• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Skladování nebezpečných látek je stále sofistikovanější

Radek Zajíc | DENIOS

Moderní technologie urazily za poslední roky obrovský kus cesty a v mnohém předstihly schopnost lidí nabízených funkcionalit využít. Rostoucí deficit lidské pracovní síly je nekonečnou inspirací technologických firem, které nabízejí všemožné formy automatizace procesů s cílem nahradit lidskou práci technikou. Významným benefitem této snahy je odstranění zejména rutinní, ale nezřídka také zdraví a životu nebezpečné práce a uvolnění lidí do procesů s vyššími nároky na kvalifikaci či kreativní myšlení. Vedle nedostatku pracovní síly však dnes firmy mnohdy stále více řeší budoucnost svých provozů s ohledem na jejich udržitelnost. Ta se v souvislosti s postupnou implementací požadavků strategie evropské Zelené dohody stává stále silnějším tématem a firmy tak věnují postupně více pozornosti své vlastní energetické náročnosti, dopadu své činnosti na životní prostředí a s tím spojenou konkurenceschopnost v horizontu několika málo let. Jakým směrem se dnes ubírá skladování nebezpečných látek a jak se mění pohled zákazníků na problematiku skladování těchto materiálů, jsme si povídali s Radkem Zajícem vedoucím prodeje pro Českou a Slovenskou republiku společnosti Denios, předního světového výrobce a prodejce výrobků a služeb v oblasti ochrany životního prostředí ve firmách a bezpečnosti na pracovišti. 

Úspora energie, ochrana pitné a dešťové vody, předcházení únikům zejména nebezpečných látek do okolního prostředí tak budí pozornost firem víc než kdykoliv v minulosti.

„Firmy skutečně dnes více než dříve sledují ve svých strategiích to, aby dělaly věci s ohledem na okolní svět správně, důsledněji hlídají manipulaci a skladování nebezpečných látek, řeší bezpečnost svých provozů a bezpečnost svých pracovníků. DENIOS se jim, jako přední světový výrobce a prodejce výrobků a služeb v oblasti bezpečného skladování a bezpečnosti práce, snaží pomáhat svými produkty a znalostmi.  Vzhledem ke znalostem místní legislativy a neustálým inovacím našich produktů ve výrobě jsme schopni našim zákazníkům nabízet vždy ta aktuálně nejlepší řešení, vycházející z našich zkušeností při řešení různých projektů po celém světě. Skladování nebezpečných látek se dnes řeší mnohem komplexněji a s ohledem na mnohem více faktorů než dříve,“ říká Radek Zajíc.

Důvodů je hned několik. Mezi ty hlavní patří důslednější dohled státu, zpřísňující se legislativa, ale také tlak pojišťoven, bank, environmentálně orientovaných zákazníků i celkové naladění moderní společnosti. „S postupující integrací výroby a logistiky sledujeme průběžně to, jak jsou standardy jednoho oboru postupně přijímané obory ostatními. To je právě pro zacházení s nebezpečnými látkami velmi pozitivní trend. Nám to umožňuje pronikat s našimi výrobky, technologiemi a know-how snadněji k novým cílovým skupinám. Mezi naše tradiční zákazníky patří převážně výrobní společnosti, kde je manipulace s nebezpečnými látkami téměř vždy potřebná jak v provozu, tak ve skladech, ale v současné době stále častěji spolupracujeme také s logistickými společnostmi všech velikostí, kterým v rámci snahy pokrýt kompletní potřeby svých zákazníků vyvstávají potřeby uskladňovat a transportovat i nebezpečné látky. Většina dnešních logistických hal je od developerů vybavená ke skladování běžného zboží, ale materiály ADR a nebezpečné látky se v nich mohou skladovat jen v omezeném množství a dost často si majitelé průmyslových areálů nepřejí, aby se do již zkolaudovaných hal stavebně zasahovalo. Právě pro tento případ, kdy je potřeba uskladnit větší množství hořlavých a jinak nebezpečných látek, jsme vyvinuli speciální sklady s požární odolností, které tvoří dle ČSN samostatný požární úsek a které umožňují v již postavených logistických halách vytvořit speciální skladovací prostory bez nutnosti stavebních úprav. Tyto skladovací kontejnery představují pro mnoho firem, poskytujících komplexní logistické služby, často nejrychlejší a ekonomicky zajímavé řešení. Aktuálně nacházejí tyto sklady uplatnění třeba při skladování a distribuci např. drogistického zboží, farmaceutického zboží nebo třeba Li-ion baterií.“

 

Technologický posun u zákazníků

Mezi naše bestsellery dlouhodobě patří zejména záchytné vany, které byly vůbec naším prvním vyráběným produktem, bezpečnostní skříně a boxy, skladovací kontejnery různých typů a provedení a další vybavení provozů pro bezpečné skladování, manipulaci a prostředky pro základní likvidaci úniků nebezpečných látek. Během našeho působení na trzích po celém světě však v poslední době sledujeme posun zákazníků ke stále sofistikovanějším řešením, která kromě bezpečného skladování z hlediska ekologického a životního prostředí řeší také bezpečnost například z hlediska požární bezpečnosti. Stále častější jsou také požadavky na potřebu uskladnění zboží za přesně definovaných teplotních podmínek a dost často chtějí mít uživatelé on-line přehled o tom, co se ve skladech právě děje. Stále více se tak uplatňují vnitřní nebo venkovní skladovací systémy s požární odolností, které nabízejí mnoho benefitů při jejich umístění a při vnitropodnikové logistice. Zvyšují se požadavky na udržování přesně definovaných celoročních teplot ve skladovacích kontejnerech, ze kterých plyne stále častější instalace klimatizací, topení nebo chlazení. Ve stále větší míře nabízíme a realizujeme různá provedení monitoringu teplot, od základního ukládání dat až po možnost zasílat oznámení o teplotách třeba na mobilní telefon. V tomto směru u nás také probíhají další interní inovace a momentálně pracujeme na řešení DENIOS Connect, které nabídne svým uživatelům kompletní možnost správy svého skladovacího systému. S aplikací DENIOS Connect bude mít uživatel možnost on-line sledovat stav skladu nebezpečných látek, jeho naplněnost na jednotlivých pozicích, vnitřní teplotu a v případě jakékoliv poruchy bude okamžitě informován prostřednictvím sms zprávy nebo e-mailem. Jako jednu z dalších technologických novinek jsme uvedli na trh detektor úniku nebezpečných kapalin SpillGuard Connect. Jedná se o detektor, který je umístěn v bezpečnostní záchytné vaně a který upozorní prostřednictvím sms zprávy nebo e-mailem na případný únik skladované látky. Dokáže tím tak nejen zabránit většímu úniku, ale zároveň také třeba upozornit na možný únik důležité skladované látky.

U celého našeho sortimentu se jedná o produkty, které mají zásadní vliv na životní prostředí a míru rizika a bezpečnosti pracovníků, a já věřím, že mimo tyto osvědčené „pomocníky“ čekají na své „objevení“ další kategorie výrobků z široké nabídky společnosti DENIOS. Aktuálně například speciální bezpečnostní skříně s požární odolností 90 minut na Li-ion baterie, které umožňují skladovat, ale i nabíjet baterie bezpečně a pod kontrolou. Přestože jsou baterie dnes používané téměř v každé firmě, je tato oblast zatím relativně opomíjená. Vzhledem k množícím se různým požárům, způsobeným právě bateriemi, a jejich následkům, si myslím, že se jedná o velmi zajímavý bezpečnostní prvek, na který by měla být zaměřena větší pozornost ve všech provozech.“

Důvodů, proč se poptávka v posledních letech viditelně mění, je podle Radka Zajíce celá řada. „Za ten nejdůležitější impulz osobně považuji především snahu o zefektivnění firemních procesů, větší potřebu flexibility v logistice a samozřejmě také současné trendy směřování k elektromobilitě, které přináší mnoho nových výzev. U řady firem vidíme například snahu o zvýšení efektivity při nákupech zboží, snahu o přesun nákupních procesů na on-line platformy či využívání e-katalogů. V této oblasti vidíme i my budoucnost, a proto stálým zákazníkům nabízíme možnost zřízení individuálního přístupu k našemu e-shopu či přímo vytvoření individuálního e-katalogu, který je možné implementovat přímo do nákupních systémů zákazníka. Další důležitou oblastí, na kterou se stále více zaměřujeme, je převzetí a zajištění komplexního servisu našich skladovacích systémů. Protože nám velice záleží na dlouhodobé funkčnosti našich zařízení a samozřejmě vysoké spokojenosti uživatelů, nabízíme kompletní provádění pravidelných ročních revizí, technických prohlídek a servisních zásahů. Jako výrobci známe naše sklady nejlépe a naši technici se o ně dokáží postarat tak, aby byla zajištěna jejich dlouhodobá funkčnost a bezpečnost…“

 

Pomoc klientům s udržitelností

I přes silný tlak společnosti na odpovědnost firem při jejich podnikání a pestrou nabídku bezpečnostních prvků a technologií je třeba investovat do environmentální a bezpečnostní gramotnosti firem a lidí, kteří v nich mají přímou i nepřímou odpovědnost za dopady jejich podnikání. „Vedle širokého sortimentu špičkových produktů se dlouhodobě věnujeme také informování zákazníků stávajících i potenciálních o rizicích a povinnostech, které souvisejí s jejich podnikáním na straně jedné a možnostech, jak svým povinnostem dostát a rizika minimalizovat na straně druhé. Všichni naši obchodníci jsou pravidelně školeni v aktuální legislativě tak, aby byli schopni poskytnout zákazníkům vždy základní informace o potřebném vybavení či o vhodnosti vybraného řešení. U speciálních požadavků je vždy důležité poznat procesy zákazníka a přímo pro něj se pak snažíme navrhnout optimální řešení. Prostřednictvím DENIOS Akademie pak nabízíme všem zájemcům například praktické školení a trénink „Použití DENSORB v praxi“. Jedná se nejprve o teoretickou přednášku a poté praktickou ukázku použití sorpčních prostředků při likvidaci provozních havárií. Každý účastník si může zároveň v klidu, a bez stresu z reálné havárie, následně vyzkoušet, jak postupovat v jednotlivých krocích při likvidaci, osvojit si základní postupy a poznat, jak jednotlivé sorpční prostředky fungují,“ upřesňuje Radek Zajíc.

 

MR

10.3.2022

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies