslední míle a zásadním způsobem ovlivňuje úspěšnost internetových obchodů. Tak zní závěry nového výzkumu společnosti DHL, vedoucího globálního poskytovatele logistických služeb, a společnosti Euromonitor, která se zabývá výzkumem trhu.

Podle prognóz bude v roce 2030 žít v městském prostředí o více než 600 milionů více lidí a nové technologie vytvoří příležitosti jak pro vylepšování současných služeb, tak pro zavádění revolučních změn. Internetoví maloobchodníci a jejich logističtí partneři budou nuceni zkoušet nové odvážné přístupy, aby přežili a mohli konkurovat. Společnosti DHL a Euromonitor ve své zprávě Shortening the Last Mile: Winning Logistics Strategies in the Race to the Urban Consumer (Zkracování poslední míle: Vítězné logistické strategie v závodě k městskému spotřebiteli) identifikovaly čtyři hlavní trendy, jež utvářejí městskou přepravu na posledním úseku logistického řetězce – lokalizované doručování, flexibilní doručovací sítě, sezónní logistika a rozvíjející se technologie. Kromě toho navrhují také způsoby, jak mohou společnosti přizpůsobovat své dodavatelské řetězce změnám tržního prostředí a získávat konkurenční výhody.
„Logistika poslední míle se ve stále větší míře stává v dodavatelském řetězci internetových obchodů klíčovým bojištěm. Společnosti budou muset vyvíjet cílené strategie v této oblasti, aby mohly efektivně konkurovat,“ řekla Katja Buschová, obchodní ředitelka společnosti DHL. „Nejedná se jen o dopravu, ale o celkový přístup společností k řízení zásob, jehož cílem je přemístit správné věci na správné místo ve správném okamžiku. DHL vyvíjí cílevědomá řešení, která pomohou internetovým obchodům doručovat zboží svým koncovým zákazníkům ještě rychleji a efektivněji – od využívání strojového učení přes zlepšování tras pro přepravu zásilek ve městech až po zvyšování automatizace v našich doručovacích sítích.“
Zpráva také shledává, že všechny hlavní městské trendy vytvářejí různé výzvy z hlediska nákladů, vlivu na poskytované služby a tlaku na organizaci. Například růst sezónní logistiky v důsledku rostoucí popularity svátků a propagačních akcí, jako je Černý pátek nebo Kyber dny, vytváří významný tlak na logistické společnosti, které musí zvyšovat kapacity a přibírat nové pracovníky, aby zvládaly krátkodobé výkyvy v množství doručovaných zásilek, které však mohou být obtížně předvídatelné. Požadavky městských zákazníků na rychlost a komfort nutí maloobchodníky k reorganizacím svých skladovacích sítí. V rámci tohoto procesu dochází k nahrazování centralizovaných sítí infrastrukturou pro lokální uspokojování poptávky a distribuci. To však může vyžadovat preciznější řízení zásob. Technologický vývoj vytváří příležitosti pro vstup nových, rušivých vyzyvatelů na trh, zatímco od stávajících hráčů vyžaduje uvážlivé investice a rozšiřování kvalifikace zaměstnanců o nové dovednosti. Společnosti DHL a Euromonitor společně určily model F.A.D. (Flexible transport networks, Automation and Data – flexibilní přepravní sítě, automatizace a data) jako rámec, který maloobchodníkům a logistickým firmám pomůže překonávat výše uvedené výzvy a zajistí jim konkurenceschopnost na posledním úseku logistického procesu. Internetové obchody na všech trzích budou moci lépe řídit své zásoby a zvyšovat efektivitu svých doručovacích sítí na poslední míli prostřednictvím vyšší automatizace, správy dat a flexibility.
„Stále je neuvěřitelně obtížné předvídat budoucí evoluci internetového obchodu s velmi rychlými změnami a vysokou konkurencí, takže společnosti musí být i nadále pohotové a efektivní. A zároveň musí zajistit, aby uspokojovaly požadavky zákazníků,“ řekl Lee Spratt, generální ředitel společnosti DHL eCommerce Americas. „Poslední úsek logistického procesu vyžaduje mimořádnou pozornost, protože bude i nadále jedním z hlavních bodů kontaktu se zákazníkem, které mají vliv na jeho spokojenost, ať se bude trh vyvíjet jakkoli. Ty společnosti, které dokážou budovat efektivní partnerství, zvyšující flexibilitu jejich městských doručovacích sítí, investovat do nejefektivnějších technologií pro zvyšování produktivity, využívat data pro zvyšování spokojenosti zákazníků a, to je nejdůležitější, řídit své zásoby s nejvyšší možnou efektivitou, se stanou vítězi na budoucím dynamickém trhu internetového obchodu.“

 

Zdroj: AC&C Public Relations

5.12.2018

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies