• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Společnost CHEP se stává dalším držitelem ocenění Lean & Green Europe Awards

Ilustrační foto | ECR

Nákladní silniční doprava je v rámci Evropy naprosto dominantní způsobem přepravy zboží. Celý obor se přitom potýká s nedostatkem řidičů, stále rostoucími cenami paliv a energií. Průměrné vytížení přepravních kapacit se přitom pohybuje kolem 60 %. Stále více proto nabývá na intenzitě diskuse o spolupráci v rámci dodavatelského řetězce s cílem zvyšovat jeho efektivitu při současném snižování dopadu na životní prostředí.

To byly hlavní impulsy proč se Česko-Slovenská Iniciativa ECR zapojila do organizace nejvýznamnějšího evropského programu pro udržitelnou logistiku Lean & Green Europe a připravila jeho národní část.

Cílem programu Lean & Green Europe je komunikovat problematiku snižování CO2 a skleníkových plynů v sektoru logistiky. Při zapojení do programu Lean & Green dokážou společnosti zvýšit svoji konkurenceschopnost a současně snížit uhlíkovou stopu. Program plní dvě základní funkce, jedná se o společnou platformu pro sdílení zkušeností a postupů nejlepší praxe, současně poskytuje možnost spolupráce při zapojení do společných projektů. Druhá hlavní funkce je komunikace – umožňuje prezentovat aktivity v oblasti snižování CO2 a dopadů na životní prostředí a zviditelňuje společnosti, které jsou do programu zapojeny.

Lean & Green je koncipován jako závazek společnosti snížit minimálně o 20 % emise CO2 z logistických aktivit během následujících 5 let. Tento závazek musí mít zpracovaný v rámci vlastního akčního plánu, včetně navrhovaných opatření a způsobů měření na základě mezinárodních protokolů a standardů pro měření uhlíkové stopy. Akční plán společností a průběžné výsledky nejméně jedenkrát ročně prochází nezávislým auditem. Na základě tohoto postupu získává společnost ocenění Lean & Green Europe Awards. Pokud po ukončení 5letého období prokáže závěrečný audit, že byly splněny podmínky snížení produkce CO2 o minimální objem 20 %, pak získává společnost ocenění Lean & Green 1st Star.

Dalším držitelem držitelem ocenění Lean & Green Europe Award v České republice se na základě nezávislého posouzení akčního plánu Vysokou školou ekonomickou / katedrou logistiky stala společnost CHEP.

Těší mě, že úsilí, které náš lokální tým i kolegové ze Supply Chain týmu vynaložili při vypracování tohoto mimořádně důležitého akčního plánu, bylo oceněno i experty z takto renomované oborové instituce. Společensky odpovědný přístup a upřímný zájem o stav klimatu definují naše podnikání na globální i lokální úrovni,“ řekl Frederic Rotrou, country lead společnosti CHEP pro Českou republiku.

Auditovaný akční plán společnosti CHEP pracuje s přesnými daty o emisích uhlíku a definuje realistické cíle spolu s konkrétními kroky k jejich postupné eliminaci. Lean & Green Award oceňuje kvalitu plánů a předchází plnění stanovených cílů. Po auditu přechází CHEP plynule do aktivační fáze, v níž bude realizovat jednotlivé kroky z akčního plánu a v pravidelných intervalech podávat zprávy o svém pokroku.

„Jako poskytovatel paletového poolingu aktivně prosazujeme principy oběhového hospodářství v logistice, které, jak pevně věřím, si osvojí stále více společností s významným dopadem na stav klimatu. V návaznosti na práci týmů CHEP jsem přesvědčen, že naše aktivity postupně povedou nejen k získání certifikace, ale – co je ještě důležitější – k obecně udržitelnější logistice a ekologičtějším dodavatelským řetězcům," uzavírá Frederic Rotrou.

Pan Roman Bartíšek, VP Supply Chain Albert Česká republika a člen Presidia Česko-Slovenské Iniciativy ECR k udělení ocenění společnosti CHEP následně uvedl: “Gratuluji společnosti CHEP k získání ocenění Lean & Green Europe Award. Je zřejmé, že problematika udržitelnosti a snižování CO2 v retailu a logistice bude v nadcházejícím období čím dál tím důležitější. Sektor retailu je odpovědný za cca 40 % celkové produkce GHG v Evropě, samotní obchodníci jsou však z tohoto množství schopni sami ovlivnit pouze 5 %. Klíčová je tedy spolupráce s dodavateli a dalšími partnery a to, abychom společně dokázali snížit produkci skleníkových plynů v celém dodavatelském řetězci. A pro dosažení tohoto společného cíle bude nezbytné, aby další dodavatelé, výrobci a poskytovatelé služeb aktivně přijímali podobné dobrovolné závazky jako společnost CHEP“.

 

Logo GLProgram Lean & Green Europe je dostupný v 15 zemích Evropy a v Kanadě a je do něj aktivně zapojeno přes 550 společností. Realizaci programu Lean & Green Europe v České republice zajišťuje Česko-Slovenská Iniciativa ECR za podpory organizace GS1 Czech Republic a ve spolupráci s prémiovým partnerem programu společností EY Česká republika.

Více informací na www.lean-green.cz

 

Zdroj: Česko-Slovenská Iniciativa ECR

19.12.2022

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies