• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Společnost STILL získala mezinárodně uznávaný zlatý certifikát trvalé udržitelnosti

Ilustrační foto | STILL

Zodpovědné chování vůči životnímu prostředí, partnerům, zákazníkům a zaměstnancům je ve společnosti STILL pevně zakotveno ve firemních zásadách. Proto se společnost i letos znovu podrobila auditu trvalé udržitelnosti prováděnému mezinárodní hodnotící platformou EcoVadis. S vynikajícím výsledkem: Společnost STILL získala za svou aktivitu v oblasti společenské odpovědnosti (CSR) zlatý certifikát trvalé udržitelnosti. 

Hodnocení renomovanou ratingovou agenturou EcoVadis se společnost STILL podrobuje již deset let. Hodnocení se zaměřuje na čtyři velké oblasti trvalé udržitelnosti: „životní prostředí“, „pracovní a lidská práva“, „férové obchodní praktiky“ a „udržitelné nákupy“. Po velmi dobrých výsledcích v minulých letech získala společnost STILL v roce 2021 poprvé zlatý certifikát trvalé udržitelnosti.

STILL tak patří mezi nejlepší strojírenské firmy hodnocené agenturou EcoVadis na světě a představuje vysoký standard globálně působící průmyslové společnosti orientované na budoucnost. Velkou měrou to platí zejména pro aspekty ochrany životního prostředí – zde se společnost STILL dostala mezi nejlepší 1 procento všech hodnocených firem v tomto sektoru.

Neseme zodpovědnost, tvoříme budoucnost

Ekonomické jednání v souladu s ekologickými a sociálními standardy je pro STILL nejvyšší prioritou a tvoří základ všech strategických rozhodnutí. Patří sem maximální transparentnost v rámci celého řetězce tvorby hodnot, zodpovědné zacházení se zdroji od výroby až po likvidaci a zajišťování a podpora vysokých sociálních a bezpečnostních požadavků u dodavatelů a partnerů. Všechny tyto standardy jsou zakotveny ve firemních zásadách a dodržují se napříč odděleními a hierarchickými úrovněmi. Aby byly co nejtransparentnější i pro obchodní partnery a zákazníky, nechává STILL své standardy společenské odpovědnosti (CSR) prověřit nezávislou ratingovou agenturou EcoVadis. „Hodnocení zlatým certifikátem trvalé udržitelnosti je krásným oceněním našich přesvědčení a našeho dlouholetého úsilí,“ říká Frank Müller, Senior Vice President Brand Management / Sales & Service Steering STILL EMEA. „Zejména vzhledem k aktuální klimatické situaci neexistuje žádná alternativa k hospodárnému chování, které se zaměřuje na dlouhodobou ochranu a zachování našich celosvětových zdrojů.“ 

CSR jako prodejní argument budoucnosti

Certifikáty, jako je plaketa trvalé udržitelnosti od EcoVadis, jsou budoucími značkami kvality v ekonomice. Protože nikdy nebyla trvalá udržitelnost a zodpovědnost při hodnocení firem pod větším drobnohledem než dnes. CSR již dávno není otázkou image. Zodpovědné jednání a firemní filozofie s orientací na hodnoty se naopak stávají relevantním rozlišovacím kritériem a prodejním argumentem v globálním boji o zákazníky, zakázky a partnerství.

 

Zdroj: PR Clinic

12.10.2021

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies