• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Průzkum CBRE: Jak lidé pracovali z domova během karantény? A jak to ovlivní budoucí styl práce?

ilustrační foto

Dosavadní způsob práce většiny kancelářských pracovníků se nedávno otřásl v základech. Téměř bez přípravy a ze dne na den začaly firmy houfně zavádět home office u svých zaměstnanců – a tento stav trval přes dva měsíce. Všechny trendy posledních let v čele s digitalizací tak v kontextu pandemie nabraly rychlé tempo. A je zřejmé, že jejich dopady uvidíme i v budoucnosti. Společnost CBRE, světový lídr v oblasti komerčních realitních služeb, provedla rozsáhlý průzkum na vzorku přes 1 200 zaměstnanců ze zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy včetně České republiky s cílem získat data o tom, jak lidé během karantény pracovali. Na základě zjištěných výsledků předpovídá CBRE řadu významných změn, které lze v oblasti práce a designu kanceláří očekávat.

Údaje Eurostatu za rok 2019 ukazují, že zhruba 3,9 % zaměstnanců v regionech CEE a SEE obvykle pracuje z domova: nejvíce v Rakousku (9,9 %) a nejméně v Bulharsku (0,5 %). „Nicméně je zajímavé, že dokonce i v Rakousku, které mělo ze všech sledovaných zemí v našem průzkumu největší podíl pracujících osob z domova již před pandemií Covid-19, téměř 80 % respondentů bojuje s nastolením rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Do budoucna tedy kanceláře sehrají významnou roli, když budou pomyslnou hranící mezi prací a soukromím, ale také místem, kde se potkáváme tváří v tvář s kolegy a obchodními partnery. Přesně tyto dva aspekty lidé na home office totiž nejvíce postrádali. Využívání práce z domova v budoucnu poroste. To ovšem neznamená, že nájemci kvůli tomu budou vyžadovat menší prostory,“ komentuje Clare Sheils, Managing Director CBRE v ČR.

 

Sedm z deseti zaměstnanců hodnotí home office kladně. Důvodem je flexibilita

„Celkem 73 % z více než 1 200 dotazovaných zaměstnanců pohlíží na práci z domova pozitivně. Hlavním důvodem je větší flexibilita, kterou zmínilo 54 % všech respondentů. Až 41 % lidí přitom uvedlo, že jim home office dodává pocit svobody, který plyne z lepší kontroly nad organizací vlastního času. 36 % respondentů má díky změně pracovního aranžmá více prostoru pro trávení volného času se svou rodinou a blízkými, 31 % dotazovaných získalo více času na sebe a své zájmy. Češi ani Slováci se přitom od výsledků nadnárodního průzkumu významně neliší. Celkem 68 % Čechů a 66 % Slováků práce z domova vyhovuje,” uvádí Jana Prokopcová, Head of Research v CBRE.

 

Skřivan nebo sova? Práce z domova napoví

68 % dotazovaných uvedlo, že se na home office nijak nezměnilo jejich očekávání a priority v oblasti plnění úkolů a 25 % respondentů dodržovalo stejnou pracovní dobu jako v kanceláři. Na druhé straně 37 % lidí chce pracovat z domova flexibilně, tj. dle potřeby a v průběhu celého dne – a tak to u nich v uplynulých dvou měsících také probíhalo. Je zajímavé, že home office dává více prostoru vyniknout přirozeným lidským chronotypům, tedy ranním skřivanům, a naopak nočním sovám. Až 20 % zaměstnanců uvedlo, že i během home office začíná pracovat kvůli větší produktivitě práce již v 8 hodin ráno, naopak 11 % vyhovuje pozdější start v 10 hodin. Kromě toho cca 5 % dotazovaných využilo příležitost ke kompletní změně pracovní doby, přičemž začínali pracovat v poledne či ještě později a s prací pokračovali až do noci.

 

Hlavní úskalí home office je v oddělení pracovního a osobního života

Z průzkumu také jasně vyplynuly čtyři základní kategorie, do nichž je možné zařadit prakticky všechny zaměstnance. A to podle toho, jak rychle se adaptovali na změny a práci z domova zvládali*:

  • Zelenáči (2 % respondentů): Kancelář hraje v jejich životě důležitou roli. Doma neví, odkud začít a jak se správně koncentrovat. Mají sklon k extrémům, kdy si nedopřávají potřebné pauzy a pracovní záležitosti řeší i po pracovní době. Doporučení CBRE: vytvořte si novou rutinu. Začněte ranní kávou, stanovte si denní cíl a plán pro různé pracovní aktivity. Nezapomínejte přitom ani na kratší přestávky (cca po dvou hodinách práce), abyste se protáhli a ulevili svým očím a zádům. A rozhodně nevynechávejte pauzu na oběd. Jakmile skončí pracovní doba, mějte „padla“. Dopřejte si zasloužený odpočinek, abyste dočerpali nové síly a energii.
  • Trosečníci (49 % respondentů): Snaží se vše zvládat, ale ve skutečnosti s home office bojují. Touží po známém prostředí, kde mají oblíbená místa i nastavenou rutinu. Postrádají „pořádný“ pracovní stůl, milované místo na oběd i společnost kolegů. Doporučení CBRE: pokuste se prostor kolem vás lépe uspořádat, abyste se mohli více soustředit. Uvidíte, že se vaše výkonnost zlepší! A zkuste se motivovat drobnými odměnami za právě dokončené úkoly: krátkou přestávkou na cvičení, kávou nebo nějakou zdravou dobrotou.
  • Profíci (45 % respondentů): Uvědomují si, že některé věci prostě nejsou jako v kanceláři, ale denní rutinu si nastavili tak, aby dobře vyhovovala jejich soukromým i profesionálním potřebám. Hladce přepínají mezi mody: péče o děti, jejich domácí výuka & vaření, na druhé straně pak word & excel. Doporučení CBRE: nejsou třeba. Dosáhli jste té nejlepší možné úrovně, která vám bez problémů umožní zvládnout jakoukoliv karanténu!
  • Hvězdy (3 % respondentů): Práci z domova dovedli k dokonalosti, takže mezi home office a prací v kanceláři nevidí žádný rozdíl. Jsou soustředění na své úkoly, ale klidně si dopřejí pauzu na kávu s kolegy formou video chatu. Doporučení CBRE: jen tak dál, karanténa rozhodně není hrozbou pro váš osobní život ani produktivitu práce.

 

*Poznámka: Výsledky průzkumu jsou zaokrouhleny na celá čísla (Zelenáči: 2,1; Trosečníci 49,4; Profíci 45,3; Hvězdy 3,2).

 

Poptávka zaměstnanců po práci z domova se zvýší

Výsledky průzkumu ukazují, že pouze 27 % zaměstnanců nemá zájem někdy v budoucnosti z domova pracovat. Naopak 38 % lidí se „domácí kancelář“ zalíbila natolik, že toto aranžmá chtějí využívat i nadále alespoň jednou týdně, 21 % dokonce dvakrát týdně. Ovšem zajímavé je, že zmiňované dva dny v týdnu jsou pro většinu zaměstnanců maximum. Tři a více dní by preferovalo jen 6 % dotazovaných.

 

„Klasické kanceláře, jak jsme je znali doposud, mají mnoho funkcí a účelů. Je pravda, že některé se vlivem digitalizace postupně vytrácejí, ale jiné přetrvávají a budou hrát klíčovou roli i v budoucnosti. Jedná se především o potřebu osobní spolupráce a setkávání tváří v tvář. Jeden z hlavních problémů dlouhodobé práce na home office vidím právě v omezení spolupráce mezi zaměstnanci a vzájemného sdílení know-how. Potvrzuje to i náš průzkum: 64 % respondentů postrádá při práci z domova sociální interakci a 30 % lidí si uvědomuje, že během home office omezili spolupráci s kolegy. Přitom budování mezilidských vztahů a předávání hodnot a zkušeností má zásadní vliv na úspěch každé firmy. Bez toho všeho nemá firma dlouhodobou šanci uspět. Je tedy zřejmé, že současné okolnosti rozhodně povedou k většímu využívání home office v budoucnu, ale bude to mít své limity,“ uzavírá Filip Muška, workplace konzultant v CBRE.

 

Zdroj: Crest Communications

18.5.2020

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies