• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Standard Industry 4.0 odstartuje revoluci v průmyslové výrobě - jsou výrobci připraveni?

ilustrační foto

Očekává se, že celková digitalizace výrobních procesů, Industry 4.0, umožní interní vylepšení a produktové inovace, zajistí snížení nákladů a zvýšení výnosů. To zní jako rajská hudba pro uši výrobců, ale jak jsou daleko od dosažení tohoto cíle? Může to být překvapivé, ale mnozí z nich mají před sebou ještě dlouhou cestu. Průzkum provedený firmou Sapio Research pro společnost Zetes odhaluje skutečný stav celého odvětví a odhaluje znepokojivou propast mezi operačními cíli firem a tím, čeho se jim dosud podařilo dosáhnout.

Důkladné pochopení konceptu Digital Supply Networks (DSN) mezi výrobci je extrémně nízké (29%) a pouhých 15% respondentů pracuje na implementaci DSN a očekává, že se v následujících pěti letech stane standardem. Nejnáročnější problémy v přechodu na DSN? Nedostatečná viditelnost informací, která zhoršuje možnosti firmy získat přístup k reálnému přehledu nad situací v reálném čase.
 
Klíčová zjištění
V současné době výrobci potvrzují, že zajištění smysluplných údajů z komplexního dodavatelského řetězce je pro ně velmi náročný úkol (80%), práci s informacemi v reálném čase (75%) a schopnost zpracovávat požadované údaje označují za závažné výzvy, které je třeba překonat.
 
Další klíčové prvky z průzkumů výroby zahrnují:
•    Více než polovina firem (59%) nemá přehled o objemu zásob v reálném čase;
•    65% nemá přehled v reálném čase nad výrobními plány dodavatelů;
•    68% nemá přehled o objemech výroby v jednotlivých výrobních závodech v reálném čase;
•    Pouze třetina výrobců dokáže agregovat informace ze všech složek dodavatelského řetězce.
•    I přes nárůst fenoménu Internetu věcí (Internet of Things) a nástup digitálních dodavatelských sítí, firmy stále při sdílení klíčových informací dat spoléhají na zastaralé metody komunikace včetně telefonování, faxování a e-maily.
Fakt, že více než dvě třetiny výrobců nemůže pracovníkům s rozhodovací pravomocí poskytnout potřebné informace pro kvalifikované rozhodování, je znepokojující.
 
Přestože 89% výrobců prohlašuje, že vytvoření jednotného přehledu nad operacemi dodavatelského řetězce je klíčově důležité – k dnešnímu datu má pouze 30% z nich zajištěnu komplexní viditelnost. Následujících 12 měsíců proto pro výrobce bude klíčové období z hlediska této transformace. A existují pozitivní náznaky, že někteří zavádějí důležité změny; 38% respondentů se snaží vylepšit spolupráci dodavatelů, 35% monitorování výkonu dodavatelů a 34% prediktivní výstrahy pro minimalizaci narušení provozu.
 
Potřeba agility, spolupráce a informací v reálném čase
Co tedy bude klíčem k realizaci výhod digitalizačních tendencí? Vytvoření integrované informační vrstvy podporované klíčovými systémy, nastavení spolupráce mezi odděleními a přístup ke správným informacím ve správný čas z kterékoli složky dodavatelského řetězce. A co je nejdůležitější, je nutné vybavit management potřebnými nástroji pro zásadní rozhodování týkající se zavedení výroby řízené poptávkou a plné zajištění všech požadavků ze strany zákazníků. Mezi zřejmé výhody patří i zvýšení flexibility a maximalizace investic do drahého vybavení – a současně snížení skladových zásob a uvolnění provozního kapitálu.
 
Sebastien Sliski, General Manager Supply Chain Solutions ve společnosti Zetes, říká: „Výrobci vědí, že ve všech oblastech je třeba se zaměřit na vyšší rychlost, přesnost a flexibilitu v komplexním dodavatelském řetězci, aby si udrželi konkurenceschopnost díky standardu Industry 4.0. Jediný způsob, jak této mety dosáhnout, je optimalizace procesů mezi stávajícími a novými systémy a zajištění smysluplného přehledu ze zdrojů dat v reálném čase pro klíčové účastníky procesů.“
 
„Propojení různých interních i externích izolovaných oblastí a harmonizace těchto dat je podmínkou pro zajištění správných přehledů a podporu kvalifikovaného rozhodování. Tlak na inovace je velký, ale jakmile začnou výrobci zavádět malé změny v dodavatelském řetězci a přejdou na proaktivní přístup, budou v lepší pozici na cestě k dosažení standardu Industry 4.0 a budou moci začít těžit z výhod, které to přinese firmě i jejím zákazníkům.“

Zdroj: ZETES

15.11.2017

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

 

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.