• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Projekt Sony: z Japonska do České republiky pod taktovkou PST CLC

Jaroslav Havránek, PST CLC

Koncem loňského roku došlo k přestěhování projektu SONY do logistického centra společnosti PST CLC v Úžicích. Vzhledem k tomu, že se jednalo o poměrně rozsáhlý projekt, který zahrnuje komplexní řešení importu japonského výrobce Sony do České republiky, požádali jsme o rozhovor Jaroslava Havránka, manažera pro klíčové zákazníky společnosti PST CLC, který má vedení celého projektu na starosti.

O jaký projekt se konkrétně jednalo a co stěhování předcházelo?

Jedná se o projekt komplexního logistického řešení pro našeho klíčového zákazníka SONY prostřednictvím sesterské společnosti Mitsui-Soko Supply Chain Solution (dále jen MSCS), přičemž SONY vyrábí záznamová média pro uchování velkého množství dat.

Stěhování předcházely měsíce příprav. Celý projekt je poměrně složitý a mimo interní spolupráce v rámci PST CLC spolupracujeme s řadou externích partnerů, s nimiž jsme potřebovali vyjednat podmínky spolupráce a nastavit procesy. Velmi důležitou částí přípravy bylo zaškolení našich kolegů ve skladu do jednotlivých procesů, především pak do služeb přidané hodnoty.

 

Jaký typ práce pro firmu a vaše lidi projekt do Úžic přináší?

Celý projekt procesně sestává ze tří částí: 1) organizace dodávek zboží od výrobce SONY do našeho skladu v Úžicích, 2) skladování a služby přidané hodnoty v našem skladu (jako například polepování médií štítky s RFID čipem, kontrola kvality, celní odbavení, zpracování DPH a jeho měsíčních výkazů aj.), 3) doprava koncovým zákazníkům Sony, kterých máme aktuálně pět (globální Hi-Tech společnosti) + administrativní podpora, kam patří vyřizování objednávek, komunikace se zákazníky a partnery, fakturace, kontrola kvality a řešení problémů a v neposlední řadě reportování zákazníkům a vedení společnosti.

Po skončení 4leté spolupráce s naším belgickým partnerem Mainfreight Logistics na konci roku 2020 jsme tak měli možnost do interní spolupráce zapojit kolegy ze skladu v Úžicích, kolegy z celního oddělení nebo kolegy z oddělení pozemních přeprav.

 

Zboží vašeho zákazníka je určeno pro zákazníky převážně v ČR, nebo v rámci tohoto projektu obsluhujete širší region?

Největší objem dodaného zboží je pravidelně doručován zákazníkovi v České republice. Druhý největší objem zboží končí v Holandsku a ostatním zákazníkům je zboží dopravováno v rámci celého světa.

 

Jaké další efekty projekt pro SONY přinesl? Čím vaši firmu a zaměstnance práce pro technologického zákazníka obohacuje?

Projekt SONY přinesl naší společnosti výbornou referenci, která pomáhá budovat jméno a značku PST CLC na světovém trhu. Projekt přinesl PST CLC vyšší obrat, protože po přesunutí projektu do Úžic se již většina procesů odehrává pod značkou PST CLC. Projekt také prohlubuje vztahy s MSCS (které je součástí celosvětového holdingu Mitsui-Soko Group, ve kterém i PST CLC působí od roku 2012), jelikož jako zákazník je velmi náročný a očekává 100% kvalitu služeb a spolehlivosti, kterou se v rámci projektu snažíme maximálně naplňovat.

V neposlední řadě nás projekt Sony obohacuje možností se prakticky denně zdokonalovat, snažit se předcházet chybám a učit se novým věcem.

 

Jak vnímáte spolupráci se SONY/MSCS?

O zákazníky pečuji v rámci svých zkušeností z různých obchodních a projektových pozic už více než 17 let a určitě mohu říct, že projekt SONY je velmi zajímavý a náročný. Cítím se poctěn, že mohu vést projekt, který (jak už bylo zmíněno) nám denně umožňuje zdokonalovat naše služby ve snaze být pro zákazníky stále lepší. Snažíme se taky minimalizovat potenciální chyby, případně se z nich poučit a předcházet jim do budoucna. Projekt SONY pro nás mnohdy představuje výzvu, jak uspokojit přání nebo potřebu stále náročnějších zákazníků a to nás posouvá neustále dál. Vzhledem k složitosti celého projektu se snažím mít stále na paměti, jak je důležitá správná a včasná komunikace nejen napříč PST CLC, ale se všemi našimi zákazníky a partnery, kde do hry vstupují ještě jazykové a kulturní rozdíly. Na druhou stranu se rádi necháváme inspirovat např. japonskou precizností nebo třeba okouzlující uctivostí.

 

Co nejvíce oceňujete na interní spolupráci v rámci vaší společnosti a co byste dodal na závěr?

Na našich pravidelných online setkáních se zákazníkem SONY/MSCS je naše spolupráce pozitivně hodnocena a zpětná vazba vypovídá o spokojenosti s PST CLC. Tato hektická doba klade různé výzvy i pro naše zákazníky, takže se často setkáváme s rozličně náročnými požadavky na „poslední chvíli“, které nám naši kolegové pomáhají naplňovat.  Chtěl bych proto vyjádřit poděkování za spolupráci a podporu nejen našim kolegům, kteří nám v tomto svou snahou a profesionalitou denně pomáhají, ale zároveň děkuji i vedení PST CLC za podporu.

 

LN

7.6.2021

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies