• LogisticNEWS
    O čem se mluví

SSCC: RODNÉ ČÍSLO LOGISTICKÉ JEDNOTKY

Ilustrační foto | GS1

Pomocí GS1 identifikačního klíče SSCC firmy jednoznačně identifikují logistické a přepravní jednotky a jejich obsah. Označené palety (ale také kartony, kontejnery aj.) poté mohou sledovat při pohybu dodavatelskými řetězci po celém světě a přitom sdílet s partnery informace o zásilce pomocí EDI zpráv.

SSCC (Serial Shipping Container Code – sériové číslo logistické jednotky) se jako povinná součást každé GS1 logistické etikety kóduje do čárového kódu GS1-128. Daný standard představuje klíčový identifikátor pro sledovatelnost, kdy firmám umožňuje získat informace o konkrétní logistické jednotce. Je to podobné, jako když lékař zadá rodné číslo pacienta do zdravotnické databáze, aby získal informace o předchozích vyšetřeních, výsledcích kontrol a podobně.

 

PROČ POUŽÍVAT SSCC KÓD?

U zboží loženého na logistické jednotce zúčastněné strany potřebují získat informace, jako např. číslo šarže, doba minimální trvanlivosti, hmotnost, země původu nebo číslo objednávky.  SSCC kód spolu s dalšími standardy GS1 jim požadované informace bezpečně zprostředkovává. Tím se stal nepostradatelným pomocníkem firem při zvládání logistických procesů napříč dodavatelským řetězcem. Uživatelům pomáhá zajistit vysledovatelnost, dodržovat FIFO a další požadované režimy; podporuje jejich operativnost i konkurenceschopnost.

 

POUŽITÍ SSCC V PRAXI

Jedinečný identifikační klíč umožňuje identifikaci jakékoliv logistické jednotky. A nezáleží na tom, zda se jedná o karton, paletu nebo kontejner, který slouží k přepravě např. v námořní dopravě.

O logistické jednotce označené SSCC kódem mají uživatelé přesný přehled po celé její cestě dodavatelsko-odběratelským řetězcem a jedním pípnutím, které jim oznámí správné sejmutí čárového kódu, ji okamžitě zaevidují. Obrovskou výhodou je rozsah SSCC kódů. Díky němu mohou firmy využít v závislosti na délce GCP 10 milionů až jednu miliardu identifikačních čísel. Kapacitu SSCC kódu je možno navýšit také správným využitím logistické varianty.

 

 

SSCC ZAVÁDĚJÍ I E-SHOPY

Poptávka po konzultacích k využití SSCC aktuálně roste. Dotazy pocházejí nejčastěji od on-line obchodníků, resp. jejich dodavatelů. Důvod je nasnadě. Během pandemie se zvýšily objemy zboží a jejich obrátka u e-shopů. E-taileři objevují výhody využívání SSCC kódů ve svých skladech a v přepravě. Zvažují možnosti automatizace, implementují elektronickou výměnu dat a vyzývají své partnery k zasílání zprávy DESADV.
 

 

 

DŮLEŽITÉ ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ SSCC:

  1. SSCC kód přiděluje ten, kdo logistickou etiketu sestavuje. Pokud má společnost svůj sklad v zahraničí, kde je registrována u tamní členské organizace GS1, přiděluje SSCC kód ze své číselné řady s prefixem daného státu.
  1. SSCC je jediný povinný údaj, který musí být vždy uveden na logistické etiketě. V případě, že SSCC označuje nehomogenní mixovanou paletu, budou všechny informace o produktech, počtech, šaržích a datech zaslány prostřednictvím elektronického dodacího listu, EDI zprávy DESADV.
  1. Každá paleta musí mít přiděleno jedinečné SSCC, ideálně formou pořadového číslování. Nesmí dojít k tomu, že by firma měla dvě nebo více logistických jednotek se shodným SSCC.

 

Opakované využití již přiděleného SSCC je možné nejdříve jeden rok po jeho vydání. SSCC umožňuje firmám sdílet další informace o logistické jednotce. Tato data lze poslat prostřednictvím elektronického dodacího listu, zprávy DESADV před fyzickou expedicí logistické jednotky.

Na příjmu u obchodního partnera operátoři naskenují SSCC a rychle získají informace požadované k přijetí zboží; následně může proběhnout proces fakturace (viz schéma na následující straně).

Výhodou včasného doručení DESADV je okamžitá reakce odběratele. Příjemce má možnost rezervovat vykládací rampu pro kamion, přiřadit paletám konkrétní místo ve skladu nebo evidovat data za účelem vysledovatelnosti zboží.

Na elektronický dodací list může navazovat elektronická příjemka, zpráva RECADV. Zpráva slouží k potvrzení fyzického příjmu zboží. S její pomocí se dají řešit případné nesrovnalosti v dodávce zjištěné porovnáním objednaného, dodaného a přijatého množství. Zpráva se vystavuje po fyzickém příjmu a kontrole zboží příjemcem v časové lhůtě dohodnuté s dodavatelem.

 

 

Přínosy zavedení a provázání EDI zpráv DESADV a RECADV jsou mimořádné. Uživatelé mohou efektivněji plánovat přejímky a kapacity skladových prostor, zpřesnit kontroly při příjmu a ihned reagovat zpětnou vazbou. Finanční oddělení oceňují okamžitou možnost fakturace na základě potvrzení příjmu zboží. Díky rychlejšímu řešení rozdílů zjištěných při příjmu zboží je následně urychlená i likvidace jednotlivých faktur.

 

 

POKROČILÉ APLIKACE: CASH HANDLING…

Schopnost jednoznačné identifikace prakticky neomezeného množství logistických jednotek a sdílení dat asociovaných s konkrétním SSCC v reálném čase se uplatňuje i v pokročilejších logistických aplikacích. Systémy na bázi SSCC se pro svoji robustnost a spolehlivost prosadily mj. při přepravě peněz či cenin.

Peněžní cyklus se skládá z různých procesů pro objednávání, příjem a doručování bankovek a mincí. Zahrnuje mnoho různých zpracovatelů hotovosti požadujících vysoce bezpečné a spolehlivé obchodní transakce. Využití SSCC a dalších standardů GS1 zvyšuje účinnost, bezpečnost a transparentnost veškerých procesů při distribuci hotovosti. V této souvislosti mohou globální standardy GS1 přispívat ke zvýšení spolehlivosti fyzického sledování hotovosti, optimalizaci a standardizaci toku zpráv mezi zpracovateli hotovosti, odstranění duplicitních vstupů, úspoře času při přípravě, odesílání a příjmu nebo ke zlepšení sledovatelnosti.

 

… BALÍKOVÁ PŘEPRAVA A MĚSTSKÁ LOGISTIKA

Konkrétním příkladem uplatnění globálních standardů je zavedení jednoznačné identifikace balíků v rámci jednotného evropského prostoru. Evropská komise pro normalizaci (CEN) byla pověřena přípravou technické normy pro přeshraniční dodávky balíků. CEN vybral v první etapě pro potřeby harmonizované identifikační etikety GS1 standard, konkrétně SSCC kód.

Organizace GS1 nabízí všem účastníkům logistického procesu širokou škálu standardů, které jim pomohou vybudovat nezbytný základ jednoznačné identifikace pro transparentní a efektivní realizaci poslední fáze doručovacího procesu, tzv. poslední míli.

Standardy GS1 usnadňují doručování prostřednictvím městských konsolidačních center. Standard SSCC jako společný balíkový identifikátor je pro úspěch tohoto nového modelu klíčový. Systém GS1 však může pro podporu logistiky poslední míle nabídnout i další identifikační klíče. Zejména Globální lokalizační číslo (GLN) pro identifikaci jednotlivých uzlů v distribuční síti, míst dodání, což umožní snadnou konsolidaci balíků či zásilek určených k dodání do jedné destinace.

V rámci standardu GS1 je možné identifikovat nejenom obsah zásilky, ale také jednotlivé přepravce, vozidla

i koncové příjemce.

 

SCHÉMA SDÍLENÍ DAT O ZÁSILCE

  1. SESTAVENÍ OBCHODNÍ JEDNOTKY

Do obchodní jednotky (např. kartonu) jsou umístěny spotřebitelské jednotky (jednotlivé produkty) stejné šarže a stejného data spotřeby (minimální trvanlivosti). Číslo šarže a datum jsou uvedeny na obalu jednotky a zakódovány v čárovém kódu GS1-128 spolu s GTIN.

  1. SESTAVENÍ LOGISTICKÉ JEDNOTKY

Obchodní jednotky jsou skládány na logistickou jednotku (např. paletu) a tato akce je zároveň evidována v IS (typicky skenováním čárového kódu). Po sestavení logistické jednotky je generován její SSCC kód, ke kterému je v IS přiřazen seznam obsažených obchodních jednotek, a vytištěna GS1 logistická etiketa.

  1. SESTAVENÍ A NALOŽENÍ ZÁSILKY

Při nakládání logistických jednotek do kamionu jsou skenovány pouze jejich SSCC kódy, ke kterým se již v IS váže seznam obsažených obchodních jednotek. Po naskenování poslední logistické jednotky je vygenerována EDI zpráva DESADV.

  1. TRANSPORT ZÁSILKY

Zpráva DESADV by měla dorazit na místo dodání (k odběrateli) dříve než samotná zásilka.

 


Michael Šimek, manažer GS1 BARCODES, GS1 Czech Republic

8.12.2021

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies