• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Siemens Mobility na veletrhu InnoTrans 2022 představuje budoucnost železnice

Ilustrační foto | Siemens

Berlínský železniční veletrh otevřel dveře návštěvníkům a společnost Siemens Mobility zde v rámci své expozice představuje produkty a řešení pro železnici budoucnosti na stánku č. 230 v Hubu 27. Na venkovní výstavní ploše jsou k vidění bezemisní trakční jednotky pro neelektrifikované tratě v provedení trolej/akumulátor Mireo Plus B i ve vodíkovém provedení Mireo Plus H, lokomotivy Vectron pro rychlost 230 km/h i v duálním provedení trolej/diesel, velkokapacitní semidvoupodlažní elektrická trakční jednotka Desiro HC a další.

Nový systém Siemens Xcelerator v dopravě

Společnost Siemens Mobility představuje na veletrhu také novou otevřenou digitální platformu Siemens Xcelerator a její aplikace v dopravě. Jde o koncernové portfolio hardwaru, softwaru a digitálních služeb nejen pro prostředí internetu věcí. Řídí se zásadami pro interoperabilitu, flexibilitu, otevřenost systému a poskytování řešení jako služby. Jejím cílem je vytvořit silný ekosystém partnerů, kteří mohou společně a ve větším rozsahu urychlit digitální transformaci a udržitelnost i v oblasti mobility. Díky otevření rozhraní pro všechny členy ekosystému přispívá Siemens Xcelerator k propojení reálného a digitálního světa. Jedná se o první inovaci svého druhu v železničním oboru.

„V rámci systému Siemens Xcelerator vytváříme otevřená rozhraní, která umožní a zajistí nepřetržitou výměnu dat mezi různými subsystémy železnice. Naše digitální technologie, služby a inovace umožňují až 100 % dostupnost systému, a tedy vyšší přesnost jízdy a využití vlaků. To je prospěšné jak pro provozovatele, tak pro cestující. Komfort a účinnost se tím posouvají na zcela novou úroveň,“ uvedl generální ředitel společnosti Siemens Mobility Michael Peter.

Siemens Xcelerator zahrnuje komplexní a regulovanou nabídku digitálních služeb a řešení pro internet věcí (IoT) (software, služby a připojený hardware) v oblasti průmyslu, řízení budov, energetických sítí a dopravy. Jedná se o neustále se rozvíjející a výkonný ekosystém a tržiště, které nabízí nejen další možnosti zkoumání a vzdělávání, ale soustředí se zde i komunita zákazníků, partnerů a specialistů. Snahou Siemens Xcelerator je rovněž přenést modulární software do cloudu. Siemens Mobility otevře a propojí části svého stávajícího portfolia, konkrétně Mobility Software Suite X a aplikační sadu Railigent X. Ty zahrnují například plánování jízdy vlaků a tvorbu jízdních řádů, rezervace a prodej jízdenek, správu inventáře, koncept mobility jako služby (MaaS), digitální služby a infrastrukturu. Díky horizontálnímu i vertikálnímu otevření rozhraní mohou provozovatelé i cestující využívat výhody interoperabilního a propojeného ekosystému. Různé subjekty ekosystému mobility, jako jsou například vlaky, infrastruktura, provozovatelé, cestující a externí partneři, budou virtuálně propojeni prostřednictvím rozhraní pro programování aplikací (API), aby spolu mohly bezproblémově spolupracovat, a to i na bázi cloudu, otevřeně a s možností snadné integrace.

Společnost Siemens Mobility představuje na veletrhu InnoTrans pod sloganem „Destination Digital“ například čtyři klíčová témata na podporu zákazníků při poskytování udržitelné, pohodlné a nákladově efektivní železniční dopravy: železniční infrastrukturu a kolejová vozidla s optimalizovanou životností, až 100% dostupnost systému, maximální kapacitu sítě a optimalizovanou zákaznickou zkušenost a procesy.

Řešení železniční infrastruktury a kolejových vozidel s optimalizovanými náklady po celou dobu životnosti (LCC)

Platformy kolejových vozidel, jako jsou Mireo, Vectron nebo Velaro, snižují celkové náklady na životní cyklus a nabízejí zákazníkům řadu výhod. Komponenty tvořící technické jádro vozidel, jako jsou trakční motory, podvozky či systém měničů, mohou být použity v různých variantách vozidel, zatímco ostatní části lze přizpůsobit konkrétním potřebám provozu a zákazníka. Ke stávajícím platformám vozidel mohou být přidávány další funkce, jako je kompletní balíček digitalizace včetně přístupu k WiFi a oken optimalizovaných pro dokonalý příjem signálu mobilních telefonů cestujícími uvnitř ve vlaku, nebo obzvláště prostorný a účelný design interiéru vozidel. Vozidla a infrastrukturní řešení Siemens Mobility z oblasti elektrického napájení drah a řízení a zabezpečení drah nabízejí zabudovanou konektivitu a služby, které pomáhají snižovat náklady a zvyšovat spolehlivost a hodnotu železničních aktiv. Špičkové řešení Train IT Remote Software Updates umožňuje zavádět aktualizovaný software přímo za provozu, díky tomu vozidla tráví více času na trati a méně v depu. Aktualizace softwaru lze zavádět v jednotlivých vlacích i v celém vozovém parku, na bezpečný provoz vlaků i cestování dohlížejí nejmodernější opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti.  

100% dostupnost systému

Sada aplikací Railigent využívající internet věcí a umělou inteligenci pokrývá celý digitální hodnotový řetězec pro zajištění 100 % dostupnosti systému díky inteligentnímu využití dat o železničních aktivech. Sada Railigent umožňuje prediktivní údržbu, efektivní provoz a digitální správu aktiv. Zaměřuje se na optimalizaci nákladů po celou dobu životnosti díky vyvážení výkonu, nákladů a rizik v průběhu celého životního cyklu. V rámci platformy Siemens Xcelerator podniká Siemens Mobility další kroky směrem k většímu zpřístupnění systému Railigent a jeho povýšení na Railigent X, což zákazníkům a partnerům přinese možnost vyvíjet a bezpečně využívat vlastní digitální řešení prostřednictvím standardizovaných aplikačních programových rozhraní API.

Maximální kapacita železniční sítě

Siemens Mobility návštěvníkům veletrhu ukáže, jak inovativní digitální technologie umožňují maximalizovat kapacitu železniční sítě a zvyšovat efektivitu dopravního provozu díky přesunu stávají techniky řízení železniční infrastruktury do cloudu a virtualizaci komponent zabezpečovacích zařízení, např. v rámci 5G. S pomocí dálkového řízení železnice celé země nebo města z jednoho centrálního datového centra lze virtualizovat řadu hardwarových komponent, jako jsou např. stavědla nebo další části zabezpečovacích zařízení, a snížit tak náklady na údržbu. Automatický provoz vlaků (ATO) ve spojení se systémem vlakového zabezpečovače ETCS může dále zkrátit intervaly mezi jízdou vlaků na minimum, takže na stejné trati může jezdit až o 30 % vlaků více. Zároveň se zvýší přesnost jízdy vlaků až o 15 %.

Optimalizace zákaznické zkušenosti a procesů

Siemens Mobility poskytuje svým zákazníkům možnost nabídnout cestujícím bezproblémové služby: koncept mobility jako služby (Mobility-as-a-Service, MaaS) se již u řady z nich úspěšně osvědčil, například v Dubaji, Dánsku, Lucembursku, Nizozemsku nebo Andoře. Tento koncept nyní plánují zavést mj. i ve Španělsku. Digitálně řízené služby na vyžádání pokrývají přepravu a dopravu i na úrovni první i poslední míle a umožňují cestujícím cestovat skutečně „ode dveří ke dveřím“. Díky inovativním řešením prodeje jízdenek cestující vždy zaplatí nejlevnější jízdné, a to jedním krokem na displeji. Kromě zlepšování cestovatelského komfortu tak bezpečnostně certifikovaná softwarová řešení zvyšují dostupnost, interoperabilitu a využívání zdrojů, například v případě rezervací a řízení kapacit, analýz obsazenosti vlaků nebo plánování rozvoje sítě a její kapacity. Nedávné akvizice firem Sqills a Padam Mobility obohatily celé portfolio a jsou výrazem jasného zaměření na softwarová řešení určená k transformaci v oblasti mobility. Tato řešení jsou poprvé i nedílnou součástí stánku Siemens Mobility na veletrhu InnoTrans. 

 

Zdroj: Siemens

20.9.2022

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies