• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Společnost Siemens Mobility získala významnou zakázku na údržbu a dodávku světelné signalizace a inteligentních dopravních systémů

ilustrační foto

Konsorcium měst Warwickshire, Coventry a Nottingham vybralo společnost Siemens Mobility jako dodavatele pro zajištění údržby křižovatek vybavených světelně signalizačním zařízením (SSZ). Smlouva uzavřená 1. dubna 2020 na dobu pěti let navazuje na předchozí více než dvacetiletou úspěšnou spolupráci.

Region střední Anglie představuje významnou součást britské dopravní infrastruktury. Během příštích tří let se však očekává rostoucí zatížení místní dopravní sítě kvůli plánovaným dopravním stavbám nebo kulturně sportovním akcím. Patří mezi ně například Hry Commonwealthu pro rok 2022 konané v Birminghamu, vyhlášení Coventry Městem kultury v roce 2021 či dopad projektu výstavby vysokorychlostní železnice (HS2).

Siemens Mobility bude odpovídat především za běžnou údržbu a pravidelné roční revize 973 křižovatek SSZ v celém regionu a zároveň se zaměří na veškerou komunikační infrastrukturu. Instalace případných dalších SSZ budou probíhat na základě provozních požadavků jednotlivých měst, a to formou nové výstavby nebo modernizací stávající technologie.

Společnost Siemens Mobility bude mít zároveň příležitost zavést do měst další inteligentní dopravní systémy, např. pro řízení a správu parkovišť, proměnné dopravní značení či systémy pro automatické rozpoznávání registračních značek. Poskytovat může i poradenské služby.

„Jsme rádi, že se nám tuto zakázku podařilo získat a že tak můžeme nadále rozvíjet úspěšnou spolupráci s kolegy z místních samospráv,“ uvedl k udělení zakázky Wilke Reints, jednatel Siemens Mobility UK odpovědný za inteligentní dopravní systémy. A dodává: „Oblast střední Anglie leží aktuálně v srdci většiny dopravních inovací ve Velké Británii. Na spolupráci s místními samosprávami se velice těšíme, zejména nyní, kdy naše odvětví prochází zajímavým obdobím plným nových a rychlých změn. Díky pokračující spolupráci mohou města udržitelným způsobem zvyšovat hodnotu infrastruktury po celý její životní cyklus a celkově tak zlepšit podmínky pro všechny účastníky silničního provozu.“  

V České republice se nachází největší vývojové centrum Inteligentních dopravních systémů společnosti Siemens Mobility. Právě v brněnské pobočce vzniká software k řízení silniční dopravy pro celý svět, konkrétně se jedná o produkty Sitraffic Scala a Road Side Unit. V Čechách vyvinuté systémy dnes řídí dopravu například na americkém Manhattanu. 

 

Sitraffic Scala

Aplikace pro monitorování a řízení dopravy ve městech. Slouží k monitorování a řízení křižovatek světelné signalizace, stejně tak jako ke sběru dopravních dat. Dokáže efektivně využít novou generaci řadičů, které automaticky řídí křižovatku. Umí pracovat s řadiči od různých dodavatelů a pracuje na evropsky uznávaném komunikačním rozhraní.

 

Road Side Unit

Jednotky poskytující klíčová data pro přesnější představu o aktuální dopravní situaci, umožňují účinnější řízení dopravy, výrazné snížení počtu nehod a ještě větší snížení emisí, než je dosud možné. Jsou schopny přenášet údaje o červeném nebo zeleném načasování na křižovatkách, doporučené rychlosti, překážkách v komunikaci či informace o dopravních nehodách. Umožňují komunikaci mezi autem a okolní infrastrukturou.

 

Zdroj: Siemens Česká republika

12.6.2020

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies