• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Slovenský trh má co nabídnout

ilustrační foto

Slovenská ekonomika je aktuálně v dobré kondici a společnost ji s chutí podporuje utrácením prostředků. Takový stav je tahounem pro velké zahraniční společnosti. Dobrým ukazatelem je i politická stabilita, kterou okolní státy pomalu ztrácejí. Také z těchto důvodů je Slovensko čím dál více zajímavým cílem investic. Často zmiňovaným tématem je slabá základna nezaměstnaných, kteří by byli vhodnými kandidáty pro velké investory jako například JLR a Amazon. O čem se už ale hovoří méně, je know how stejně jako i tradice průmyslové výroby a vývoje v široké škále průmyslových odvětví na Slovensku. Kvalita práce a její cena jsou pak dalšími pozitivními ukazateli vůči okolním zemím.

„I když je slovenský trh limitovaný velikostí státu jako takového, export je v největším odvětví na Slovensku – automobilovém - ukázkou, že tento faktor není až tak velkým limitem. Slovensko také v rámci EU tvoří důležitý dopravní uzel, který k přepravě využívají mnohé logistické společnosti se kterými Cushman & Wakefield spolupracuje,“ říká na úvod Martin Hudák, vedoucí průmyslového týmu Cushman & Wakefield na Slovensku.

Společnosti působící na Slovensku však trápí i některé aspekty, které zatím brzdí rychlejší rozvoj podnikání a jejichž odstranění by přispělo k zatraktivnění podnikatelského prostředí. „Uvítali bychom další snížení daňového a odvodového zatížení. Navzdory tomu, že došlo ke snížení korporátní daně z 22 % na 21 %, je její hodnota v porovnání s okolními zeměmi v regionu stále vysoká. Z hlediska cen energií nás nejvíce trápí neustálé zvyšování regulované části nakupované energie, přičemž cena komodity na trhu klesá, ať už v případě elektrické energie jako i zemního plynu. Výška regulované části ceny energií tak negativně ovlivňuje konkurenceschopnost podnikatelského prostředí v porovnání s okolními státy. Podnikání na Slovensku by ulehčilo dokončení dálniční infrastruktury. Pro naši společnost je z tohoto pohledu klíčové zejména dokončení dálnice D3 vedoucí ze Žiliny do České republiky a do Polska. V posledním období začínají firmy výrazně pociťovat nedostatek kvalifikované pracovní síly. Vláda by měla vytvořit podmínky na to, aby při plánování kapacit jednotlivých učebních oborů střední školy a samosprávy zohledňovaly reálnou situaci na trhu práce v daném regionu a více kooperovaly s firmami, které v něm působí. Doporučujeme zlepšit vymahatelnost práva a v co největší možné míře zamezit druhotné platební neschopnosti. Uvítali bychom reformu v oblasti daňové politiky, přičemž pravidla pro transferové oceňování musí být nastavena srozumitelně a jednoznačně,“ vysvětluje Jozef Bačé, tiskový mluvčí společnosti Kia Motors Slovakia.

To potvrzuje také Ing. Naďa Kováčiková, Commercial Officer pro Slovensko společnosti VGP – industriální stavby s.r.o. „Za poslední roky bohužel vidíme a cítíme pokles kvality podnikatelského prostředí na Slovensku. Nové daňové zatížení, znovuzavedení daně z dividend a korupční kauzy nepřispívají k zatraktivnění podnikatelského prostředí. Pozitivně hodnotíme snahu vlády o dobudování infrastruktury, která je pro naše aktivity klíčová. Vybudování nultého obchvatu okolo Bratislavy nebo dálniční sjezd na dálnici D2 a D1, kde však také v některých případech narážíme na zdlouhavé rozhodovací procesy. Celkově vnímáme též vývoj z hlediska funkčnosti a spolupráce s místními úřady.“

Mgr. Lucia Kovarovič Makayová, tisková mluvčí společnosti Volkswagen Slovakia, a.s. také upozorňuje na nedostatek kvalifikované pracovní síly, který se dotýká i slovenského trhu. „Potěšilo by nás, kdyby se opatření vlády v souvislosti s chybějící pracovní silou soustředila zejména na kvalifikaci v povoláních, kde pociťujeme velký nedostatek odborníků. Jde především o elektroniky, mechaniky a nástrojáře. K zatraktivnění podnikatelského prostředí by přispěl ze strany státu i rozvoj infrastruktury a podpora mobility pracovní síly. Jako zaměstnavatel jsme v těchto oblastech rozběhli víceré aktivity. Mobilitu jsme podpořili posílením smluvní dopravy ve všech regionech, ze kterých k nám přicházejí zaměstnanci. Přibližně tisícovka využívá jednu z pěti ubytoven v Bratislavě, na kterou jim významně přispíváme. Sami investujeme do dalšího rozvoje infrastruktury. V bratislavském závodě postavíme v tomto roce nové řídící místo pro kamiony s rozlohou téměř 34 000 m2, které odlehčí dopravu okolí závodu. Zároveň v nejbližších měsících otevřeme pro zaměstnance tříposchoďový parkovací dům s 1 200 místy.“

Lucia Kovarovič Makyová dále pokračuje „Společnost Volkswagen Slovakia (VW SK) loni přijala 1 500 zaměstnanců, čím jejich počet stoupl na 12 300. Aktuálně se připravujeme na náběh nových produktů, což už nyní vyžaduje stovky nových lidí. Situace na slovenském pracovním trhu je náročná, nezaměstnanost rekordně nízká kvalifikovaná pracovní síla chybí. Také z tohoto důvodu si vychováváme vlastní odborníky. Spolu s partnery jsme založili Duální akademii, ve které se v současnosti vzdělává duálním systémem pro VW SK přibližně 200 žáků a rekvalifikantů. Naším cílem je najít zaměstnance v první řadě na Slovensku, ale zájem pracovat ve VW SK mají i uchazeči z České republiky a Maďarska.“

Často zmiňovaným a z mnoha stran diskutovaným tématem je rozvoj infrastruktury. Dle Pavola Jančoviče, prezidenta Česmad Slovakia je rozvoj infrastruktury na Slovensku daleko za požadavky trhu či dopravců. Ministr dopravy sice relativně často poklepává základní kámen některého úseku dálnice, resp. rychlostní komunikace anebo nějaký úsek otvírá. Jsou to ale jen částečná řešení. „Nejpodstatnější není, zda Bratislavu s Košicemi spojíme v roce 2020, 2025, nebo vůbec. Důležité je, že se nedostatečně investuje do opravy cest. Rozpadají se mosty, cesty jsou plné výtluků. Samozřejmě, média podsouvají veřejnosti, že zodpovědnost nese nákladní silniční doprava. Pokud by se však problémy řešili a ne jen „záplatovali“, tak tento problém neexistuje. Jenže na opravy cest prostě nejsou peníze, navzdory obrovským sumám, které my dopravcové platíme v podobě mýta (téměř 200 mil. EUR za rok 2016) a dani z motorových vozidel. Je jednodušší hledat viníka, který je na očích. Nákladní doprava je právě nejviditelnější, ale také na silnice nejvíce přispívá. Bylo by super mít nové dálnice, avšak nyní nevyhnutelně potřebujeme opravu existujících silnic, včetně kontroly a rekonstrukce mostů. Myslím, že peněz na to dáváme dost. Co se týká železniční infrastruktury, Slovensko je napojené na významné evropské koridory. Jenže železniční doprava je využívána v nákladní dopravě jen minimálně, neboť neposkytuje takovou flexibilitu jako silniční nákladní doprava. Nemluvě o tom, že ani nově vybudované logistické parky nedisponují železniční vlečkou,“ vysvětluje Pavol Jančovič.

V blízké budoucnosti čeká slovenský trh vstup nových globálních zákazníků. Jaká jsou očekávání a co vstup těchto hráčů přinese? „S příchodem nového automobilového výrobce Jaguar Land Rover v Nitře očekáváme příchod nových dodavatelů ve výrobě ale i v logistice. Po rozmachu v České republice bude pokračovat nárůst zákazníků v sektoru e-commerce. Očekáváme tedy, že poptávka po logistických a výrobních prostorách bude nadále růst. Také proto jsme v současnosti zároveň s dostavbou naší poslední haly ve VGP parku Malacky, v procesu hledání a přípravy další lokality vhodné na výstavbu nového parku na Slovensku. Ze všeobecného hlediska věříme, že vstup nových globálních zákazníků bude zároveň vyvíjet tlak na školní systém a přípravu budoucích zaměstnanců, jejich dostupnost a kvalitu,“ hodnotí Ing. Naďa Kováčiková.

„Na Slovensku stejně jako v rámci celé Evropy se obchodu dařilo,“ hodnotí uplynulý rok Ing. Peter Formela, jednatel a obchodní ředitel společnosti ABONEX, s.r.o. „Když se daří obchodu, mají co dělat i dopravci a speditéři. Proto jsme i my na konci minulého roku mohli konstatovat vysoký nárůst produkce o 54 %. To vše díky usilovné práci všech členů našeho týmu a úspěšné spolupráci s našimi obchodními partnery doma i v zahraničí,“ shrnuje, a pokračuje „Také první kvartál tohoto roku potvrdil rostoucí výkony naší firmy, proto nás naplňuje optimismem, že na konci roku bude naše produkce zase o něco vyšší. Čeká nás i příprava na recertifikaci podle nové normy ISO 9001:2015, což přinese další vylepšení kvality naší práce a větší spokojenost našich zákazníků a obchodních partnerů. Kromě silniční přepravy chceme ještě více posílit náš tým v oblasti letecké, námořní a kombinované přepravy, abychom mohli pokrýt rostoucí požadavky našich zákazníků. Chtěli bychom též zlepšit pracovní prostředí našich zaměstnanců v nových vlastních prostorách.“

Uplynulý rok hodnotí úspěšně také společnost Erfolg s.r.o. „S ročním obratem 24,6 mil., celkovým počtem přeprav 28 872 (31,93 % přeprav v rámci Slovenska), jsme naplnili námi stanovené cíle. Jsme členem ZLZ SR, FIATA, vlastníme certifikát All World Shipping, TÜV SÜD pro systém řízení kvalit, jako i certifiká GDP na převoz farmaceutických produktů. Naše strategie vychází z optimalizace portfolia produktů a intenzivního zaměření se na specifická odvětví. V rámci slovenského trhu se snažíme rozvíjet služby jako Just-In-Time, Just-In-Seěuence, či door to door. Tyto služby se navíc spojují s automobilovým průmyslem, proto bychom se chtěli ještě více soustředit tímto směrem,“ říká jednatelka Mgr. Lilla Balla Bukóová, a dále pokračuje „Naším záměrem je dlouhodobá stabilita firmy a poskytování kvalitních služeb. V souvislosti s nárůstem počtu zákazníků a objemu přepravených zásilek jsme se rozhodli zvýšit počet zaměstnanců na 90. Zvýšení kvality při přepravě farmaceutických produktů plánujeme dosáhnout pořízením nových vozidel, která by splňovala přísná kritéria. V souvislosti s těmito kroky plánujeme taktéž získat certifikát bezpečnosti TAPA. Naše public relations budujeme prostřednictvím letošního veletrhu Transport Logistic v Mnichově, či účastí na konferencích jako je např. SpeedCHAIN Slovakia. Vizí je rozšíření přeprav o námořní a leteckou přepravu.“

Dá se tedy říci, že i přes určitá úskalí, se kterými se společnosti na Slovensku potýkají, má slovenský trh vykročeno dobrým směrem. Dle očekávání by mohl být vstup nových globálních zákazníků dalším impulzem ke zlepšení podnikatelského prostředí a přispět k rozvoji podnikání na slovenském trhu.

Markéta Vojáčková

14.6.2017

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

 

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.