• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Role námořních přístavů a multimodálních provozovatelů v globálním dodavatelském řetězci

Štětín-Świnoujście

Přístav je univerzální infrastrukturou a logistickým zařízením, jehož konkurenceschopnost spočívá spíše v jeho vnitrozemí než v samotném přístavu. Dostupnost přístavu je pouze základním faktorem pro jeho umístění na trhu. Komplex přístavů Štětín-Świnoujście má řadu výhod, které předurčují oba přístavy k tomu, aby se mohly ucházet o pozici obchodního a logistického partnera společností se sídlem v jižní Evropě.


Mezi tyto výhody patří jeho geografická poloha v severozápadním cípu Polska. Přístavy jsou tedy umístěny na nejkratší trase mezi Skandinávií a střední a jižní Evropou a na nejkratší námořní trase spojující Rusko a Finsko se západní Evropou. Přístavy mají navíc vynikající spojení s německou sítí vnitrozemských vodních cest (E30). Oba přístavy jsou součástí baltsko-jaderského koridoru v rámci transevropské dopravní sítě (TEN-T). Firmy z České republiky mohou využít rychlostní silnici S3 jako dopravní spojení spojující sever a jih Evropy. Přímé trajektové spojení pak pokrývá nejkratší námořní cestu do jižní Scanie ve Švédsku ze severní části České republiky a z jejího hlavního města Prahy. Oba přístavy díky své geografické poloze přitahují cca 90 % tranzitní dopravy procházející polskými přístavy do a ze sousedních zemí. Jen v loňském roce činil objem tranzitu do a z Evropy v přístavech Štětín a Świnoujście 74 %. Významnou roli hrají země, jako jsou Česká republika a Slovensko.

 

Szczecin and Swinoujscie Seaports Authority SA

28.5.2020

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies