• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Průzkum DHL: 75 % společností věří, že investice do pozemní dopravy přímo podpoří jejich růst

ilustrační foto
  • Vývoj v nákladní dopravě je urychlován trendy, jako jsou rychlý růst e-commerce, pokračující urbanizace a aplikace technologií, mezi něž patří analýza velkých dat nebo digitalizace
  • Vyspělé technologie a nabídka služeb mění způsob, jímž přepravci a 3PL společnosti řídí své globální dopravní toky
  • V důsledku toho se zvyšují očekávání v oblastech služeb, nových trhů a nových řešení pozemní dopravy

Společnost DHL, vedoucí světový poskytovatel logistických služeb, zveřejnila svou nejnovější zprávu s výsledky průzkumu z oblasti pozemní dopravy. Zpráva upozorňuje na fakt, že rychlý vývoj tohoto odvětví mění způsob uvažování přepravců při řešení dopravy. Globální průzkum mezi zákazníky dopravních společností a profesionály z provozu zjistil, že 83 % firem je ochotno platit více za lepší služby s přidanou hodnotou, pokud jim poskytnou měřitelnou návratnost investic.

Zpráva společnosti DHL Supply Chain The logistics transport evolution: the road ahead (Evoluce logistické přepravy: cesta do budoucnosti) je zpracovaná na základě dat z průzkumu firmy Lieberman Research Worldwide, LLC (LRW). Cílem této zprávy bylo určit faktory, které ovlivňují logistiku pozemní dopravy, a zjistit, jak se průmysl přizpůsobuje nově nabízeným řešením. Ze zprávy vyplývá, že společnosti napříč regiony a odvětvími vidí v pozemní dopravě ve stále větší míře více než taktickou komoditu. Pro 71 % z nich je strategickou součástí jejich podnikání. Společnosti souhlasí s tím, že existuje přímá korelace mezi pozemní dopravou a obchodními výsledky, přičemž tři čtvrtiny (75 %) z nich je přesvědčeno, že investování času a zdrojů do pozemní dopravy přímo pomůže jejich prodejům.

Javier Bilbao, vedoucí divize globální dopravy a generální ředitel pro Latinskou Ameriku ve společnosti DHL Supply Chain, k tomu říká: „Doprava je bezpochyby kritickým aspektem globálního obchodního prostředí. Naše poznatky ukazují, že společnosti napříč odvětvími a trhy chápou její strategickou hodnotu. Tuto studii jsme realizovali, abychom získali přesnou představu o očekáváních, která společnosti mají vůči svým poskytovatelům dopravních služeb v současnosti i s výhledem do budoucnosti. Průzkum nám ukázal, že zákazníci stále častěji hledají kompletní řešení v globálním měřítku, která dokážou vyřešit širokou škálu dopravních problémů a požadavků v oblasti dopravy.“

Podle průzkumu vedou globální změny v obchodním prostředí k zásadním změnám pozemní dopravy. Celkem 65 % společností uvedlo, že zejména exponenciální růst e-commerce a jeho důsledky pro služby budou mít významný vliv na jejich dodavatelský řetězec v nadcházejícím období jednoho až dvou let.

„Stejně jak jsme již zjistili v našem průzkumu týkajícím se digitalizace, budou hrát vyspělé technologie klíčovou roli pro úspěšné podnikání také v této nové éře pozemní dopravy. Schopnost umělé inteligence a analýzy dat spravovat objednávkový profil a strukturu přepravních činností ve stále komplexnějších a náročnějších provozních modelech zákazníků při současné optimalizaci nákladů a služeb znamená, že jsou nyní považovány za zásadní služby, a nikoli za doplňkové benefity,“ dodal k tomu Bilbao.  

Přestože je tato měnící se dynamika pozorována napříč regiony, rozdíly se vyskytují také v závislosti na vyspělosti trhu a požadavcích, kladených na přepravce ze strany spotřebitelů. V Latinské Americe je hlavní prioritou při výběru poskytovatele pozemní dopravy včasné doručení, v Evropě s vyspělejšími trhy se přepravci zaměřují především na optimalizaci sítí.

Společnosti rovněž zmiňovaly širší společenské faktory, představující související výzvy. Celkem 61 % z nich uvedlo rozšiřování urbanizace jako faktor, který výrazně ovlivní jejich budoucí podnikání. Technologie a jejich schopnost přispívat k řízení tohoto komplexního prostředí jsou ve stále větší míře považovány za standardní požadavek na nezávislé poskytovatele logistických služeb. Více než dvě třetiny (67 %) společností je přesvědčeno, že analýza velkých dat a umělá inteligence jsou zásadní služby, které by měli nezávislí poskytovatelé logistických služeb poskytovat svým zákazníkům.


Zdroj: AC&C Public Relations

19.10.2018

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies