• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Skupina Raben Group podepsala svůj první úvěr spojený s udržitelností

Ilustrační foto | Raben

Evropská logistická skupina Raben Group úspěšně uzavřela se skupinou sedmi bank pětiletý inaugurační úvěr spojený s udržitelností (SLL) ve výši 225 milionů EUR. Jedná se zároveň o jednu z prvních transakcí SLL formou klubové dohody v rámci logistického odvětví v Evropě.

Na této transakci se podílelo sedm finančních institucí. BNP Paribas Bank Polska S.A. působila jako koordinátor udržitelnosti v souvislosti s transakcí SLL, přičemž ING Bank Śląski S.A. plnila roli zprostředkovatele a Coöperatieve Rabobank U.A. koordinátora dokumentace. Dalšími bankami, které se této transakce účastnily, byly Commerzbank AG, Mbank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. a UniCredit Bank AG.

Marže na SLL se odvíjí od toho, zda společnost dosáhne komplexního souboru pěti klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) pokrývajících environmentální, sociální a korporátní oblasti (ESG) v odvětví silniční dopravy a logistiky. Tyto KPI představují inovativní kombinaci interních KPI a externího hodnocení ESG.

Kombinace pěti KPI společnosti Raben komplexně řeší důležité otázky v oblasti ESG v souvislosti s její činností, a to včetně emisí skleníkových plynů (GHG), genderové diverzity a postupů řízení. Tato SLL tak představuje významný milník jak pro evropský sektor silniční dopravy a logistiky, tak i pro polský finanční trh.

Ukazatele KPI úvěru SLL jsou součástí cílů skupiny Raben Group ECO2WAY 2025, jak byly definovány ve „Zprávě o udržitelnosti pro rok 2020“:

  • snížení intenzity emisí v pobočkách společnosti Raben o 30 %,
  • snížení intenzity emisí v rámci přepravních činností o 10 %,
  • 96 % vozového parku s emisní normou Euro V a VI,
  • relativní snížení objemu silniční nákladní dopravy v důsledku zvýšení efektivity dopravy,
  • výpočty skleníkových plynů – aktualizace a vylepšení nástroje pro výpočet CO2 v dopravě.

Udržitelnost máme v naší DNA již léta a tato transakce je skutečným potvrzením našich ambicí a zapojení v této oblasti. Pro náš byznys zároveň představuje obrovský závazek do budoucna k dalšímu zlepšování. Rádi se však této výzvy chopíme, protože věříme, že skupina Raben Group je k udržitelnosti silně motivována,“ uvedl Ewald Raben, CEO skupiny Raben Group, a dodal: „Dnešní dohoda ukazuje, že ostatní odvětví, jako jsou banky, považují podnikání odpovědným způsobem za zásadní pro budoucí ekonomiku a obchod. Jsme rádi, že můžeme spojit naše síly a spolupracovat na poskytování udržitelných řešení pro budoucí generace. Jsem přesvědčen, že trh i obecné povědomí se v průběhu příštích tří až pěti let budou nadále vyvíjet a zákazníci upřednostní společnosti, pro které je udržitelnost stěžejním aspektem jejich činnosti.

Tato dohoda SLL v odvětví dopravy a logistiky v Polsku ukazuje, jak může BNP Paribas Bank Polska v rámci inauguračního financování spojeného s ESG využít své poradenské schopnosti k podpoře přední logistické skupiny, jakou je Raben Group. Jelikož se cíle v oblasti dekarbonizace, sociálního dopadu a řízení stávají strategickým imperativem, firmy budou rostoucí měrou potřebovat udržitelné financování jako páku k dosažení svých ambicí s ohledem na nulové emise,“ uvedl André Boulanger, viceprezident správní rady odpovědný za korporátní a institucionální bankovnictví, malé a střední podniky a podnikové bankovnictví, BNP Paribas Bank Polska.

 

Zdroj: Raben Group

13.8.2021

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies