• LogisticNEWS
    O čem se mluví

SSI Energy dokončila akvizici DEMP-HOLDING a významným způsobem tak upevňuje svoje postavení na trhu energetických služeb

Jan Vodrazka a Drahoslav Chudoba

SSI Energy, dceřiná společnost SSI Group, která na českém a slovenském trhu poskytuje služby integrovaného facility managementu pro více než 500 objektů, dokončila akvizici společnosti DEMP-HOLDING. Ta se v Česku již dlouhodobě řadí mezi nejvýznamnější energetické firmy, které se zabývají dotačním poradenstvím a realizací energeticky úsporných projektů. SSI Energy se stále více zaměřuje na moderní energetická řešení a svým klientům nabízí služby se smluvní garancí za výsledek. Ve svých projektech se snaží maximálně využívat inovativní technologie a zároveň navrhovat taková opatření a postupy, jenž směřují k efektivní a bezpečné energetice, navíc šetrné k životnímu prostředí.

Vyjednávání o finančním vstupu trvala přes šest měsíců. V současnosti SSI Group vstupuje do DEMP-HOLDINGU koupí 68 % podílu. „Současná akvizice je pro nás důležitá. Vstupujeme do silné a zdravé společnosti, do které chceme dále dlouhodobě investovat a rozšiřovat její výrobní portfolio. Novými akvizicemi v oblasti energetických úspor jsme se stali jedním z pěti největších hráčů na českém trhu v tomto segmentu podnikání,“ vysvětluje důvod akvizice majitel firmy SSI Group Jan Vodrážka.

Společnost DEMP-HOLDING vznikla za účelem zastřešení širokého portfolia služeb nabízených skupinou rychnovských firem DABONA s.r.o. (dotační poradenství), D-energy s.r.o. (energetické úspory) a V + V s.r.o. (stavební a obchodní firma). Její hlavní náplní je vytvářet podmínky pro růst firem v rámci skupiny a pracovat na strategii rozvoje celého holdingu. V oblasti energetických úspor se DEMP-HOLDING na českém trhu pohybuje již dlouhodobě a vedle dalších aktivních hráčů jako jsou například ČEZ ESCO nebo třeba MVV Energie CZ významně přispívá k rozvoji energetických služeb. Roční obrat DEMP-HOLDING se v současné době pohybuje kolem 80 milionů korun.

„Klientům zajišťujeme výhodný způsob financování energeticky úsporných projektů, který se používá na celém světě. Metodika EPC umožňuje realizovat projekty z budoucích, smluvně garantovaných úspor provozních nákladů,“ vysvětluje činnost firmy D-energy Drahoslav Chudoba. Klienti mohou investovat do modernizace a obnovy technologických zařízení bez nutnosti navyšovat rozpočtové výdaje, navíc se 100% jistotou dosažení plánovaných úspor. „Od roku 2012 jsme pomohli našim klientům s investicemi přes 100 milionů korun, které ročně generují úspory přesahující 14 milionů korun,“ dodává Drahoslav Chudoba.

Oba účastníci akvizice se dohodli, že výši akvizice nebudou zveřejňovat. Pražská SSI Group, která má obrat přes 1 mld. korun ročně, zaměstnává více než 2500 lidí v České republice a na Slovensku, vznikla jako jedna z prvních specializovaných společností na trhu bezpečnostních služeb a během třiceti let se několikanásobně zvětšila. Nyní firma nabízí komplexní služby integrovaného facility managementu - bezpečnost, správu objektů, úklid nemovitostí, údržbu a servis technologií a nově také energetiku. „V rámci služeb souvisejících s energetikou se chceme věnovat zejména poradenství, energetickému managementu nebo službám spojených s provozováním a výstavbou energetických zařízení“ uzavírá Jan Vodrážka.

Zaměření na moderní energetická řešení, která jsou zároveň šetrná k životnímu prostředí

SSI Energy se ve svých projektech snaží maximálně využívat moderní technologie a zároveň navrhovat taková opatření a postupy, jenž směřují k efektivní a bezpečné energetice, navíc šetrné k životnímu prostředí. Zájmem společnosti je kromě zvyšování energetické účinnosti také maximálně podpořit klimaticky odpovědnou politiku EU. SSI Energy se z tohoto důvodu v současné situaci více soustředí na rozvoj inovativních řešení s využitím nízkouhlíkových technologií, přispívajících k celkovému snížení emisí CO2.

Leoš Aldorf SSI Energy„Současná situace spojená s pandemií covid-19 jasně ukazuje, jak důležitá je energetická nezávislost. I z toho důvodu se aktuálně zabýváme vývojem vlastního systému energetického managementu s využitím hybridních energetických konceptů, které zvyšují míru soběstačnosti a zároveň bezpečnosti provozovaných objektů. Pandemie potvrdila, jak velký význam má kvalitně nastavený systém energetického managementu s možností dálkového monitoringu a přesného řízení technologických celků energetického hospodářství,“ uvádí Leoš Aldorf, generální ředitel SSI Energy.

SSI Energy vyvíjí vlastní systém energetického managementu k řízení inovativních energetických konceptů, které zvyšují míru soběstačnosti a zároveň bezpečnosti provozovaných objektů. Implementací efektivních řešení s využitím moderních technologií přispívá k současnému trendu dekarbonizace a energetické nezávislosti. Využívá přitom finančního mechanismu Evropské komise, Modernizačního fondu ve správě Fondu životního prostředí ČR, a celkově tak podporuje přechod Evropské unie na klimaticky neutrální společenství.

Ze strany klientů společnosti SSI Group, která se zabývá komplexním facility managementem, aktuálně roste také zájem o oblast využití obnovitelných zdrojů energie a řešení akumulace elektřiny v bateriích s možností integrace nabíjecích stanic pro elektromobily.

„Celkově se snažíme v maximální možné míře ve všech oblastech energetiky a u všech typů objektů navrhovat účinnou energetickou koncepci v souladu s tzv. Evropskou zelenou dohodou, kterou v lednu 2020 podpořil Evropský parlament. Tato dohoda má zajistit udržitelnější a ekologičtější hospodářství a my chceme svými projekty „šetrné“ neboli „zelené“ energetiky tuto vizi maximálně podpořit“, dodává Leoš Aldorf.

 

Zdroj: SSI Group

26.3.2021

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies