• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Savills: Covid-19 urychlí větší diverzifikaci dodavatelských řetězců a posune dynamiku globálních logistických trhů

Narušení dodávek spojených s Covid-19 podrobilo výrobní dodavatelské řetězce po celém světě zkoušce odolnosti a nastavilo urychlení trendu směřujícího k regionálním dodavatelským řetězcům a nearshoringu, tj. návratu výrobních provozů do bližších sousedních zemí. Podle mezinárodní poradenské společnosti v oblasti nemovitostí Savills má vytvoření alternativních výrobních lokalit potenciál změnit obchodní toky, a tím i dynamiku globálního průmyslového a logistického trhu.

 

Paul Tostevin, ředitel oddělení World Research společnosti Savills, komentuje: "Obchodní válka mezi USA a Čínou již začala přetvářet globální výrobní a dodavatelské řetězce a posílila obchod v jiných částech světa, jako je Mexiko a Vietnam. Pandemie Covid-19 však nyní změnila odolnost  dodavatelského řetězce v celosvětovou, stále více zpolitizovanou záležitost, přičemž  země včetně Francie, Japonska a Indie volají po větší ekonomické soběstačnosti." 

 

Společnost Savills identifikovala tzv. potenciál výrobního nearshoringu zemí, které se nacházejí přímo nebo v těsné blízkosti hlavních spotřebitelských trhů. Základní kritéria pro řazení zemí podle Savills ´Nearshoring Index´ jsou výrobní náklady na pracovní sílu, náklady na elektřinu, infrastrukturu a otevřenost obchodu.

 

Na vrcholu tohoto indexu je Vietnam, který těží z nízkých nákladů na pracovní sílu i elektřinu a z výrobní základny, která se již rychle rozšířila. K dalším nízkonákladovým regionálním centrům, která v Asii a Tichomoří vznikají jako alternativy k Číně, patří Indonésie (3. místo) a Thajsko (7. místo), kde jsou náklady na pracovní sílu pod polovičními náklady v Číně.

 

Pokud jde o Evropu, index spol. Savills naznačuje, že země nabízející největší potenciál pro nearshoring jsou soustředěny ve východní Evropě, a to díky nižším vstupním nákladům a přímému silničnímu a železničnímu spojení s hlavními západoevropskými spotřebitelskými trhy. Ukrajina je nejlépe hodnocenou evropskou zemí a je celkově druhá díky velmi nízkým mzdovým nákladům podle evropských norem. Již nyní je významným zemědělským vývozcem a ve výrobě podporované otevřeným obchodním prostředím zde existuje potenciál pro nearshoring. Srbsko (4. místo) je dalším nízkonákladovým trhem těžící ze strategické polohy, která nabízí nejjednodušší pozemní dopravu mezi Evropou a Malou Asií a dále. Následuje Česká republika (5. místo) s vynikající infrastrukturou, příznivými vstupními náklady a zavedenou výrobní ekonomikou pro vývoz.

 

Savills Nearshoring Index

Potenciál výrobního nearshoringu zemí, které se nacházejí přímo nebo v těsné blízkosti hlavních spotřebitelských trhů

Savills Nearshoring Index

Zdroj: Savills Research; Výrobní náklady na pracovní sílu: Statista, Eurostat, ILO, The Conference Board; Náklady na energii: GlobalPetrolPrices.com; Infrastruktura a otevřenost obchodu: World Economic Forum, Oxford Economics

 

Chris LaRue, ředitel-vedoucí oddělení pronájmu průmyslových nemovitostí Savills ČR a SR, k tomu dodává: "Těší nás, že se Česká republika v indexu řadí do první trojky mezi evropskými zeměmi EU a do první pětky v celosvětovém měřítku. To jen dokazuje, že po mnoha letech investic do země jak ze strany zahraničních, tak i tuzemských společností, Česká republika obstojí ve zkoušce času díky silným základům, dlouhé historii průmyslové výroby a těsné bezprostřední blízkosti západních trhů."

 

"USA a Kanada, stejně jako země severní a západní Evropy s vyššími náklady, dosahují celkově nižší skóre, pokud jde o potenciál využití pro nearshoring," doplňuje Paul Tostevin. "Vysoké mzdové náklady jsou překážkou pro další rozšiřování na hlavních západních spotřebitelských trzích, nicméně existuje zde však prostor pro nepostradatelné nebo méně cenově citlivé zboží. Automatizace ve výrobě může pomoci vyrovnat náklady a z dlouhodobého hlediska to pravděpodobně bude hrát větší roli, zejména pokud dojde ke zlevnění technologie."

 

Pokud firmy přesunou výrobu blíže ke svému koncovému uživateli, bude existovat potenciál pro nová logistická centra. Savills podotýká, že například Maroko (13. místo) je snadno dostupné do západní Evropy trajektem a mohlo by se dále integrovat do stávajícího logistického koridoru, který zahrnuje přístavy jižního Španělska a Pyrenejského poloostrova do Francie. Růst vývozu odtud by mohl zvýšit poptávku po logistických prostorách na strategických vstupních místech, jako jsou Algeciras, Valencie a Barcelona. Dopad nových distribučních tras se již projevuje v Asii, kde například ceny pozemků a nájmů ve Vietnamu prudce rostou, protože se země stává hlavním výrobcem. Společnost Savills zaznamenala, že nájemné průmyslových prostor v Binh Duong, okresu severně od Ho Či Minova města, vzrostlo v meziročním srovnání s červnem 2019 o 54,4 %.

 

Zdroj: Savills

9.7.2020

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies