• LogisticNEWS
    O čem se mluví

RFID technologie zvyšuje efektivitu výrobních i logistických procesů v automobilovém průmyslu

ilustrační foto

Globální konkurence mezi jednotlivými firmami představuje hnací motor pro podnikatele na celém světě. Firmy usilují o co nejlevnější a nejefektivnější výrobu. Kromě toho jsou ale nuceny hledat řešení s co nejmenší zátěží na životní prostředí, jak u samotných výrobků, tak u jejich výroby. Zástupci a vlastníci firem ve spolupráci s vědci hledají nová řešení a přístupy.

V minulosti bylo běžné skladovat větší množství komponent po dlouhou dobu, než došlo k jejich využití. Komunikace mezi výrobcem, obchodem a zákazníkem, stejně jako mezi subdodavatelskými firmami probíhala převážně písemně nebo ústně, objednávkový, logistický i informační systém byly zatíženy relativně vysokou chybovostí a časovou náročností. S rozvojem moderních komunikačních technologií se nabízejí v logistice nové možnosti jak procesy zefektivnit.

Mezinárodní vědecký tým vyvíjí komplexní řešení logistického řetězce zaměřeného na automobilový průmysl na bázi RFID technologií. Řešení projektu bylo iniciováno korejskou Univerzitou Dongguk a spolupracují na něm VŠB-TUO, ČVUT v Praze, firma Gaben, GS1 Czech republik, Žilinská univerzita a korejské firmy UPLUS Networks a MetaBiz. Toto inovativní řešení identifikace pokrývající celý logistický řetězec nebylo předtím nikde zavedeno do praxe.

Námi navrhované řešení počítá s vytvořením univerzálního a snadno přizpůsobitelného systému využívajícího RFID technologii automatické identifikace jednotlivých dílů nebo logistických jednotek. Vytvořením a zavedením navrhovaného systému přispějeme ke snížení nákladů spojených s logistickými procesy a k minimalizování skladových zásob. Jinými slovy dojde k optimalizaci nákladů na skladování a bude jednoduší dohledat jednotlivé komponenty na cestě od producentů dílů ke kompletátorům aut.

RFID technologie umožňující rychlou automatickou identifikaci i v tomto případě napomáhá ke zvýšení efektivity výrobních i logistických procesů. Nově vyvinuté aplikace jsou založeny na označení výrobku/komponenty identifikátorem (RFID tagem), čtení uložené informace v klíčových uzlech výrobního a logistického procesu, zpracování a filtraci informace a následné distribuci do vyšší vrstvy informačního systému.

Stejně jako v případě čárových kódů se jedná o bezkontaktní způsob identifikace.  RFID technologie je založena na principu elektromagnetických vln, které zde slouží jak k přenosu informace, tak i k přenosu energie potřebné k napájení elektroniky sloužící k ukládání informací do paměti. Iniciátorem komunikace s RFID tagy je RFID čtečka, která prostřednictvím antény vysílá rádiové signály aktivující čip a provádí zápis a čtení uložených informací na RFID tagu. Ve srovnání s čárovým kódem pojmou takzvané RFID tagy na menší ploše mnohem více informací, které je navíc možno v případě potřeby v reálném čase měnit. Mezi nezanedbatelné výhody tohoto přístupu patří také to, že RFID technologie také umožňuje načíst větší množství tagů „najednou“ a to i bez požadavku na přímou viditelnost.

V budoucnu by se měly RFID tagem označovat všechny náhradní díly přesahující určitou hodnotu, a tím mohou být chráněny např. i proti plagiátorství. Základní idea projektu však tkvěla v zajištění snadné dohledatelnosti dílčích objektů logistického řetězce. Nutno dodat, že již dnes firmy jednotlivé autodíly nevyrábí „do skladu“, ale na konkrétní přání zákazníka rovnou k odběru a kompletaci (just in time), použití RFID technologie však celý logistický proces značně zjednoduší.

Již prvotní testy v reálných provozech ukázaly, že vyvinuté řešení může přispět k dodržování přísných norem a požadavků kladených na dodavatele v automobilovém průmyslu, zajistí dohledatelnost jednotlivých položek v logistickém řetězci a stejně tak pomůže odstranit špatné návyky pracovníků, které byly díky nasazení této technologie v praxi odhaleny.

Výsledkem projektu bylo úspěšné ověření RFID automatické identifikace v logistickém řetězci od výrobce polotovarů až po finální montáž. Ověřeny byly rovněž softwarové komponenty pro napojení nasazeného hardware na ERPS systém SAP R/3. Zda bude tento systém nasazený v masovém měřítku, záleží na jednotlivých automobilkách. Technologie je připravena.

5.1.2017

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

 

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.