• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Revoluce dodavatelského řetězce už začala

ilustrační foto

Sebastien Nival, ředitel pro podporu provozních činností společnosti FM Logistic Central Europe, je odborníkem na digitalizaci a inovace. Jeho prezentace přednesená na konferenci SpeedCHAIN 2019 se zaměřila na příklady robotizace a inovací aktuálně zaváděných v FM Logistic.  

Ve své prezentaci na konferenci SpeedCHAIN jste mluvil hodně o digitalizaci. Můžete uvést pár příkladů, jak se digitalizace projevuje v každodenní praxi vaší společnosti?  

Rád bych zmínil naši personální aplikaci pro zaměstnance. Využíváme systém založený na platformě Workday. Jedná se o cloudové řešení, které optimalizuje řízení lidských zdrojů ve všech zemích, kde působíme. Pomáhá zaměstnancům budovat si svou kariéru a vedoucím pracovníkům lépe řídit své týmy: od jednoduchých úkonů, jako je žádost o dovolenou, až po osobní rozvoj. Všeobecně zavádíme řadu systémů, jež podporují spolupráci napříč regiony a jednotlivými pobočkami FM Logistic a umožňují zaměstnancům například sdílet dokumenty a pracovat na nich společně, bez ohledu na to, kde se konkrétní pracovník právě nachází. Všechny tyto jednotlivosti posouvají proces naší digitální transformace kupředu.

A jaké prvky digitalizace najdeme ve skladech?

V našich skladech zasahuje digitalizace samé jádro našich aktivit. Máme například možnost analyzovat videozáznamy z konkrétních logistických úkonů. Po skladu jsou rozmístěné kamery, které sledují například vychystávání a balení objednávek. To nám velmi pomáhá dosahovat lepších kvalitativních parametrů. Pokud dojde k reklamaci nebo poškození zboží, můžeme snadno na videu zkontrolovat, kde mohlo k potencionálnímu problému dojít.

Vaše prezentace ukázala i roboty. Kolik takových robotů může návštěvník potkat ve skladu FM Logistic?

To velmi záleží na konkrétní lokalitě a druhu odbavovaného zboží. V našich evropských skladech byste potkali jednoho nebo dva takové roboty. Stále ještě jsme ve fázi výzkumu, experimentování a nastavování, snažíme se najít optimální využití. Stojíme na samém začátku a jsem sám zvědav, kam nás to zavede.

Jaký časový rámec má digitální transformace vaší společnosti? Stanovili jste si nějaké termíny například právě pro zavádění robotů?

Pokud jde o robotizaci, máme do roku 2025 naplánováno zavést 500 robotů.  

Domníváte se jako odborník na IT a inovace, že roboti brzy úplně nahradí lidskou pracovní sílu?

Ne, to podle mě není možné. V logistice jde často o individuální přístup a okamžitou reakci. A také existuje řada specifických úkonů, které musí být prováděny manuálně. V našem oboru podnikání budete vždy potřebovat vysokou míru adaptability na požadavky klienta a trhu. Robot je skvělá věc, ale nikdy se nemůže rovnat lidské schopnosti rychle se přizpůsobit a flexibilně zareagovat. Robota můžete celkem rychle přenastavit, ale nějakou dobu to vždy trvá. Za určitých okolností budou lidé prostě vždycky nenahraditelní.  

Jsou vaši zákazníci na digitalizaci a automatizaci připraveni? Požadují inovace sami, nebo prostě přijímají vaše řešení?

Mnoho z nich už teď vyžaduje moderní technologie a inovace, protože si chtějí udržet akceschopnost a cítí potřebu být připraveni na budoucnost. Někteří zákazníci jsou dokonce s automatizací mnohem dál než logistika – díky tomu, že jejich výrobní prostředí je stabilnější než věčně se měnící logistika. Takže řada klientů má v tomto ohledu silnou vizi. Digitalizace začala výměnou informací mezi zákazníkem a poskytovatelem služeb. Úroveň zpracování a sdílení dat v dodavatelském řetězci se přitom neustále zlepšuje. Dnes chce stále více zákazníků být tzv. „data driver“. Firmy obvykle již shromažďují ze svých systémů spoustu dat, ale klíčové je umět vybrat správná data, zanalyzovat je a využít je pro zkvalitnění vašeho dodavatelského řetězce.  A o to mnohým v současnosti nejvíc jde.

Je digitalizace schopná podporovat ekologickou udržitelnost vašeho provozu?

Myslím, že požadavek lepšího výkonu a snaha o ekologickou udržitelnost jsou naprosto rovnocenné. V naší společnosti přirozeně usilujeme v rámci ekologické strategie o snížení naší uhlíkové stopy. Cílem je snížení o 20 % do roku 2025. Splnění tohoto cíle naštěstí vyžaduje vysoký stupeň inovací, a to nás zavádí zpět k mému poli působnosti. Vezměte si třeba městskou logistiku, tj. distribuci zboží uvnitř městských center. Potřebujete k tomu nízkoemisní lehká nákladní vozidla a inovativní přístup. Pracujeme na zajímavých projektech například v Paříži nebo Miláně. Můžeme tomu říkat logistika budoucnosti – doručovat zboží lidem s minimálním emisemi CO2. Jde také o nové způsoby využívání energie, spolupráci s výrobci tzv. zelené energie. Pracujeme i na zlepšování energetického chování našich budov: před dvěma lety jsme otevřeli první z našich skladů certifikovaných podle LEAD.

Jaký bude podle vás další důležitý vývoj v logistice?

Těžko říct, ale jedna věc je jistá. Za deset let bude logistika zásadně odlišná od logistiky dneška. A ten rozdíl bude mnohem větší než rozdíl mezi současnou logistikou a stavem před deseti lety. Důvodem je revoluce v oblasti technologií, ekologie a způsobu, jakým lidé konzumují a nakupují zboží. To vše dramaticky ovlivní supply chain. Už teď vidíme, co dělá s logistikou e-commerce. Revoluce dodavatelského řetězce bude poháněna vývojem spotřebitelských návyků a všichni víme, že už začala.


LN

8.1.2020

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies