• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Savills zmapovala celkové náklady na skladování na více než 50 globálních trzích, pražský trh patří mezi nejdostupnější

Ilustrační foto | Savills

Podle nejnovějšího průzkumu Impacts, publikovaného společností Savills, je Praha s 5,30 EUR/m2/měsíc jednou z deseti nejlevnějších lokalit pro pronájem moderních skladových prostor z celkem 54 analyzovaných trhů. V Evropě jsou nákladově efektivnější pouze Antverpy (4,71 EUR/m2/měsíc) a řada dílčích trhů v Polsku s náklady v rozmezí od 4,68 EUR do 4,98 EUR za m2/měsíc.

Lenka Pechová, senior research analyst spol. Savills ČR a SR, říká:

„Podíváme-li se blíže na český trh průmyslových nemovitostí, existuje řada lokalit a regionů, které nabízejí ještě nižší náklady na skladování než Praha. Například Ústecký kraj a několik lokalit v Moravskoslezském kraji mají náklady kolem 4,60 EUR/m2/měsíc, což je činí levnějšími než například polskou Poznaň.“

Roční náklady na skladování

 

Společnost Savills v rámci svého výzkumného programu Impacts analyzovala skladovací náklady na 54 trzích ve 21 zemích. V průměru představují daně a poplatky za služby 19 % celkových nákladů na skladové prostory. Náklady na pracovní sílu jsou obvykle jednou z největších položek a tvoří více než polovinu všech provozních nákladů, v průměru 11 USD na zaměstnance za hodinu. Přičemž náklady na elektřinu a naftu pro provoz budov a vozového parku jsou také významným faktorem skladovacích operací.

Z hlediska „indexu celkových nákladů“ dosáhla Praha skóre 8,21, čímž se stala 17. nejlevnějším průmyslovým trhem z 54 analyzovaných měst. Jen na evropském kontinentu je Praha šestým nákladově nejefektivnějším dílčím trhem, který předstihuje pouze pět dílčích trhů v Polsku.

 

Index celkových nákladů - pouze evropská městaNaproti tomu „index celkových nákladů“ činí z Londýna, Stockholmu a Göteborgu tři nejdražší lokality v Evropě pro pronájem skladových prostor. Výhody nižších nákladů ve srovnání s většinou evropských trhů v kombinaci se středoevropskou polohou České republiky, její skvělou infrastrukturou a průmyslovou historií, sehrály významnou roli v rozvoji českého trhu průmyslových nemovitostí. Právě tyto důvody vedly mnoho společností k výběru České republiky pro svá evropská distribuční centra i větší výrobní provozy.

Náklady jsou však jen jednou částí skládačky a vzhledem k tomu, že Česká republika má i nadále velmi nízkou míru nezaměstnanosti, větší korporace a výrobní společnosti často poukazují na nedostatek pracovních sil jako na omezující faktor jejich budoucího růstu. V únoru 2021 činila míra nezaměstnanosti v České republice 3,2 %, zatímco Polsko bylo s hodnotou 3,1 % zemí s nejnižší nezaměstnaností v Evropě.

Chris LaRue, vedoucí oddělení pronájmu průmyslových nemovitostí, Savills ČR a SR, komentuje: „Tento dlouhodobý nedostatek pracovních sil v kombinaci s neustále se snižující dostupností pozemků vhodných pro výstavbu větších skladů nebo továren a nižší mírou neobsazenosti vede společnosti k zaměření se na regionální trhy, kde je míra nezaměstnanosti nad republikovým průměrem. Dobrým příkladem jsou Moravskoslezský a Ústecký kraj, kde mohou společnosti využít i vládních pobídek.“

Náklady na pracovní sílu a nedostatečná dostupnost zaměstnanců jsou dlouhodobými faktory, které motivují větší korporace k zavádění vyšší míry automatizace a robotiky. Společnosti budou neustále směřovat k zavádění technologií šetřících pracovní sílu a spíše nabírat kvalifikované pracovníky než větší počet pracovníků s nižší kvalifikací. V důsledku toho se očekává, že průmyslový sektor v České republice bude i nadále posilovat a růst.

 

Zdroj: Savills

26.4.2021

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies