• LogisticNEWS
    O čem se mluví

ŠMÍDL si pochvaluje monitorovací systém GX SOLUTIONS

šmíd

Logistická společnost Šmídl s.r.o. poskytuje komplexní logistické služby, ve kterých nechybí nabídka skladování. Pro svou flotilu manipulační techniky se nedávno rozhodla implementovat monitoring. Dodavatelem se stala firma GX Solutions, která má s monitorovacími systémy a jejich implementací bohaté dlouholeté zkušenosti. Už první zkušenosti s nasazeným monitorovacím systémem velmi rychle ukázaly růst úspor a efektivity při práci s manipulační technikou.

Společnost Šmídl s.r.o. vznikla v roce 2004, její historie však přímo navazuje na firmu Vladimír Šmídl – TRANSPORT Žamberk, která se pohybuje na dopravním trhu již od roku 1990. Dnes Šmídl poskytuje komplexní logistické služby – silniční, leteckou i námořní dopravu, skladování i doprovodné logistické služby, vnitrozávodovou dopravu, přepravu autobusů po vlastní ose, ADR přepravy, celní služby, noční rozvozy. Šmídl s.r.o. je certifikovanou společností ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004.
 

Vlastní vozový park společnosti čítá 278 vozidel značky Iveco, Scania a Mercedes Benz. Šmídl zajišťuje přepravy prakticky do všech částí světa, ale hlavními destinacemi jsou Itálie, Francie, Rakousko, Německo, Benelux, Španělsko, Skandinávie a Velká Británie.
 

Velkorysá logistika Šmídl stále roste
 

Během svého působení získala firma Šmídl pevné postavení na dopravním trhu především díky kvalitě a rozsahu poskytovaných služeb. Obrat společnosti za rok 2015 překročil miliardu Kč, čímž se firma řadí nejenom mezi nejvýznamnější logistické společnosti v Pardubickém kraji, ale rovněž mezi největší dopravce v celé České republice. Společnost Šmídl zaměstnává 430 pracovníků, kteří zabezpečují poskytování logistických služeb ve střediscích Vysoké Mýto, Žamberk, Kutná Hora, Beroun a Brno. Hlavním klientem společnosti je IVECO Czech Republic– člen skupiny CNH Industrial.

 

Ve Vysokém Mýtě má firma Šmídl logistické centrum. Na konci loňského roku probíhaly v logistickém centru práce na nové hale H5, která byla nyní úspěšně zkolaudována. Otevření umožní zvýšit objem zakázek a vznik nových pracovních pozic. Výstavba haly byla zahájena v říjnu loňského roku a podařilo se ji dokončit a zkolaudovat v plánovaném termínu.
 

Kromě velké skladovací haly s rozlohou sedm tisíc čtverečních metrů se komplex rozrostl o nové parkovací prostory pro kamiony a osobní automobily a také o ekologickou myčku nákladních vozidel. Důvodem rozšiřování je trvalý růst společnosti. Dosavadní prostory tak již nestačily pokrýt stoupající počet zakázek skladování a přepravy zboží. Zvětší se také plocha parkoviště, čímž se usnadní doprava kolem skladovacích hal. Zvýšení skladovacích kapacit a objemu přepravy přináší nové pracovní pozice. Jedním z hlavních důvodů pokračujících investic firmy do rozvoje logistického centra ve Vysokém Mýtě je strategická pozice ve středu republiky a výhodná poloha u rychlostní silnice R35.


GX Solutions nejlepším dodavatelem monitoringu

„Společnost GX Solutions jsme vedli již dlouho v patrnosti, setkávali jsme se na odborných konferencích a otázka monitoringu nás v rámci rozšíření společnosti začala čím dál tím více zajímat,“ uvádí Luděk Demel, facility manažer ve společnosti Šmídl.

„Postupně jsme začali hodnotit, co nám systém přinese do praxe, a rozhodli jsme se uspořádat výběrové řízení. V rámci výběrového řízení, v kterém jsme oslovili kromě společnosti GX Solutions i více dodavatelů techniky byl systém GX Solutions zvolen a vyhodnocen jako nejvhodnější řešení. Jeho technické funkcionality a uživatelská přívětivost výrazně předčily systémy od dodavatelů techniky.“


Hlavním důvodem pro zvolení GX Solutions byla univerzálnost systému na všechny dodavatele techniky, které Šmídl využívá. Dalším klíčovým ukazatelem byla také cena systému, tedy výsledné kritérium poměr cena/kvalita hovořila jednoznačně pro řešení GX Solutions. Hlavní požadovaná funkce systému bylo sledování vytížení techniky a to včetně sledování vytížení obsluhy. Další funkce, která vzhledem k nákladům na provoz techniky, logistickou společnost nadchnula, je monitoring nárazů na více rozlišovacích stupňů, kde je příjemným doplněním sledování pozice techniky.
 

„Tedy v případě nárazu jsme schopni dohledat konkrétní místo, kde došlo k poškození vybavení skladu. Samozřejmostí pro funkčnost je přihlašování obsluhy k technice včetně blokace manipulační techniky pro neoprávněné používání,“ vysvětluje společnost Šmídl.
 

Monitoring VZV přináší příznivé efekty
 

Celkem má společnost Šmídl s.r.o. osazeno monitorovacím systémem GX Solutions 15 kusů techniky, z toho pět systémových zakladačů a deset čelních vysokozdvižných vozíků. (Další čtyři vozíky zůstaly neosazeny – jeden z důvodu pronájmu a tři kvůli slabšímu využití). Systém tak byl osazen na většinu techniky, převážně na nejvíce používané stroje, které pracují v každodenním provozu.

 

Monitoring manipulační techniky je jedním z moderních nástrojů, který přispívá k větší kontrole nad stavem a provozem techniky. Společnost Šmídl díky němu výrazně šetří jak peníze, tak i čas.

 

„Samozřejmě, jako každá modernizace i toto zlepšení sebou neslo finanční investici,“ říká společnost Šmídl.

 

„Hlavní návratnost investice jsme očekávali ve snížení nákladů na škody způsobené provozem techniky, ať už na škody na vybavení skladů, tak na škody na technice. Toto očekávání se naplnilo a náklady tohoto charakteru se výrazně snížily. Od implementace systému jsme zaznamenali pouze šest škodných událostí, které byly způsobené obsluhou techniky. Objasněnost způsobených škod se zlepšila přibližně na 70 procent, tím jsme uspořili velké finanční prostředky. Zároveň systém ušetřil nemalé finanční a časové náklady na dohledávání škod na kamerovém systému a dokazování.“

 

Celá řada užitečných údajů

 

„V rámci práce s daty, které nám systém GX Solutions nabízí, hodnotíme především oblast nárazů a chování manipulantů. Dále průběžně vyhodnocujeme vytíženost techniky v rámci jednotlivých směn, včetně sledování špiček našeho provozu,“ uvedl dále Luděk Demel.

 

Vzhledem k neustálému rozšiřování logistické firmy a její flotily byl tento krok nezbytnou součástí modernizace provozu. Největší přínos do praxe hodnotí společnost Šmídl v oblasti výchovy manipulantů a zlepšení jejich chování k technice. To se finančně projevilo i na nákladech na opravy vybavení skladů a techniky. Od zavedení systému a seznámení obsluhy s tím, že je technika monitorována, se chování manipulantů zlepšilo ve všech oblastech jejich činnosti.

 

„Také se nám podařilo docílit výrazného zvýšení objasněnosti škod. Nyní naši manipulanti způsobené škody rovnou řeší a nesnaží se je zatajit. Průběžně s našimi zaměstnanci probíráme jejich výsledky na bázi měsíčních statistik, to mělo za následek zvýšení zájmu našich zaměstnanců o tuto otázku, začali se mezi sebou porovnávat a výsledkem byla jejich snaha zlepšovat své chování.“

 

Lidé získali větší pocit zodpovědnosti

 

Systém logistické společnosti Šmídl zároveň pomáhá ve výchově nových zaměstnanců do našich provozních standardů. Tím se minimalizovaly náklady na opravy vozíků, které byly zapříčiněné nedbalým chováním manipulanta, obvykle nárazem techniky. V pracovní kultuře je znát větší odpovědnost obsluhy za svěřený pracovní nástroj. Zhruba polovina manipulantů ocenila přínos systému, protože zavedením monitoringu manipulační techniky skončily pochybnosti o zavinění škod na vybavení skladů a technice a systém napomáhá férovému pracovnímu prostředí.

 

„Pomocí průběžně nasbíraných dat se do budoucna chceme ještě více zaměřit na oblast zvýšení efektivní práce techniky a manipulantů, tedy další šetření cenných finančních zdrojů,“ zdůrazňuje na závěr Luděk Demel další přínosy, které od monitoringu GX Solutions očekává.

 

Přínosy zavedení monitorovacího systému:

 

  • Větší kontrola nad stavem a provozem manipulační techniky = výrazná finanční i časová úspora,
  • Efektivnější vytěžování techniky v rámci jednotlivých směn,
  • Zlepšení chování manipulantů vůči technice = snížení nákladů na opravy vybavení skladů a techniky,
  • Zvýšení objasněnosti škod – až na 70 %,
  • Snadnější zapracování nových zaměstnanců do provozních standardů = minimalizace nákladů na opravy vozíků.
11.9.2016

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

 

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.