• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Still OPX iGo neo: Nové funkce pro vychystávání

Srovnatelný s asistentem jízdy v jízdních pruzích u osobních automobilů: Nový protikolizní systém STILL Easy Protect zajišťuje ještě vyšší bezpečnost, a to i v manuálním provozu.

Společnost STILL GmbH uvedla již v roce 2016 s iGo neo jako první výrobce na trh technologii, která dělá ze sériově vyráběných intralogistických vozíků samostatně pracující asistenty své obsluhy. Technologie umožňuje dokonalou souhru mezi člověkem a strojem. Nyní přináší dodavatel intralogistických řešení z Hamburku na trh řadu dalších inovací pro vozík pro horizontální vychystávání OPX iGo neo, které znamenají ještě větší autonomii a tím vyšší bezpečnost a hospodárnost ve skladu.

Vozík pro horizontální vychystávání OPX iGo neo následuje svou obsluhu během vychystávání na každém kroku. Reaguje přitom jak na obsluhu, tak na okolí a umožňuje tím vychystávání, které je na trhu jedinečné. Inovativní technologie zajišťuje, že je vozík vždy v ideální poloze vůči obsluze. Odpadá tak zbytečné přecházení, což již samo o sobě zvyšuje hospodárnost.

Velmi důležité je u autonomně pracujících vozíků pro STILL také téma bezpečnosti. OPX iGo neo proto disponuje jedinečnou bezpečnostní koncepcí. Vozík pro horizontální vychystávání rozpoznává osoby, dynamické i statické objekty a v závislosti na situaci na ně reaguje. Zachytí a automaticky objede nekritické překážky a před kritickými bariérami jemně zastaví.

Zabránění kolizím v manuálním provozu

Od letošního listopadu zajišťuje ještě vyšší bezpečnost protikolizní systém STILL Easy Protect, a to i v manuálním provozu. Asistenční systém je k dispozici pro všechny modely OPX iGo neo: „Pokud se obsluha během manuálního provozu pohybuje směrem, v němž hrozí kolize, vozík to rozpozná a v závislosti na vzdálenosti od překážky automaticky zabrzdí,“ vysvětluje Thede Baumann, produktový manažer pro iGo neo.

Při vývoji tohoto asistenčního systému bylo cílem, aby co možná nejméně omezoval vozík při jízdě. „Abychom toho dosáhli,“ říká Volker Viereck, Head of intelligent autonomous software develeopment v KION mobile automation, „vyhodnocují se permanentně obsluhou požadované jízdní manévry a systém zasáhne pouze tehdy, když se vozík nachází přímo v kolizním kurzu.“ To znamená: Čím blíže se dostane vozík k překážce, tím intenzivněji je redukována požadovaná rychlost, aby se zabránilo kolizi. „Pokud ale obsluha úpravou úhlu zatočení na překážku zareaguje, tedy vyhne se jí,“ vysvětluje dále Volker Viereck, zodpovědný za robotický vývoj, „vozík automaticky zase zrychlí na rychlost jízdy požadovanou obsluhou.“

Easy Protect navíc vyhodnocuje vzdálenost, ve které chce obsluha překážku minout. V závislosti na tomto odstupu může vozík rychlost rovněž snížit.

„Easy Protect je srovnatelný s asistentem jízdy v jízdních pruzích u osobních automobilů,“ říká Thede Baumann. Velkým rozdílem oproti automobilovému průmyslu ovšem je, že asistenční systém podporuje obsluhu velmi jemně. Stručně řečeno: Korekce vozíku jsou jen minimální a velmi jemné, ale přitom na centimetr přesné.

Intenzitu zásahů nového asistenčního systému společnosti STILL si může uživatel sám zvolit a v případě potřeby i upravit. K dispozici jsou tři režimy zásahů vozíku: dříve, standardně, později. „U tohoto asistenčního systému může iGo neo výborně ukázat své silné stránky,“ pokračuje Volker Viereck, „protože potřebná senzorika je již k dispozici ve vozíku.“ Nová funkce nevyžaduje žádná hardwarová rozšíření – všichni stávající zákazníci tak mohou své již používané vozíky dovybavit prostřednictvím aktualizace softwaru vozíku. Společnost STILL tím podtrhuje svou strategii, že bude vozík OPX iGo neo přinášet nové optimalizace a nové funkce i po jeho expedici. Robotický vozík tak zůstává v případě zájmu stále v souladu s nejnovějším technickým vývojem.

Systém STILL Easy Protect rozšířený o 3D protikolizní ochranu

3D protikolizní ochrana, o kterou bude vozík STILL OPX iGo neo dále rozšířen od příštího roku, umožňuje spolehlivé rozpoznávání překážek před vozíkem prostřednictvím 3D kamery – jak v manuálním, tak v autonomním režimu. „Kamera je umístěna nad zařízením pro ochranu osob,“ vysvětluje Volker Viereck. „Tím její zorné pole pokrývá celou výšku přídě vozíku, jak si i naši zákazníci výslovně přáli.“

Vedle zvýšení bezpečnosti přináší 3D protikolizní ochrana vyšší efektivitu práce, například při používání většího počtu vozíků s nůžkovým zdvihem. Dosud byly v praxi nutné větší bezpečnostní odstupy, protože zdvižené vidlice vpředu jedoucího vozíku nebyly senzory zjistitelné. „Protože toto omezení použitím systému Easy Protect 3D odpadá, mohou vozíky pracovat blíže vedle sebe,“ říká Thede Baumann. Tím se zkracuje přecházení obsluhy a zvyšuje se produktivita. I tímto asistenčním systémem od společnosti STILL, který je dosud na trhu unikátní, je možné stávající vozíky dovybavit.

Nová verze pro průmyslové palety

Od nynějška je k dispozici i nová verze vozíku STILL OPX iGo neo pro horizontální vychystávání. Verze pro průmyslové palety umožňuje v autonomním provozu přepravu nákladových jednotek šířky 1 000 milimetrů. Dosud to bylo možné jen pro šířku palet 800 milimetrů.

Díky tomuto provedení se možnosti nasazení vozíku OPX iGo neo ještě rozšiřují. Vedle průmyslových palet lze přepravovat i speciální nákladové jednotky o šířce 1 000 milimetrů. Integrovaný systém ochrany osob pokrývá větší šířku vozíku a břemene. Kromě toho zná inteligentní vozík své vlastní rozměry a podle toho se chová. Adaptace požadovaných odstupů není potřeba, iGo neo ji provede automaticky. Nová verze pro průmyslové palety STILL je k dispozici pro všechny modely.

Rozšíření systému kvůli celosvětové poptávce

„Protože v každé zemi platí různá pravidla pro používání autonomních vozíků, byla provedena určitá rozšíření systému,“ vysvětluje Volker Viereck. Díky tomuto přizpůsobení právním předpisům v různých regionech je nyní možné nabízet vozík OPX iGo neo i v celém prostoru EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika) a v dalších regionech, jako je USA, Austrálie nebo Nový Zéland. Úspěch vozíku STILL pro horizontální vychystávání proto není omezen jen na Evropu – vozík je již poptáván po celém světě.

 

Zdroj: PR CLINIC

27.1.2022

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies