• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Robustní a odolná logistika Tesco

Jim Whitehead

Potravinová logistika patří mezi nejnáročnější logistické disciplíny. Za poslední dva roky prošla náročnou zkouškou. Nejen, že se v rámci opatření souvisejících s koronavirovou pandemií, zejména v její první fázi na jaře 2020, změnily nákupní zvyklosti zákazníků. Firmy se musely potýkat s mnoha komplikacemi, jako byly zpočátku uzavřené hranice, nedostatek řidičů či omezené výrobní kapacity. Zároveň však musely dbát na to, aby zajistily dostupnost zboží pro zákazníky, na které záleželo možná více než kdy dříve. Jak se s těmito problémy podařilo vypořádat logistice společnosti Tesco a jak je připravena čelit novým výzvám, jsme se v rozhovoru zeptali Jima Whiteheada, ředitele logistiky a distribuce pro střední Evropu.

Jak se uplynulé dva roky promítly do chování vašich zákazníků a jak tyto změny ovlivnily logistiku Tesca?

Poslední dva roky byly náročné ve všech sektorech průmyslu a obchodu. Naším úkolem jako poskytovatele logistických služeb vlastních Tesco prodejen je reagovat a vyvíjet se v závislosti na měnícím se vnějším prostředí, podle potřeb zákazníků a jejich nákupních zvyklostí. Pandemie toto všechno rozhodně ovlivnila. V první fázi pandemie v březnu 2020 jsme viděli výzvy v dopravě našeho zboží od jednotlivých dodavatelů v Evropě. Mnoho problémů nám způsobily uzavřené hranice, nedostatek řidičů a omezené výrobní kapacity v rámci konkrétních výrobních míst. To zkomplikovalo tok zboží do distribučních center v konkrétních zemích, odkud bylo třeba vše distribuovat dále do našich prodejen Tesco v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Naše týmy a partneři odvedli skvělou práci při řešení těchto výzev, aby zajistili, že dostupnost zboží a služeb pro naše zákazníky zůstane nezměněná.

Během všech fází pandemie jsme také zažili měnící se nákupní zvyklosti našich zákazníků. Došlo ke třem hlavním změnám. Zákazníci naše Tesco prodejny navštěvovali sice méně často, ale když pak nakupovali, pořizovali větší množství zboží. Zaznamenali jsme tak jisté zhuštění jejich nákupů. Také jsme viděli změnu nákupního profilu v průběhu týdne. Tato změna byla patrná ve dnech a hodinách, kdy zákazníci nyní nově navštěvovali naše prodejny. Poslední změnou je to, že mnoho zákazníků přešlo na online nakupování. Jako poskytovatel logistiky jsme reagovali na tyto změny modifikací našeho tradičního modelu řízení práce tak, abychom byli schopni optimálně reflektovat měnící se objemový profil během týdne. Současně jsme se zaměřili i na podporu pro ty naše prodejny, které slouží pro přípravu on-line nákupů, abychom zajistili, že budou schopny našim zákazníkům nabídnout plnohodnotný způsob nakupování i v online prostředí.

Další významnou výzvou byla reakce na změnu omezení v rámci tří zemí, která byla často odlišná nebo odlišně načasovaná. Díky všem výše zmíněným opatřením, skvělé podpoře a spolupráci ze strany našich kolegů a obchodních partnerů se nám podařilo zajistit, že naše prodejny a zákazníci nakonec dostali během dvou posledních let pandemie fantastické služby.

 

Co pro vás bylo nejnáročnější za poslední dva roky koronavirové krize?

Nejvyšší prioritou pro nás po celou dobu pandemie byla bezpečnost našich kolegů a obchodních partnerů. Nejnáročnějším prvkem bylo zajistit, abychom byli jako poskytovatel logistických služeb schopni reagovat na jednotlivé vlny pandemie a reflektovat změny na vnějším trhu. To je důkazem toho, že náš provoz je robustní a odolný.

Rovněž bylo klíčové podporovat vlády jednotlivých zemí regionu tím, že jsme přizpůsobili náš provozní model tak, abychom byli schopni dodržovat nová omezení na všech trzích. Tím se nám podařilo podpořit v dané situaci nejen naše zákazníky, ale i celé národní komunity.

 

Jedním ze způsobů, jak čelit novým výzvám, ať už v podobě pandemie koronaviru nebo nedostatku zaměstnanců, je učinit logistické procesy co nejštíhlejší a nejefektivnější. Tesco rozhodně neustále pracuje na tom, aby bylo štíhlé a efektivní. Jaká opatření považujete za nejpřínosnější pro řízení výkyvů trhu?

V rámci Tesco Logistics neustále prověřujeme náš provozní model, aby byl relevantní pro nákupní potřeby našich zákazníků, trh, na kterém působíme, a fyzické potřeby našich obchodů. Neustále hledáme procesní nebo technologická zlepšení, která nám pomáhají naše procesy a každodenní rutinu rozvíjet. To nám velmi pomohlo při podnikání během pandemie, kdy jsme zažili problémy se zdroji. Naším cílem je zjednodušit a zefektivnit práci našich kolegů tak, abychom celkově přispěli k úspěchu našeho společného podnikání.

 

Současný dodavatelský řetězec prochází významnými změnami. Jak se tyto změny projevují ve vaší oblasti?

Hlavní změny, které zažíváme, jsou stejné jako v celém oboru. Ten je ovlivněn vyššími náklady na energii, náklady na palivo, vyhroceným trhem práce a náklady na materiál. Všechny tyto dopady měly vliv na celý dodavatelský řetězec. Neustále pracujeme na tom, abychom byli přizpůsobiví a spolupracovali s našimi partnery na překonání těchto výzev.

 

Nejnáročnější oblastí v logistice potravin je logistika chlazeného zboží…

Logistika chlazeného zboží je pro nás nejnáročnější oblastí v rámci celého oboru kvůli omezené životnosti produktu. Naším hlavním cílem je zajistit našim zákazníkům nejvyšší kvalitu a čerstvost našich produktů. Právě přesun produktu napříč celým dodavatelským řetězcem tak rychle a efektivně, jak je to jen možné, až do konečného místa určení našim zákazníkům v našich prodejnách je velkou prioritou logistiky Tesco.

 

Před rokem jste si vybrali C.S. Cargo jako logistického partnera pro Českou a Slovenskou republiku. Co vás k tomuto kroku přesvědčilo? Jaká byla kritéria výběru?

Naši spolupráci vždy vnímáme jako partnerství. Význam této strategie roste s tím, jak se rozvíjí naše podnikání a my se snažíme být silnější právě prostřednictvím našich partnerských vztahů. Partnerství umožňuje využít silných stránek obou podniků i jejich odborných zkušeností. Naším hlavním kritériem je mít stabilního partnera, který bude růst společně s naším podnikáním. Partnera, který vyznává naše hodnoty, respektuje dlouhodobé plány, může našim prodejnám poskytovat prvotřídní služby a efektivně podporovat rozvoj naší obchodní sítě. Je klíčové, aby partner podporoval i nejnovější technologie a jejich prostřednictvím aby přispěl k plnění našich environmentálních závazků, jejichž cílem je pomoci chránit planetu Zemi. V rámci celého regionu podporujeme fungování partnerů v rámci širokého spektra našich sítí, ale také zaváděním a rostoucí mírou využití nových technologií, které mohou využívat ve všech oblastech svého podnikání. Podporujeme tak nejen naše partnery, ale i celé místní komunity.

 

Jaká byla konkurenční výhoda C.S. Cargo a v čem spočívá vaše vzájemná spolupráce?

Naše vzájemná spolupráce zahrnuje vše výše uvedené. Náš vztah vnímáme jako partnerství, které se bude vyvíjet a růst po celou dobu trvání smlouvy. Jednou z oblastí, se kterou nás C.S. Cargo podporuje od začátku naší spolupráce, je jejich otevřenost hledat a zkoušet technologie šetrné k životnímu prostředí. Příkladem toho byl elektrický nákladní vůz, který jsme společně vyzkoušeli v České republice.

 

Jsme snad již na konci koronavirové krize. Čelíme však dalším výzvám v podobě energetické krize nebo Zelené dohody pro Evropu. Jak je Tesco na tyto výzvy připraveno?

Díky naší ochotě dále rozvíjet vlastní procesy, každodenní rutinu a celou distribuční síť cítím, že jsme připraveni na výzvy, které nás v budoucnu čekají. Neustále se snažíme implementovat nové technologie a vyhledáváme inspiraci z jiných průmyslových odvětví a oborů podnikání. Máme silný závazek stát se do roku 2035 zcela bezemisním provozem. V souvislosti s tím za sebou máme spoustu tvrdé práce a před sebou ještě více náročných úkolů, abychom byli schopni tohoto cíle dosáhnout. Máme silnou základnu pro práci s efektivní primární distribuční sítí, silnou partnerskou základnou, adaptivní a odolnou distribuční sítí a fantastickými týmy ve všech našich provozech.

 


Jim Whitehead

Vystudoval Birmingham University s titulem BA Hons Business Management. Jeho prvním zaměstnáním byla pozice v Hayes Logistics, která poskytovala své služby síti provozoven Shell ve Velké Británii a Irsku. Před 21 lety se mu pak podařilo uspět na pozici ve společnosti Tesco. Pracoval v různých distribučních centrech ve Velké Británii. Podílel se na podpoře otevírání a uzavírání jednotlivých poboček, provádění provozních změn, a nakonec vedení poboček. Než se připojil k týmu ve střední Evropě, zastával Jim Whitehead posledních sedm let pozice regionálního manažera dopravy pro sever Spojeného království a Irska, Ambient Distribution Director Safe Hands a ředitele distribuce čerstvých a mražených potravin ve Spojeném království. Ve své současné roli ředitele distribuce pro střední Evropu působí od února 2019. Má plnou zodpovědnost za logistické operace na trzích ve střední Evropě.

 

Markéta Vojáčková | LN

10.2.2022

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies