• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Skupina Deutsche Post DHL usiluje o logistiku s nulovými emisemi do roku 2050

ilustrační foto
  • Ambiciózní průběžné cíle v oblastech snižování emisí CO2, lokálních emisí, ekologických zákaznických řešení a zaměstnaneckých aktivit do roku 2025
  • Předchozí cíl pro ochranu klimatu byl splněn před stanoveným termínem
  • Frank Appel: „Rozhodnutí, která přijímáme dnes, ovlivní, jak budou za 30 let žít naše děti.“

Skupina Deutsche Post DHL, největší poskytovatel poštovních a logistických služeb na světě, sníží do roku 2050 veškeré emise související s logistikou na nulu.  Tímto novým ambiciózním cílem hodlá významným způsobem přispět k omezení globálního oteplení s nárůstem teploty výrazně nižším než o dva stupně Celsia, jak bylo ujednáno v roce 2015 na konferenci o ochraně klimatu v Paříži (COP 21) v souladu s Agendou OSN pro trvale udržitelný rozvoj do roku 2030. Zároveň se skupina Deutsche Post DHL chce stát lídrem na trhu ekologické logistiky a plánuje rozšířit své portfolio ekologických produktů a služeb, jimiž pomůže zákazníkům dosahovat jejich vlastních cílů v oblasti ochrany klimatu. „Rozhodnutí, která přijímáme dnes, ovlivní, jak budou za 30 let žít naše děti,“ řekl Frank Appel, předseda představenstva společnosti Deutsche Post DHL.

Ambiciózní průběžné cíle

Cíl vybudovat do roku 2050 logistiku s nulovými emisemi, který si společnost Deutsche Post DHL stanovila v rámci svého úsilí o ochranu klimatu, platí jak pro její vlastní aktivity, tak i pro činnost subdodavatelů dopravních služeb. Misi logistiky s nulovými emisemi podporují čtyři průběžné milníky, jichž má být dosaženo do roku 2025 v rámci koncernového programu GoGreen na ochranu životního prostředí:

  • Skupina Deutsche Post DHL sníží globálně emise CO2 vlastních aktivit i činnosti subdodavatelů dopravních služeb o 50 % v porovnání s výchozím stavem z roku 2007.
  • Na lokální úrovni si koncern vytkl za cíl zlepšovat životy lidí přímo v místech, kde žijí, a používat čistou dopravu. Skupina Deutsche Post DHL bude zajišťovat 70 % své dopravy při přebírání zásilek a zboží od odesilatelů a jejich doručování adresátům dopravními prostředky s nulovými emisemi, například jízdními koly a elektromobily.
  • Více než 50 % prodeje bude zahrnovat ekologická řešení, která zvýší úroveň ochrany životního prostředí v rámci dodavatelských řetězců zákazníků.
  • Koncern zajistí do roku 2025 proškolení a certifikaci 80 % svých zaměstnanců na specialisty GoGreen a aktivně je bude zapojovat do svých aktivit na ochranu životního prostředí a klimatu. Společnost také plánuje zasadit se svými partnery jeden milion stromů ročně.

Skupina Deutsche Post DHL svým programem GoGreen na ochranu životního prostředí rovněž podpoří Agendu OSN pro trvale udržitelný rozvoj do roku 2030. Agenda vytváří základy pro realizaci globálního hospodářského pokroku v rámci ekologických limitů Země a v souladu se sociální spravedlností. Opatření koncernu na ochranu klimatu podporují cíle OSN pro trvale udržitelný rozvoj, zejména cíl č. 11 („trvale udržitelná města a komunity“) a cíl č. 13 („opatření na ochranu klimatu“).

„Cíle programu GoGreen jsou závazné pro všechny divize a pobočky na celém světě. V oblasti skladování a logistiky v České republice se nám daří úspěšně snižovat emise oxidu uhličitého optimalizací přepravních tras a snižováním energetické náročnosti skladů. K maximální provozní hospodárnosti vozového parku přispívají kromě vyspělých telematických systémů vozidel pro sledování spotřeby paliva, pohybu vozidel i způsobu řízení řidičů také navigační terminály s obousměrnou komunikací a dokonalým propojením s naším přepravním systémem,“ vysvětluje Pavel Šubrt, obchodní ředitel DHL Supply Chain Česká republika. „Do budoucna plánujeme pokračovat ve zmíněných aktivitách, které jsme nastavili a které se nám osvědčily.“

Předchozí cíl na ochranu klimatu byl splněn před stanoveným termínem

Nové cíle a aktivity na ochranu klimatu společnosti Deutsche Post DHL vycházejí ze zkušeností s realizací jejího programu GoGreen na ochranu životního prostředí. Předchozí cíl na ochranu klimatu – snížit emise CO2 o 30 % v porovnání s výchozím stavem z roku 2007 – byl splněn v roce 2016, čtyři roky před stanoveným termínem, a to díky rozmanitým opatřením pro optimalizaci vozového parku koncernu, jeho budov a logistických sítí.

Ochrana klimatu s programem GoGreen

Společnost Deutsche Post DHL postavila svůj program GoGreen na ochranu životního prostředí na dvou základních principech: „burn less“ (méně spalování) a „burn clean“ (čisté spalování). Přístup „burn less“ se zaměřuje na snižování spotřeby energie bez změny zdroje energie. Do této kategorie patří například opatření na zvyšování užitečné hmotnosti a přepravní kapacity vozidel. Princip „burn clean“ zavádí do praxe využívání ekologických zdrojů energie a paliv, například elektromobilů pro přebírání a doručování zásilek. Optimálních výsledků lze dosáhnout vhodnou kombinací obou principů. Skupina Deutsche Post DHL také zapojuje své zákazníky do optimalizačních procesů. Koncern kromě toho nabízí řadu standardizovaných řešení i individuální podporu v rámci svých řešení GoGreen. Mezi produkty pro ekologickou optimalizaci patří na míru střižená logistická řešení, která umožňují zákazníkům snižovat emise v jejich vlastních dodavatelských řetězcích.

Více informací naleznete ve Zprávě o korporátní odpovědnosti 2016, zveřejněné na webových stránkách společnosti Deutsche Post DHL .

Zdroj: AC&C Public Relations

21.4.2017

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

 

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.