• LogisticNEWS
    O čem se mluví

„SATUM je pro mne obrovský závazek a zodpovědnost vůči klientům“

Roman Horváth, jednatel společnosti SATUM CZECH

Roman Horváth se před dvaceti lety spolu se dvěma dalšími společníky rozhodl učinit důležitý krok. Všichni tři pracovali v pojišťovnictví a měli vlastní představu o tom, jak poskytovat servis klientům v oblasti průmyslového pojištění. Z jejich nadšení a odhodlání vznikla společnosti SATUM CZECH, dnes jedna z největších pojišťovacích makléřských společností působících v České republice. S Romanem Horváthem jsme se u příležitosti dvacetiletého výročí firmy ohlédli zpět na léta, ve kterých SATUM CZECH rostla do současné podoby. Požádali jsme také o názor na současnou situaci na pojišťovacím trhu a o krátký pohled do budoucnosti.

Kudy vedla Vaše studijní a profesní cesta, než jste založil společnost SATUM?

Po vystudování gymnázia jsem nastoupil na VŠ ekonomickou při Vysoké škole báňské. Poté jsem krátce pracoval v marketingových pozicích ve dvou společnostech a posléze přešel do pojišťovací makléřské společnosti Senator, která již dnes neexistuje. Pak jsem spolu se dvěma dalšími společníky založil společnost SATUM. Všichni tři jsme měli praxi s průmyslovým pojištěním, takže volba byla poměrně jednoduchá. Hned v počátku jsme vycítili určitou mezeru na trhu v oblastí pojištění dopravních rizik a s tím souvisejícího poradenství.

Mohl byste zavzpomínat na toto zakladatelské období ve Vašem životě?

Devadesátá léta byla k začátku podnikání v tomto oboru ideální, neboť začaly vznikat nové pojišťovny a ty již existující přetvářely své struktury. Vznikaly také nové pojistné produkty a rostla poptávka klientů po profesionálním servisu v oblasti makléřských služeb. Náš počátek byl poznamenán nulovým vstupním kapitálem, neexistujícím zázemím, ale zato obrovskou euforií. Významná byla i podpora našich rodin a přátel, kteří nám poskytli alespoň částečnou materiální podporu. Tchán automobil značky Trabant, kamarád část své kanceláře a otec vyřazený kancelářský nábytek.

Byla to opravdu hektická doba. Zajistit všechny legislativní a administrativní povinnosti, všechny možné smluvní vztahy, dohodnout spolupráci s pojišťovnami, zajistit obchod, likvidaci atd., do toho se nám narodil druhý syn a za další dva roky ještě dcerka. S odstupem času si říkám, jak se to vše dalo stihnout. Zásadní bylo, že jsme si v počátku neuvědomovali všechna rizika a realitu trhu. A také jsme byli mladí a měli spoustu energie. Samozřejmě to bylo neskutečně náročné také pro mou ženu, bez jejíhož zázemí by to určitě nešlo.

Nově založená společnost procházela různými etapami. Co vše jste dělali a jak tuto dobu hodnotíte?

Úplný začátek podnikání poznamenaly záplavy v roce 1997. Odvedli jsme obrovské penzum práce pro různé subjekty, ze kterých se pak staly naši klienti. Většina z nich zůstala klienty až dodnes.

Od počátku jsme si dali za cíl nadstandardní kvalitu. Snažili jsme se upravovat pojistné podmínky, tvořit neotřelé postupy při správě pojištění. První bulletin, který jsme vydali, měl provokující motto: „Nenabízíme pojištění“. Naopak jsme deklarovali, že nabízíme komplexní služby v oblasti vzniku, správy a likvidaci pojistných událostí.

A ohlédnete-li se zpět?

Pokud se ohlédnu na těch dvacet let, co máme SATUM, mám opravdu upřímnou radost. Firma patří mezi nejvýznamnější makléře v ČR, máme špičkové lidi a nulovou fluktuaci u rozhodujících manažerů. Společnost má velmi dobře nastavené procesy, tak aby byla schopna trvale růst a reflektovat na změny trhu. Ale hlavně nás to stále hrozně baví!

Dvacet let je dlouhá doba, zažili jsme spoustu složitých situací, ale drželi jsme se tradičního hesla „co nezabije, to posílí“. Obrovskou výhodou je, že se společníky jsme se ani jednou nepohádali a nikdy neuvažovali o jakékoli změně, vždy jsme došli ke konsensu. Toto pravidlo ctíme i dnes, kdy do většiny rozhodnutí již zasahuje management firmy, ke kterému máme stoprocentní důvěru.

Co vše dnes pro Vás znamená SATUM?

Netušil jsem, že až tento rozhovor mě donutí k ohlédnutí za historií a přemýšlení, co pro mě SATUM všechno znamená. Určitě je to obrovský závazek a zodpovědnost vůči našim klientům, spolupracujícím subjektům, zaměstnancům a jejich rodinám a rodinám našim. Zároveň je to „rodinná“ firma, ve které se cítím opravdu velmi dobře, a bez frází jsme ve firmě jedna parta!

V centru Vaší pozornosti jsou především zákazníci…

Klienti jsou smyslem naší práce. Jsou inspirací a nositeli myšlenek a potřeb. Neustále se snažíme reflektovat na jejich požadavky a zdokonalovat pro ně servis. Mám pro to své oblíbené heslo: „Ať je to cokoliv, co nás dostalo tam, kde jsme dnes, je to málo pro to, aby nás to tam udrželo.“ Neustále se snažíme být klientům nablízku a vždy, když zjistíme nějakou možnost kvalitativní změny, projednáváme ji na poradách a případně uvedeme do praxe. Se spoustou klientů jsme také kamarádi, což je ve finále pro nás o to větší závazek dobře odvést naší práci.

Chystáte u příležitosti dvacetiletého výročí existence firmy oslavu?

Osmého června chystáme velkou akci pro naše klienty, zaměstnance, spolupracující společnosti a všechny, kteří mají se SATUMem něco společného. Do konce roku pak několik dílčích oslav a hlavně víkendové setkání celého SATUMu.

Jaká je spolupráce s pojišťovnami? Změnil se vztah mezi makléřem a pojišťovnou za posledních 20 let?

Pojišťovny jsou samozřejmě klíčovým spolupracujícím subjektem. Dnes spolupracujeme se všemi pojistiteli na Českém trhu a s mnoha v zahraničí. S pojistiteli se snažíme vytvářet korektní vztahy. Myslím, že české pojišťovny jsou mimořádně kvalitní, disponují vynikajícími odborníky. Nenapadá mě oblast, kde by mi absentoval nějaký produkt nebo služba, již by naše pojišťovny nebyly schopny poskytnout. Některé produkty je vhodné umístit v zahraničí nebo pro ně zajistit zajištění, ale naprostou většinu umisťujeme v Čechách.

Pojišťovací trh se za ta léta také proměnil. Vnímáte tyto změny pozitivně?

Trh se změnil zásadním způsobem. Omezím se na hodnocení ve vztahu k pojišťovacím makléřům. Ti si vydobyli nezastupitelné místo při spolupráci mezi pojistiteli a klientem. Pojišťovny postupně přenechaly obchod, správu a velkou část likvidace na makléřích. Myslím, že to je velmi výhodné pro všechny zúčastněné. Je na každém makléři, jak velkou část činností je ochoten a schopen pro své klienty zajistit. Jsem moc rád, že patříme k těm makléřům, kteří jsou schopni vše zajistit v té nejvyšší kvalitě – od risk managementu, přes správu, likvidaci, školení a až po edukativní činnost. I na toto máme jedno motto: „Nemusíme být největší, ale musíme být nejlepší.“

Jaký další rozvoj pro společnosti SATUM plánujete?

Máme plán na tři roky, kdy chceme rozšířit pobočkovou síť o tři další zastoupení. Zároveň velmi intenzivně pracujeme na zavedení moderních způsobů sjednávání pojištění, komunikace a softwarových řešení. Dalším klíčovým bodem je změna struktury správy klientů, která bude ještě flexibilněji reagovat na potřeby klientů a na momentální stav trhu. V neposlední řadě připravujeme s pojistiteli některé nové, respektive upravené pojistné produkty.

Co byste Vaši společnosti SATUM přál do příštích dvaceti let?

Nesmírně si vážím důvěry našich klientů, profesionální práce kolegů a atmosféry ve firmě. Přál bych si, aby naše práce měla pořád smysl a přínos pro klienty. Abychom byli stále platným členem českého pojistného trhu a kvalitním partnerem pro pojistitele. Osobně bych si přál, aby pro naše kolegy byl SATUM perspektivním zaměstnavatelem a celoživotní profesní volbou.

LN

30.3.2017

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

 

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.